Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Telemark

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 15 004 30,6 14 879 30,6 29 883 30,8 -1,1 2 0
H 8 144 16,6 7 054 14,5 15 198 15,7 -4,4 1 0
Frp 5 392 11,0 6 905 14,2 12 297 12,7 -3,8 1 0
SV 3 450 7,0 2 484 5,1 5 934 6,1 1,2 0 0
Sp 6 909 14,1 9 054 18,6 15 963 16,5 3,6 1 0
KrF 2 299 4,7 2 028 4,2 4 327 4,5 -0,5 0 -1
V 1 221 2,5 982 2,0 2 203 2,3 -0,4 0 0
MDG 1 853 3,8 876 1,8 2 729 2,8 0,3 0 0
R 2 656 5,4 1 850 3,8 4 506 4,6 2,5 1 1
Andre 216 0,4 925 1,9 1 141 1,2 2,5 0 0
Ap+SV+
Sp
25 363 51,8 26 417 54,4 51 780 53,4 3,7 3 0
H+Frp+
KrF+V
17 056 34,8 16 969 35,0 34 025 35,2 -9,1 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (6 363 stemmer), tape mandat: Frp (3 930 stemmer)
Fremmøte: 74,5 % Stemmeberettigede: 130 953 Opptalte stemmer: 97 548
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
22/9 - 18:24 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
22/9 - 18:24 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
21/9 - 14:47 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
21/9 - 14:47 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
20/9 - 16:40 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
20/9 - 16:40 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
20/9 - 16:40 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
20/9 - 16:40 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0
20/9 - 16:40 30,8 15,7 12,7 6,1 16,5 4,5 2,3 2,8 4,6 4,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 28,7 (2) 16,2 (1) 12,9 (1) 7,2 (0) 15,7 (1) 4,9 (0) 2,9 (0) 3,9 (0) 4,2 (0) 2,4 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 28,1 (2) 15,5 (1) 12,4 (1) 7,7 (0) 16,1 (1) 4,8 (0) 2,9 (0) 3,7 (0) 4,8 (0) 3,0 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 28,1 (2) 16,1 (1) 11,2 (1) 7,2 (0) 17,5 (1) 4,3 (0) 2,5 (0) 4,2 (0) 4,5 (0) 3,4 (0)
Siste lokale målings 28,3 (2) 15,7 (1) 11,3 (1) 7,7 (0) 16,2 (1) 4,3 (0) 2,6 (0) 3,2 (0) 5,5 (0) 5,3 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,7 (2) 15,2 (1) 13,4 (1) 7,2 (0) 15,8 (1) 4,5 (0) 2,8 (0) 3,9 (0) 5,0 (0) 2,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 28,3 (2) 15,7 (1) 11,3 (1) 7,7 (0) 16,2 (1) 4,3 (0) 2,6 (0) 3,2 (0) 5,5 (0) 5,3 (0)
Sentio/TA 9/9-2021 23,8 (2) 13,2 (1) 14,1 (1) 7,7 (0) 16,1 (1) 5,4 (0) 3,5 (0) 5,2 (0) 5,4 (0) 5,5 (0)
Respons/VG 1/9-2021 30,0 (2) 15,5 (1) 10,3 (1) 8,8 (0) 18,2 (1) 4,4 (0) 2,2 (0) 4,1 (0) 3,4 (0) 3,1 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 29,0 (2) 18,3 (1) 10,3 (1) 6,6 (0) 16,4 (1) 5,0 (0) 2,5 (0) 3,6 (0) 4,8 (0) 3,6 (0)
Sentio/TA / RA / PD 22/6-2021 30,9 (2) 17,0 (1) 10,4 (1) 7,2 (0) 17,3 (1) 3,7 (0) 1,4 (0) 2,2 (0) 4,9 (0) 4,9 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 30,6 (2) 14,6 (1) 12,5 (1) 6,5 (0) 23,9 (1) 3,0 (0) 1,4 (0) 1,7 (0) 3,3 (0) 2,6 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 26,2 (2) 19,8 (1) 11,4 (1) 4,7 (0) 22,7 (1) 2,8 (0) 1,6 (0) 4,1 (0) 4,5 (0) 2,2 (0)
Sentio/TA 27/2-2021 26,5 (2) 18,9 (1) 10,2 (1) 6,2 (0) 21,2 (1) 4,4 (0) 1,5 (0) 3,3 (0) 4,4 (0) 3,5 (0)
Respons/Høyre 23/2-2021 25,4 (2) 20,5 (1) 8,3 (0) 6,4 (0) 23,3 (2) 4,2 (0) 2,0 (0) 3,4 (0) 3,9 (0) 2,6 (0)
Sentio/TA 10/2-2020 30,0 (2) 15,3 (1) 15,7 (1) 4,9 (0) 19,0 (1) 3,7 (0) 2,3 (0) 5,1 (0) 2,7 (0) 1,3 (0)
Sentio/Varden 9/9-2017 31,5 (2) 21,3 (1) 13,3 (1) 4,1 (0) 10,7 (1) 5,6 (0) 4,1 (0) 2,9 (0) 3,5 (0) 1,8 (0)
InFact/TA 9/9-2017 30,4 (2) 16,6 (1) 15,0 (1) 6,2 (0) 14,5 (1) 5,6 (0) 2,9 (0) 3,8 (0) 3,6 (0) 1,4 (0)
InFact/VG 16/8-2017 33,3 (2) 14,0 (1) 11,9 (1) 4,3 (0) 16,6 (1) 6,4 (0) 3,1 (0) 4,6 (0) 2,4 (0) 3,4 (0)
InFact/Amedia 14/8-2017 33,3 (2) 14,1 (1) 12,4 (1) 4,9 (0) 16,5 (1) 6,0 (0) 2,5 (0) 3,6 (0) 3,0 (0) 3,7 (0)
InFact/Amedia 4/7-2017 34,8 (2) 14,1 (1) 12,2 (1) 5,2 (0) 16,7 (1) 5,8 (0) 2,8 (0) 3,2 (0) 2,8 (0) 2,4 (0)
InFact/Amedia 22/5-2017 35,1 (2) 13,0 (1) 14,2 (1) 5,2 (0) 16,0 (1) 6,7 (0) 1,4 (0) 3,6 (0) 1,7 (0) 3,1 (0)
Sentio/TA 9/2-2017 41,1 (2) 18,4 (1) 13,0 (1) 3,7 (0) 13,8 (1) 3,8 (0) 2,3 (0) 0,8 (0) 2,8 (0) 0,0 (0)
InFact/Ap 10/1-2017 42,3 (3) 12,9 (1) 13,3 (1) 5,3 (0) 9,0 (0) 6,5 (0) 4,0 (0) 2,2 (0) 1,6 (0) 2,8 (0)
Kantar/TA 7/9-2013 36,6 (2) 23,8 (2) 17,2 (1) 3,7 (0) 3,6 (0) 6,0 (0) 5,2 (0) 2,2 (0) 1,3 (0) 0,3 (0)
InFact/Varden 7/9-2013 32,3 (2) 22,5 (2) 17,8 (1) 2,9 (0) 4,8 (0) 8,3 (0) 4,5 (0) 4,3 (0) 1,4 (0) 1,2 (0)
InFact/Varden 31/8-2013 30,4 (2) 23,1 (2) 18,9 (1) 4,8 (0) 3,7 (0) 9,0 (0) 4,5 (0) 3,2 (0) 1,1 (0) 1,3 (0)
Kantar/TA 30/8-2013 34,5 (2) 27,0 (2) 19,3 (1) 3,1 (0) 3,5 (0) 4,8 (0) 3,6 (0) 2,4 (0) 0,7 (0) 1,2 (0)
Kantar/TA 26/8-2013 32,3 (2) 25,3 (2) 16,2 (1) 3,0 (0) 6,1 (0) 6,6 (0) 4,6 (0) 3,5 (0) 1,6 (0) 1,5 (0)
InFact/Varden 24/8-2013 32,8 (2) 25,2 (2) 15,7 (1) 3,9 (0) 4,4 (0) 6,9 (0) 2,8 (0) 4,0 (0) 2,1 (0) 2,2 (0)
Norfakta/Varden 24/6-2013 31,0 (2) 28,4 (2) 21,9 (1) 4,6 (0) 3,3 (0) 6,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,7 (0)
Norfakta/Varden 23/11-2012 35,5 (2) 24,4 (2) 18,0 (1) 3,6 (0) 5,4 (0) 5,9 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 3,0 (0)
Kantar/TA 29/10-2012 35,6 (2) 31,1 (2) 12,4 (1) 4,2 (0) 3,6 (0) 4,6 (0) 5,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0) 1,9 (0)
Kantar/TA 17/10-2011 41,4 (3) 27,0 (2) 9,8 (0) 4,2 (0) 5,7 (0) 6,0 (0) 3,6 (0) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,6 (0)
Kantar/TA 18/11-2010 38,6 (3) 19,1 (1) 22,3 (1) 4,8 (0) 4,5 (0) 5,2 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,3 (0)
Kantar/TA 21/10-2009 41,7 (3) 14,0 (1) 21,1 (1) 6,8 (0) 6,3 (0) 5,9 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,0 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 171 164
Godkjente stemmer stortingsvalget 96 867
Stortingsmandater i valgkretsen 6 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Terje Lien Aasland Lene Vågslid Solveig S. Abrahamsen Bård André Hoksrud Åslaug Sem-Jacobsen Geir Jørgen Bekkevold
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.6 19.7 16.5 5.1 11.5 5.2 2.8 3.6 2.7 1.8
Valgting 32,0 20,2 16,6 4,9 13,4 4,9 2,6 2,0 1,9 1,3
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 31,9 20,1 16,5 5,0 12,9 5,0 2,7 2,5 2,1 1,4
2013 36,7 21,8 19,0 3,3 4,5 6,8 3,5 2,2 0,9 1,5
2009 41,7 13,2 23,0 5,3 5,5 6,6 2,5 0,3 1,2 0,8
2005 39,3 9,4 22,1 9,1 6,8 7,8 3,7 0,0 0,8 1,0
2001 29,3 14,6 17,7 14,5 4,9 13,1 2,8 0,0 0,7 2,3
1997 39,0 9,8 15,3 7,5 8,0 14,2 3,5 0,2 1,0 1,5
1993 38,7 10,6 9,0 10,0 16,1 10,1 2,7 0,0 0,6 2,1
1989 36,8 17,1 12,6 13,9 5,1 10,4 2,5 0,3 0,0 1,2
1985 50,6 24,9 2,1 5,5 4,2 9,2 2,5 0,0 0,4 0,8
1981 46,2 23,0 2,5 6,1 0,0 10,8 0,0 0,0 0,5 11,0
1977 49,9 15,5 1,2 5,1 8,5 13,3 0,0 0,0 0,4 6,0
1973 37,3 11,4 3,3 16,9 0,0 14,4 0,0 0,0 0,3 16,4
1969 52,4 12,3 0,0 5,2 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 16,7
1965 48,8 12,9 0,0 9,0 0,0 15,3 12,8 0,0 0,0 1,2
1961 51,0 11,4 0,0 5,7 6,6 10,4 11,8 0,0 0,0 3,2
1957 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 12,0 0,0 0,0 21,6
1953 52,3 9,8 0,0 0,0 7,1 11,3 13,8 0,0 0,0 5,6
1949 48,1 5,0 0,0 0,0 0,0 9,8 19,7 0,0 0,0 17,5
1945 42,7 9,4 0,0 0,0 4,1 9,7 19,0 0,0 0,0 15,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned