Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Aust-Agder

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 8 454 24,3 7 693 24,5 16 147 24,5 -0,8 1 0
H 7 331 21,1 5 974 19,0 13 305 20,2 -5,6 1 0
Frp 3 845 11,1 4 883 15,5 8 728 13,3 -4,1 1 0
SV 2 248 6,5 1 396 4,4 3 644 5,5 1,6 0 0
Sp 4 107 11,8 4 800 15,3 8 907 13,5 5,4 1 1
KrF 3 073 8,9 2 676 8,5 5 749 8,7 -1,1 0 -1
V 1 178 3,4 958 3,0 2 136 3,2 -0,1 0 0
MDG 1 333 3,8 643 2,0 1 976 3,0 0,4 0 0
R 1 498 4,3 958 3,0 2 456 3,7 2,5 0 0
Andre 320 0,9 491 1,6 811 1,2 1,5 0 0
Ap+SV+
Sp
14 809 42,7 13 889 44,2 28 698 43,5 6,2 2 1
H+Frp+
KrF+V
15 427 44,4 14 491 46,1 29 918 45,4 -10,9 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (179 stemmer), tape mandat: Sp (179 stemmer)
Fremmøte: 75,8 % Stemmeberettigede: 87 300 Opptalte stemmer: 66 177
Oppdatert: 17/9 kl 23:35:46 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
17/9 - 23:35 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 23:35 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 19:57 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 19:57 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 19:57 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 17:34 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 17:34 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 17:34 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 17:34 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3
17/9 - 17:34 24,5 20,2 13,3 5,5 13,5 8,7 3,2 3,0 3,7 4,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 22,9 (1) 20,7 (1) 13,5 (1) 5,8 (0) 10,1 (0) 9,7 (0) 3,6 (0) 4,0 (0) 2,5 (0) 4,2 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 22,4 (1) 19,8 (1) 12,9 (1) 6,2 (0) 10,4 (0) 9,5 (0) 3,5 (0) 3,9 (0) 2,8 (0) 5,1 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 22,4 (1) 20,6 (1) 11,7 (1) 5,8 (0) 11,3 (0) 8,4 (0) 3,1 (0) 4,4 (0) 2,7 (0) 5,8 (0)
Siste lokale målings 24,0 (1) 22,0 (1) 15,2 (1) 7,1 (0) 10,8 (0) 7,9 (0) 2,9 (0) 4,4 (0) 3,6 (0) 2,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,9 (1) 19,5 (1) 14,0 (1) 5,7 (0) 10,2 (0) 8,9 (0) 3,4 (0) 4,1 (0) 2,9 (0) 4,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 24,0 (1) 22,0 (1) 15,2 (1) 7,1 (0) 10,8 (0) 7,9 (0) 2,9 (0) 4,4 (0) 3,6 (0) 2,0 (0)
Respons/Fevennen / VG 9/9-2021 23,0 (1) 19,6 (1) 12,2 (1) 7,4 (0) 12,1 (0) 9,9 (0) 4,4 (0) 3,8 (0) 3,1 (0) 4,5 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 23,1 (1) 24,1 (1) 10,7 (0) 6,7 (0) 15,5 (1) 6,3 (0) 2,6 (0) 3,9 (0) 2,7 (0) 4,4 (0)
Respons/Fevennen 23/6-2021 25,1 (1) 20,2 (1) 11,7 (0) 7,1 (0) 16,0 (1) 7,5 (0) 2,5 (0) 3,4 (0) 2,3 (0) 4,2 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 24,7 (1) 24,7 (1) 10,7 (0) 3,6 (0) 15,0 (1) 8,9 (0) 1,1 (0) 4,0 (0) 2,7 (0) 4,7 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 20,9 (1) 25,9 (1) 11,4 (0) 6,5 (0) 14,8 (1) 7,2 (0) 2,7 (0) 2,3 (0) 3,9 (0) 4,4 (0)
Respons/Fevennen 30/3-2021 20,5 (1) 23,7 (1) 15,6 (0) 4,6 (0) 16,3 (1) 7,5 (0) 2,7 (0) 2,3 (0) 3,2 (0) 3,6 (0)
Respons/Fevennen 21/10-2020 20,7 (1) 24,1 (1) 16,8 (1) 6,6 (0) 15,2 (0) 6,1 (0) 3,1 (0) 3,2 (0) 2,7 (0) 1,5 (0)
InFact/Agderp 11/5-2018 24,6 (1) 23,2 (1) 19,1 (1) 4,9 (0) 8,2 (0) 10,1 (0) 3,1 (0) 1,9 (0) 2,7 (0) 2,3 (0)
Respons/Fevennen 7/9-2017 26,6 (1) 25,1 (1) 14,4 (1) 5,1 (0) 7,3 (0) 8,5 (0) 3,9 (0) 4,4 (0) 0,9 (0) 3,8 (0)
InFact/VG 16/8-2017 27,3 (1) 18,9 (1) 14,0 (1) 3,7 (0) 13,0 (0) 11,6 (0) 4,3 (0) 2,9 (0) 1,3 (0) 3,0 (0)
Respons/Fevennen 28/6-2017 29,4 (1) 23,7 (1) 16,5 (1) 3,4 (0) 9,8 (0) 9,6 (0) 2,4 (0) 1,2 (0) 1,2 (0) 2,0 (0)
InFact/Agderp 27/5-2017 30,4 (2) 17,3 (1) 12,5 (0) 3,4 (0) 13,8 (0) 12,4 (0) 2,7 (0) 2,7 (0) 1,8 (0) 2,9 (0)
Respons/Fevennen 21/3-2016 33,7 (1) 22,2 (1) 17,2 (1) 3,1 (0) 5,2 (0) 8,5 (0) 5,5 (0) 2,6 (0) 0,7 (0) 1,1 (0)
InFact/Agderp 23/5-2014 31,7 (1) 24,3 (1) 17,7 (1) 2,0 (0) 5,3 (0) 9,3 (0) 4,4 (0) 3,9 (0) 1,2 (0) 0,3 (0)
Respons/Fevennen 5/9-2013 24,9 (1) 30,8 (2) 12,9 (0) 3,1 (0) 4,6 (0) 11,5 (0) 6,4 (0) 2,5 (0) 0,8 (0) 2,5 (0)
Respons/Fevennen 12/8-2013 25,9 (1) 33,9 (2) 15,4 (0) 2,7 (0) 4,2 (0) 9,2 (0) 5,8 (0) 0,0 (0) 0,2 (0) 1,5 (0)
InFact/Agderp 7/8-2013 24,6 (1) 29,3 (1) 14,7 (1) 3,3 (0) 5,7 (0) 10,5 (0) 6,3 (0) 2,5 (0) 0,6 (0) 2,6 (0)
InFact/Agderp 14/6-2013 22,6 (1) 30,2 (1) 17,4 (1) 2,7 (0) 4,9 (0) 11,0 (0) 7,4 (0) 1,2 (0) 1,7 (0) 1,1 (0)
Respons/Fevennen 20/3-2013 26,7 (1) 34,8 (2) 12,2 (0) 4,8 (0) 3,0 (0) 9,7 (0) 5,6 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,5 (0)
InFact/Agderp 21/6-2012 25,9 (1) 31,7 (1) 15,8 (1) 3,2 (0) 5,7 (0) 8,6 (0) 6,8 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 1,5 (0)
Respons/Fevennen 30/3-2012 27,7 (1) 28,6 (1) 15,4 (1) 4,2 (0) 5,0 (0) 10,9 (0) 7,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,6 (0)
InFact/Agderp 15/11-2010 27,5 (1) 23,3 (1) 29,4 (1) 3,3 (0) 3,2 (0) 7,7 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 1,1 (0) 0,8 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 113 231
Godkjente stemmer stortingsvalget 64 776
Stortingsmandater i valgkretsen 4 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Kjell Ingolf Ropstad
Møtende representanter fra valgkretsen Tellef Inge Mørland Svein Harberg Åshild Bruun-Gundersen Jorunn E. Gleditsch Lossius
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.7 26.4 16.6 4.4 7.1 9.1 3.3 3.4 1.6 2.8
Valgting 25,3 25,2 17,6 3,7 8,9 10,2 3,3 2,2 1,1 2,2
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 25,4 25,6 17,3 4,0 8,3 9,8 3,3 2,6 1,2 2,4
2013 28,0 25,9 17,9 2,6 4,5 11,2 4,8 2,0 0,5 2,5
2009 32,5 16,3 26,1 4,3 4,4 11,2 3,4 0,2 0,6 0,9
2005 29,0 12,7 25,0 7,8 5,3 12,7 5,4 0,0 0,5 1,7
2001 19,8 20,9 16,6 11,1 4,2 20,5 3,9 0,0 0,5 2,6
1997 30,4 13,3 17,0 4,4 8,2 20,7 4,7 0,2 0,7 0,4
1993 33,1 15,0 6,0 7,0 17,7 13,8 3,9 0,0 0,2 3,2
1989 31,4 18,8 16,4 6,5 5,5 16,0 4,4 0,3 0,0 0,6
1985 39,7 29,3 3,6 2,5 5,8 14,7 3,6 0,0 0,2 0,7
1981 34,4 31,9 4,8 2,3 5,3 16,6 3,9 0,0 0,2 0,6
1977 39,2 21,8 3,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 33,5
1973 33,1 15,6 4,6 5,4 0,0 18,7 0,0 0,0 0,2 22,5
1969 43,0 17,0 0,0 1,4 9,2 12,9 16,3 0,0 0,0 0,3
1965 41,5 17,2 0,0 3,2 7,1 14,7 16,0 0,0 0,0 0,3
1961 43,8 18,4 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 21,0
1957 43,9 16,2 0,0 0,0 9,3 15,2 14,5 0,0 0,0 0,9
1953 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 14,1 0,0 0,0 25,8
1949 42,3 15,9 0,0 0,0 9,8 9,2 21,5 0,0 0,0 1,4
1945 42,7 18,6 0,0 0,0 9,7 0,0 24,4 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned