Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Akershus

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 55 346 25,0 40 263 26,7 95 609 25,8 -0,5 5 0
H 64 224 29,0 37 215 24,7 101 439 27,4 -3,7 6 0
Frp 21 035 9,5 17 744 11,8 38 779 10,5 -4,8 2 -1
SV 15 889 7,2 9 351 6,2 25 240 6,8 1,6 1 0
Sp 17 296 7,8 15 288 10,1 32 584 8,8 2,9 2 1
KrF 4 388 2,0 3 192 2,1 7 580 2,0 -0,3 0 0
V 15 224 6,9 10 169 6,7 25 393 6,9 0,5 1 0
MDG 12 362 5,6 5 099 3,4 17 461 4,7 1,1 1 1
R 9 124 4,1 5 448 3,6 14 572 3,9 2,0 1 1
Andre -5 438 -2,5 -379 -0,3 -5 817 -1,6 0,3 -1 -1
Ap+SV+
Sp
88 531 39,9 64 902 43,0 153 433 41,4 4,0 8 1
H+Frp+
KrF+V
104 871 47,3 68 320 45,3 173 191 46,8 -8,3 9 -1
Nærmest til å vinne mandat: R (634 stemmer), tape mandat: Sp (715 stemmer)
Fremmøte: 79,1 % Stemmeberettigede: 471 106 Opptalte stemmer: 372 673
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
22/9 - 18:24 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
22/9 - 18:24 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
22/9 - 18:24 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
21/9 - 14:47 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
21/9 - 14:47 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
21/9 - 14:47 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
20/9 - 16:40 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
20/9 - 16:40 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2
20/9 - 16:40 25,8 27,4 10,5 6,8 8,8 2,0 6,9 4,7 3,9 3,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 23,6 (5) 25,0 (5) 11,8 (2) 7,7 (2) 7,3 (1) 2,3 (0) 7,1 (1) 5,8 (1) 3,9 (1) 3,2 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 23,1 (4) 23,9 (5) 11,3 (2) 8,2 (2) 7,5 (1) 2,2 (0) 7,0 (1) 5,6 (1) 4,4 (1) 3,9 (1)
Snitta forrige måned (brutt ned) 23,1 (4) 24,8 (5) 10,2 (2) 7,7 (1) 8,2 (2) 2,0 (0) 6,1 (1) 6,3 (1) 4,2 (1) 4,5 (1)
Siste lokale målings 24,2 (4) 25,3 (5) 10,8 (2) 7,6 (1) 8,1 (2) 2,6 (0) 8,7 (2) 6,1 (1) 4,4 (1) 2,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,7 (5) 23,5 (5) 12,2 (2) 7,7 (1) 7,4 (1) 2,1 (0) 6,7 (1) 5,8 (1) 4,6 (1) 3,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Respons/VG 11/9-2021 24,2 (4) 25,3 (5) 10,8 (2) 7,6 (1) 8,1 (2) 2,6 (0) 8,7 (2) 6,1 (1) 4,4 (1) 2,2 (0)
Norstat/NRK 10/9-2021 25,5 (5) 27,0 (5) 11,2 (2) 7,1 (1) 6,7 (1) 3,5 (1) 7,6 (2) 6,4 (1) 2,8 (0) 2,2 (0)
Sentio/Amedia 7/9-2021 24,2 (4) 25,7 (5) 8,2 (2) 8,1 (2) 9,2 (2) 1,8 (0) 7,2 (1) 6,5 (1) 5,3 (1) 3,8 (0)
Norstat/Aftenp. 2/9-2021 23,6 (5) 29,3 (6) 10,0 (2) 7,6 (1) 8,3 (2) 2,2 (0) 6,5 (1) 6,0 (1) 3,1 (0) 3,3 (0)
Sentio/RB / ØB / ABB / IAB / V / RHA 15/8-2021 26,7 (5) 28,0 (5) 10,5 (2) 8,0 (2) 8,9 (2) 2,0 (0) 4,9 (1) 3,9 (1) 4,6 (1) 2,5 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 25,4 (5) 28,0 (6) 10,6 (2) 5,7 (1) 12,7 (2) 1,9 (0) 4,6 (1) 4,8 (1) 3,3 (0) 3,0 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 23,0 (5) 31,5 (6) 9,1 (2) 7,2 (1) 11,9 (2) 2,0 (0) 2,9 (0) 4,1 (1) 4,4 (1) 3,9 (0)
Sentio/ABB / RB / ØB / RHA 3/6-2021 23,5 (5) 33,5 (6) 11,5 (2) 5,1 (1) 10,9 (2) 1,8 (0) 4,4 (1) 4,1 (1) 2,9 (0) 2,4 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 21,5 (4) 35,2 (6) 10,9 (2) 7,3 (1) 9,3 (2) 0,5 (0) 4,3 (1) 4,4 (1) 4,0 (1) 2,6 (0)
Respons/Høyre 5/2-2021 21,4 (4) 35,3 (7) 10,5 (2) 5,1 (1) 13,4 (2) 1,5 (0) 4,1 (1) 2,6 (0) 2,3 (0) 3,8 (0)
Sentio/Høyre 27/11-2020 22,8 (5) 31,5 (6) 13,0 (3) 6,6 (1) 12,0 (2) 1,9 (0) 2,8 (0) 5,0 (1) 2,8 (0) 1,5 (0)
InFact/Amedia 7/9-2017 26,9 (5) 28,8 (5) 13,5 (2) 6,2 (1) 6,5 (1) 2,7 (0) 6,2 (1) 4,4 (1) 2,9 (0) 1,9 (0)
Respons/Høyre 30/8-2017 26,5 (5) 31,0 (5) 17,1 (3) 3,8 (0) 4,4 (1) 3,1 (0) 5,6 (1) 4,9 (1) 3,1 (0) 0,5 (0)
InFact/VG 28/8-2017 25,9 (4) 28,9 (5) 15,2 (3) 4,0 (0) 6,4 (1) 2,9 (0) 4,9 (1) 5,7 (1) 4,3 (1) 1,7 (0)
InFact/RB / ØB / ABB / IAB 17/8-2017 28,1 (5) 31,5 (5) 12,6 (2) 4,9 (1) 7,0 (1) 1,8 (0) 4,9 (1) 4,6 (1) 1,7 (0) 2,9 (0)
InFact/RB / ØB / ABB 25/6-2017 30,2 (5) 28,5 (5) 13,8 (3) 5,1 (1) 8,9 (2) 3,1 (0) 3,7 (0) 3,6 (0) 1,9 (0) 1,2 (0)
Respons/Høyre 23/5-2017 30,4 (6) 33,8 (6) 13,9 (3) 2,9 (0) 5,5 (1) 3,2 (0) 3,5 (0) 2,7 (0) 1,7 (0) 2,4 (0)
InFact/RB / ØB / ABB 14/5-2017 31,2 (6) 31,3 (6) 12,5 (2) 3,5 (0) 7,8 (1) 2,6 (0) 3,8 (1) 3,8 (0) 2,3 (0) 1,2 (0)
InFact/Ap 28/3-2017 30,7 (6) 29,6 (5) 12,2 (2) 4,6 (1) 8,0 (1) 2,7 (0) 3,6 (0) 4,6 (1) 2,2 (0) 1,8 (0)
InFact/RB / ØB / ABB 5/9-2013 27,7 (5) 32,2 (6) 16,8 (3) 4,4 (1) 2,4 (0) 3,2 (0) 7,1 (1) 3,0 (0) 1,5 (0) 1,7 (0)
InFact/NTB 29/8-2013 25,1 (5) 35,3 (6) 12,8 (2) 5,9 (1) 2,1 (0) 3,1 (0) 7,0 (1) 5,7 (0) 1,8 (0) 1,2 (1)
InFact/RB / ØB / ABB 22/8-2013 25,1 (4) 35,7 (6) 14,8 (3) 3,8 (0) 2,9 (0) 4,5 (1) 5,9 (1) 4,8 (0) 1,0 (0) 1,6 (1)
InFact/NTB 21/6-2013 25,2 (5) 41,9 (8) 12,3 (2) 3,4 (0) 1,7 (0) 3,1 (0) 7,7 (1) 2,6 (0) 1,3 (0) 0,8 (0)
InFact/RB / ØB / ABB 15/6-2013 24,9 (5) 39,9 (7) 14,0 (3) 3,5 (0) 2,3 (0) 3,8 (0) 6,3 (1) 2,4 (0) 1,8 (0) 1,0 (0)
Sentio/MA 1/6-2013 25,5 (4) 40,4 (7) 14,8 (3) 3,9 (0) 3,0 (0) 4,5 (1) 4,4 (1) 1,3 (0) 1,0 (0) 1,2 (0)
InFact/RB / ØB / ABB 8/9-2012 28,3 (5) 43,1 (8) 12,3 (2) 3,5 (0) 2,5 (0) 2,5 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 1,1 (0) 1,5 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 570 843
Godkjente stemmer stortingsvalget 337 028
Stortingsmandater i valgkretsen 17, endres til 19 fra 2021 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Jan Tore Sanner Henrik Asheim Abid Q. Raja
Møtende representanter fra valgkretsen Anniken Huitfeldt Sverre Myrli Nina Sandberg Åsmund Aukrust Tuva Moflag Tone Wilhelmsen Trøen Nils Aage Jegstad Turid Kristensen Hårek Elvenes Bente Stein Mathisen Anne Kristine Linnestad Hans Andreas Limi Himanshu Gulati Kari Kjønaas Kjos Nicholas Wilkinson Sigbjørn Gjelsvik Solveig Schytz
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.7 32.5 15.2 5 5.2 2.3 5.7 4.4 2.3 2.2
Valgting 26,7 30,1 15,0 5,5 6,4 2,4 7,0 3,3 1,7 1,7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 26,3 31,0 15,1 5,3 6,0 2,3 6,5 3,7 1,9 1,9
2013 28,4 33,9 17,0 3,5 2,5 3,2 6,3 3,1 0,7 1,3
2009 33,7 23,1 24,4 5,7 3,1 3,1 4,9 0,4 0,9 0,8
2005 30,5 20,6 23,5 7,9 3,9 3,9 7,6 0,2 0,8 1,2
2001 23,6 31,7 14,4 12,3 3,2 7,9 4,0 0,2 0,7 1,9
1997 34,8 21,8 17,4 5,7 4,6 9,2 4,0 0,4 1,1 1,0
1993 37,8 26,6 7,7 6,6 10,6 4,2 3,5 0,3 0,8 2,0
1989 30,7 30,8 15,1 10,0 4,6 4,3 2,9 0,5 0,0 1,1
1985 34,6 41,3 5,2 5,7 4,9 4,0 2,8 0,0 0,5 1,0
1981 33,1 40,0 6,0 5,5 4,9 4,8 3,4 0,0 0,7 1,5
1977 40,3 34,7 2,2 4,6 6,4 6,7 3,1 0,0 0,7 1,5
1973 33,3 23,9 6,9 11,9 8,2 7,0 2,7 0,0 0,5 5,6
1969 45,5 25,8 0,0 3,9 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 14,2
1965 42,6 25,6 0,0 6,5 8,9 4,5 10,7 0,0 0,0 1,2
1961 46,8 24,0 0,0 5,1 9,6 6,1 6,0 0,0 0,0 2,4
1957 50,3 22,2 0,0 0,0 9,8 6,7 7,5 0,0 0,0 3,6
1953 49,2 20,9 0,0 0,0 11,1 7,4 5,8 0,0 0,0 5,6
1949 48,5 20,5 0,0 0,0 11,3 7,2 5,0 0,0 0,0 7,5
1945 39,7 25,6 0,0 0,0 6,0 10,7 4,8 0,0 0,0 13,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned