Poll of polls

Oslo Ap styrker seg mot Ap nasjonalt

Publisert 6. april 2013. Sist endret 6. april 2013.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap31,80,78,8
H39,51,316,0
Frp8,00,72,0
SV6,30,8-7,0
Sp0,40,0-2,7
KrF2,0-0,50,2
V6,4-3,5-3,6
MDG2,40,7-6,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling, stortingsvalg, Oslo - Respons for Aftenposten - publisert 5. april 2013.

1) Ap i Oslo har som regel fått en lavere prosentandel i valg enn Ap nasjonalt.

2) I kommunevalgene 2007 og 2011 snudde dette. Ap i hovedstaden gjorde det da sterkere i prosentandel enn Ap nasjonalt.

3) Ser vi på de seks stortingsmålingene fra Respons (for Aften og Aftenposten) etter kommunevalget 2011, har Oslo Ap på fem av disse målingene hatt en høyere prosentandel enn Respons noterte i samme måned for Ap nasjonalt.

Fakta om nivåene
  • KrFs nivå på 2,0 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 2,4 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Forskjellen er størst i favør Oslo Ap i Respons' målinger opptatt i mars 2013 - i Oslo og landsomfattende.

5) At Oslo Ap gjør det relativt sett skarpere enn landspartiet, betyr at nedbryting av nasjonale målinger på Oslo må leses med varsomhet - bl.a. at Oslo Ap trolig vil gjøre det skarpere enn nedbrytingen antyder.

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

6) På den annen side vil Oslo Høyres relative vekst trolig bli lavere enn Høyres relative vekst nasjonalt.

7) Oslo Høyres vekst siden 2009 på denne målingen er 82 pst. Respons målte en vekst for Høyre nasjonalt på 120 pst på sin landsomfattende måling i mars.

8) Forskjellen mellom veksten i Oslo og nasjonalt er her særlig stor.

Fylke utjevning

Det er ikke gitt at forskjellen vil forbli slik. Men poenget illustreres - bl.a. at Oslo Høyre ved nedbryting av landsmålinger kan bli overvurdert.

Se nærmere Aftenpostens Oslo-bilag 5. april 2013 side 3.

Oslo Ap vs Ap nasjonalt

Ap Oslo Ap nasjonalt Forholdstall
1989 29,8 34,3 0,87
1993 36,6 36,9 0,99
1997 33,4 35 0,95
2001 22,4 24,3 0,92
2003 25,2 27,5 0,92
2005 31,5 32,7 0,96
2007 29,9 29,6 1,01
2009 35 35,4 0,99
2011 33,1 31,7 1,04
Respons desember 2011 33,6 30,7 1,09
Respons mars 2012 34,9 32,1 1,09
Respons juni 2012 31,7 30 1,06
Respons september 2012 29,6 29,8 0,99
Respons desember 2012 31,1 28,2 1,1
Respons mars 2013 31,8 26,4 1,2

Radene for Respons gjelder måneder der Respons både hadde måling i Oslo (for Aften/Aftenposten) og landsomfattende (for Aftenposten/Adresseavisen/Bergens Tidende/Stvgr Aftenblad)

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp. 26/12 Respons / Aftenp. 38/12 Respons / Aftenp. 51/12 Respons / Aftenp. 14/13
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 31,7 29,6 31,1 31,8
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 39,1 40,9 38,2 39,5
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 7,1 6,5 7,3 8,0
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 6,3 6,1 5,5 6,3
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,3 0,8 0,4 0,4
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,5 1,8 2,5 2,0
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,4 8,3 9,9 6,4
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 0,0 1,7 1,7 2,4
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 3,1 3,7 2,6 2,9
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 2,5 0,6 0,8 0,3
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 41,4 40,2 39,6 41,4
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 56,1 57,5 57,9 55,9
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 10,2 10,9 12,8 8,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner