Poll of polls

Rekorduttelling for Høyre og Frp

Publisert 13. mars 2013. Sist endret 13. mars 2013.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,1-3,10,8
H32,01,811,6
Frp20,42,88,8
SV3,9-1,6-3,7
Sp3,5-1,8-10,0
KrF5,81,42,0
V3,6-0,3-1,0
MDG0,90,2-3,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Landsomfattende stortingsmåling - Norstat for NRK - publisert 13. mars 2013.

1) Frp og Høyre får et samlet barometertall på 52,4. Ser vi på landsmålinger etter stortingsvalget 2009, finner vi ti målinger der disse to partiene har sum barometertall som er høyere enn NRKs mars-måling.

2) På den annen side gir denne målingen et særlig høyt antall mandater for Frp og Høyre - 102 iflg NRK. Dette må sees i lys av at tre partier måles under sperregrensen.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 27,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 32,0 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 0,9 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Landsmålingen i denne stortingsperioden som - såvidt vi kan se - har høyest barometertall for Frp og Høyre, er Norstat for Vårt Land 23. desember 2010 med 54,4 pst. I denne målingen var ett parti under sperregensen, og sum mandater for Frp og Høyre var 95.

4) NRK gir i sin nettsak ett bakgrunnstall - at Ap har 25 pst av sine 2009-velgere på gjerdet. Dette er høyere enn hovedtyngden av andre målinger med 2009 som referansevalg.

5) Publikum holdes i uvitenhet om andre bakgrunnstall, f.eks. (i) lojaliteten til de tre partiene som er under sperregrensen, (ii) lojaliteten for Ap og overgangene mellom Ap og Høyre som er blant valgkampens nøkkeltall, eller (iii) graden av oppveiing av Frp. Se også tidligere kommentarer i januar og februar.

6) NRK skriver i nettsaken at målingen har 696 respondenter. Dette er trolig antallet som har oppgitt partipreferanse når Norstat ringte. Antall respondenter i målingen er formentlig høyere, antagelig i området 900-1.000. NRK opplyser ikke om svarprosenten ("valgdeltakelsen") på målingen.

H+Frps sterkeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato H+Frp
Norstat/VL 23/12-2010 54,4
Norstat/VL 25/10-2012 53,7
Sentio/SMP 31/12-2010 53,3
Sentio/DN 22/10-2010 52,9
Opinion/ANB 14/2-2013 52,9
Opinion/ANB 19/11-2010 52,9
Verian/TV2 3/9-2012 52,6
Norstat/VL 29/10-2010 52,6
Opinion/ANB 20/1-2011 52,6
Sentio/DN 19/10-2012 52,5
Norstat/NRK 13/3-2013 52,4
| Last ned

V+SV+Sps svakeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato V+SV+Sp
Sentio/SMP 28/9-2012 10,7
Norstat/NRK 13/3-2013 11,0
Norstat/NRK 10/1-2013 11,2
Ipsos/Dagbladet 29/9-2012 11,2
Norfakta/Nat. / KK 8/9-2012 11,3
Norstat/NRK 8/11-2012 11,4
Norstat/VL 25/5-2012 11,5
Respons/Aftenp. / BT 14/9-2012 11,6
Norstat/VL 27/9-2012 11,6
Norstat/NRK 12/7-2012 11,7
| Last ned

Ap+SV+Sps svakeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato Ap+SV+Sp
Opinion/ANB 19/8-2010 32,9
Respons/Aftenp / BT / Adressa 21/1-2013 33,9
Sentio/SMP 31/12-2010 34,1
Norstat/VL 25/10-2012 34,2
Sentio/DN 19/10-2012 34,2
Norstat/NRK 13/3-2013 34,5
Opinion/ANB 14/2-2013 34,7
Opinion/ANB 20/1-2011 35,1
Norstat/NRK 6/12-2012 35,1
Norstat/NRK 8/11-2012 35,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene