Poll of polls

Ekstremvinter – ?

Publisert 14. februar 2013. Sist endret 15. februar 2013.

Fakta om målingen
Opinion for ANB.
OEEV
Ap26,4-2,30,1
H36,00,815,6
Frp16,91,55,3
SV4,50,3-3,1
Sp3,8-0,3-9,7
KrF5,20,31,4
V4,30,3-0,3
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Opinion Perduco for ANB – publisert 14. februar 2012.

1) Etter fire landsmålinger i februar er det usikkert om Høyre har tatt et nytt skritt mot det ekstreme, eller om snittet i februar vil nærme seg nivåene i november og desember – derfor spørsmålstegnet i tittelen.

2) To landsmålinger i februar peker for Høyre mot det ekstreme, TV2/Gallup og ANB/Opinion, begge med rundt ti prosentpoeng forskjell mellom Høyre og Ap.

3) På den annen side viste barometertallet hos NRK/Norstat dødt løp mellom Ap og Høyre, og hos Norfakta/Nationen/Klassekampen var avstanden mellom disse to partiene som månedssnittet i desember.

4) Lokale stortingsmålinger i år sett samlet kan antyde en avstand mellom Ap og Høyre som er i nærheten av landsmålingene fra TV2/Gallup og ANB/Opinion.

5) På den annen side må tabellen under om lokale målinger leses med varsomhet: (i) Disse målingene er fra en lengre tidsperiode. Det er ikke gitt at Høyres nivå medio februar er det samme som når disse målingene ble tatt opp. (ii) Flere lokale målinger er fra områder med mulige særlige utslag – Bergen med en Erna-effekt, målingen i Troms kan være påvirket av turbulensen i Ap i fylket, og i Nordland kan det være spesielle utslag pga debatten om olje. (iii) Vi har så langt i år ingen målinger fra bl.a. Oslo og Akershus, hvor Høyres relative vekst er lavere enn utslagene på lokale målinger så langt i 2013.

5) Vurderes lokale målinger med disse reservasjonene, kan Norfaktas forskjell mellom Høyre og Ap (3,4 prosentpoeng) være minst like sannsynlig som ekstrem-forskjellene hos TNS Gallup (10,0) og Opinion Perduco (9,6).

Se nærmere ANBs nettavis siste.no om Opinions måling.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Dagsavisen/Opinion 14.feb 60 26,4

Avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet - februar 2013

Kilde Februar Januar Publisert
TV2/TNS Gallup 10 3 04.feb
NRK/Norstat 0 4,7 07.feb
Nationen/Klassekampen/Norfakta 3,4 6,6 11.feb
ANB/Dagsavisen/Opinion 9,6 6,5 14.feb
Snitt 5,8 5,2

Troms, Bergen, Østfold, Nordland, Stavanger, Sandnes, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag

893.067 godkjente stemmer i stv 2009 - 33 pst av 2.682.903 stemmer nasjonalt

2013 2009 2013 % 2009 % Endring pst "Landstendens"
Ap 273083 345476 30,6 38,6 -21 28
Sp 54425 67260 6,1 7,5 -19 5
SV 46958 56317 5,3 6,3 -17 5,2
R 10831 11211 1,2 1,3 -3 1,3
Frp 133442 195237 14,9 21,9 -32 15,7
H 284358 132346 31,8 14,8 115 37
KrF 38591 41277 4,3 4,6 -7 5,1
V 35305 30259 4 3,4 17 4,6

"Landstendens" forutsetter samme relative endring i hele landet
Denne beregningsmåten innebærer at, som her, summen av partienes andeler kan bli over 100 pst - se nærmere Om-siden
Settes "andre" til 1,2 pst og summen til 100 pst, innebærer en forholdsmessig reduksjon at nivåene blir Ap 27,1 - Sp 4,9 - SV 5 - R 1,3 - Frp 15,2 - H 35,8 - KrF 5 - V 4,5.

Disse lokale målingene inngår i beregningen:

Område Kilde Publisert Veiet mot
Troms Norfakta/Harstad Tidende/Troms Folkeblad/iTromsø/Framtid i Nord 17.jan 2009
Bergen TNS Gallup/Bergensavisen 28.jan 2011
Østfold Sentio/Fredriksstad Blad 29.jan 2009
Nordland InFact/NRK/Avisa Nordland/Lofotposten 07.feb 2011
Stavanger Respons/Stavanger Aftenblad 08.feb 2011
Sandnes Respons/Stavanger Aftenblad 09.feb 2011
Hedmark Sentio/Hamar Arbeiderblad 09.feb 2009
Oppland Sentio/Oppland Arbeiderblad 09.feb 2009
Nord-Trøndelag Sentio/Trønder-Avisa 12.feb 2009

Hs sterkeste målinger siden 1. februar 2012

Måling Dato H
Respons/Aftenp / BT / Adressa 21/1-2013 40,1
Respons/Aftenp. / BT 14/9-2012 38,8
Respons/Aftenp 23/8-2012 37,6
Respons/Aftenp 12/10-2012 37,0
Verian/TV2 4/2-2013 36,1
InFact/VG 25/10-2012 36,0
Opinion/ANB 14/2-2013 36,0
Respons/Aftenp. / BT 17/11-2012 35,3
Verian/TV2 5/11-2012 35,2
InFact/VG 18/1-2013 35,2
| Last ned

Aps svakeste målinger siden 1. februar 2012

Måling Dato Ap
Norstat/VL 25/10-2012 25,6
Verian/TV2 4/2-2013 26,1
Opinion/ANB 14/2-2013 26,4
Sentio/DN 19/10-2012 26,4
Respons/Aftenp / BT / Adressa 21/1-2013 26,5
Ipsos/Dagbladet 22/12-2012 26,6
Opinion/ANB 18/10-2012 26,6
Norfakta/Nat. / KK 12/1-2013 27,1
Norstat/NRK 6/12-2012 27,1
Norstat/NRK 8/11-2012 27,2
| Last ned

Ap+Sp+SVs svakeste målinger siden 1. februar 2012

Måling Dato Ap+Sp+SV
Respons/Aftenp / BT / Adressa 21/1-2013 33,9
Sentio/DN 19/10-2012 34,2
Norstat/VL 25/10-2012 34,2
Opinion/ANB 14/2-2013 34,7
Norstat/NRK 8/11-2012 35,1
Norstat/NRK 6/12-2012 35,1
Norfakta/Nat. / KK 12/1-2013 35,2
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 35,3
InFact/VG 25/10-2012 35,5
Opinion/ANB 18/10-2012 35,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H