Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Troms

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 12 874 27,0 12 294 26,8 25 168 27,1 3,1 2 0
H 6 736 14,1 5 757 12,5 12 493 13,5 -7,1 1 0
Frp 5 977 12,6 7 021 15,3 12 998 14,0 -4,2 1 0
SV 5 950 12,5 4 079 8,9 10 029 10,8 0,7 1 0
Sp 8 154 17,1 9 544 20,8 17 698 19,1 4,1 1 0
KrF 913 1,9 1 149 2,5 2 062 2,2 -0,4 0 0
V 1 221 2,6 1 077 2,3 2 298 2,5 -0,5 0 0
MDG 1 774 3,7 994 2,2 2 768 3,0 0,1 0 0
R 2 571 5,4 1 884 4,1 4 455 4,8 2,5 0 0
Andre -324 -0,7 297 0,6 -27 0,0 1,9 0 0
Ap+SV+
Sp
26 978 56,7 25 917 56,5 52 895 57,0 7,9 4 0
H+Frp+
KrF+V
14 847 31,2 15 004 32,7 29 851 32,2 -12,2 2 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (1 717 stemmer), tape mandat: H (2 464 stemmer)
Fremmøte: 74,9 % Stemmeberettigede: 124 771 Opptalte stemmer: 93 521
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 27,1 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
21/9 - 14:47 27,1 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
21/9 - 14:47 27,1 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
21/9 - 14:47 27,1 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9
20/9 - 16:40 27,2 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 2,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 21,6 (1) 16,6 (1) 14,3 (1) 14,8 (1) 18,3 (1) 2,6 (0) 3,2 (0) 4,4 (0) 4,5 (0) 2,4 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 21,1 (1) 15,9 (1) 13,6 (1) 15,7 (1) 18,7 (1) 2,6 (0) 3,2 (0) 4,3 (0) 5,2 (0) 2,9 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 21,1 (1) 16,5 (1) 12,4 (1) 14,8 (1) 20,4 (1) 2,3 (0) 2,8 (0) 4,8 (0) 4,9 (0) 3,3 (0)
Siste lokale målings 22,2 (1) 13,8 (1) 15,2 (1) 13,4 (1) 16,4 (1) 2,5 (0) 3,4 (0) 4,6 (0) 4,0 (0) 4,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,6 (1) 15,6 (1) 14,8 (1) 14,6 (1) 18,4 (1) 2,4 (0) 3,0 (0) 4,5 (0) 5,4 (0) 2,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 22,2 (1) 13,8 (1) 15,2 (1) 13,4 (1) 16,4 (1) 2,5 (0) 3,4 (0) 4,6 (0) 4,0 (0) 4,7 (0)
InFact/Amedia 1/9-2021 20,0 (1) 15,6 (1) 14,5 (1) 14,1 (1) 18,1 (1) 2,3 (0) 2,3 (0) 3,8 (0) 4,9 (0) 4,3 (0)
Respons/VG 25/8-2021 23,7 (2) 16,5 (1) 10,6 (0) 11,4 (1) 18,4 (1) 2,0 (0) 2,5 (0) 5,3 (0) 5,2 (0) 4,4 (0)
InFact/NRK 24/8-2021 24,6 (2) 12,2 (1) 13,4 (1) 11,0 (0) 20,6 (1) 2,7 (0) 1,2 (0) 5,0 (0) 4,8 (0) 4,5 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 22,4 (1) 15,8 (1) 12,1 (1) 11,9 (1) 25,6 (1) 2,3 (0) 1,7 (0) 3,0 (0) 4,0 (0) 1,3 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. 29/6-2021 24,1 (2) 12,5 (1) 13,7 (1) 11,0 (0) 22,2 (1) 1,6 (0) 1,6 (0) 4,6 (0) 6,2 (0) 2,5 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 24,4 (2) 16,8 (1) 12,0 (1) 10,6 (0) 23,8 (1) 1,9 (0) 2,0 (0) 2,7 (0) 2,8 (0) 2,9 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 19,1 (1) 17,0 (1) 13,6 (1) 10,9 (0) 25,4 (2) 2,1 (0) 0,8 (0) 3,4 (0) 4,5 (0) 3,1 (0)
InFact/Amedia 25/3-2021 21,4 (1) 13,4 (1) 12,7 (1) 10,4 (0) 25,8 (2) 1,6 (0) 2,0 (0) 4,6 (0) 5,4 (0) 2,7 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 10/9-2020 21,9 (1) 18,5 (1) 15,1 (1) 10,4 (1) 20,8 (1) 2,2 (0) 2,3 (0) 3,1 (0) 3,4 (0) 2,3 (0)
InFact/Nordlys 26/5-2018 21,5 (2) 20,0 (1) 17,3 (1) 9,0 (0) 16,9 (1) 3,3 (0) 2,1 (0) 2,4 (0) 5,7 (0) 1,7 (0)
Sentio/NRK 19/3-2018 20,5 (1) 20,2 (1) 15,9 (1) 11,1 (1) 19,7 (1) 2,5 (0) 2,4 (0) 3,8 (0) 2,3 (0) 1,7 (0)
InFact/Nordlys 16/2-2018 19,7 (1) 23,5 (2) 18,5 (1) 10,1 (0) 14,5 (1) 3,3 (0) 3,7 (0) 2,6 (0) 3,5 (0) 0,0 (0)
InFact/Nordlys 7/9-2017 29,0 (2) 15,5 (1) 13,5 (1) 11,3 (0) 13,2 (1) 3,3 (0) 4,3 (0) 4,1 (0) 3,7 (0) 2,1 (0)
InFact/NRK 4/9-2017 27,1 (2) 18,6 (1) 14,8 (1) 10,6 (0) 14,2 (1) 4,1 (0) 3,8 (0) 2,5 (0) 3,7 (0) 1,6 (0)
InFact/VG 29/8-2017 26,8 (2) 15,8 (1) 14,0 (1) 11,3 (0) 14,7 (1) 3,2 (0) 2,9 (0) 4,3 (0) 4,2 (0) 2,8 (0)
InFact/Nordlys 9/8-2017 27,2 (2) 17,4 (1) 13,0 (1) 9,7 (0) 15,7 (1) 3,4 (0) 3,5 (0) 2,8 (0) 3,9 (0) 3,5 (0)
InFact/NRK 19/7-2017 30,2 (2) 15,4 (1) 13,4 (1) 8,5 (0) 17,2 (1) 5,1 (0) 2,4 (0) 3,0 (0) 4,1 (0) 0,8 (0)
InFact/Nordlys 16/6-2017 26,7 (2) 15,0 (1) 17,5 (1) 8,1 (0) 15,5 (1) 4,0 (0) 3,6 (0) 3,2 (0) 3,7 (0) 2,6 (0)
Respons/Høyre 10/6-2017 31,5 (2) 16,7 (1) 17,7 (1) 6,3 (0) 15,3 (1) 2,8 (0) 3,4 (0) 2,1 (0) 3,6 (0) 0,6 (0)
InFact/Nordlys 2/6-2017 28,2 (2) 18,3 (1) 13,3 (1) 8,0 (0) 16,1 (1) 3,7 (0) 2,3 (0) 2,9 (0) 3,9 (0) 3,3 (0)
InFact/Nordlys 2/5-2017 28,7 (2) 16,0 (1) 15,3 (1) 7,2 (0) 16,7 (1) 4,4 (0) 2,4 (0) 2,8 (0) 3,5 (0) 2,9 (0)
InFact/NRK 7/12-2016 37,5 (3) 16,4 (1) 13,3 (1) 6,8 (0) 9,5 (0) 5,0 (0) 3,8 (0) 2,3 (0) 3,7 (0) 1,8 (0)
InFact/Nordlys / A-pressen 28/9-2016 37,6 (3) 14,2 (1) 17,4 (1) 7,2 (0) 7,3 (0) 4,7 (0) 3,6 (0) 2,2 (0) 3,4 (0) 2,2 (0)
InFact/NRK 8/7-2016 37,7 (3) 15,2 (1) 15,5 (1) 5,8 (0) 9,2 (0) 4,7 (0) 3,3 (0) 2,6 (0) 4,6 (0) 1,3 (0)
InFact/Nordlys 23/4-2014 38,9 (3) 19,8 (1) 16,7 (1) 6,4 (0) 4,2 (0) 2,7 (0) 3,2 (0) 3,0 (0) 3,7 (0) 1,4 (0)
InFact/Nordlys 12/3-2014 36,4 (3) 20,8 (1) 17,9 (1) 6,3 (0) 4,9 (0) 3,4 (0) 2,3 (0) 3,2 (0) 3,1 (0) 1,8 (0)
Norfakta/HT / TF / iTromsø / FN 6/9-2013 26,7 (2) 23,1 (2) 22,5 (1) 6,3 (0) 6,3 (0) 4,7 (0) 5,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,1 (0)
InFact/Nordlys 6/9-2013 29,6 (2) 21,9 (2) 17,8 (1) 8,6 (0) 6,6 (0) 3,3 (0) 4,8 (0) 3,0 (0) 2,3 (0) 2,1 (0)
InFact/Nordlys 31/8-2013 29,9 (2) 21,2 (2) 19,3 (1) 7,4 (0) 4,8 (0) 4,2 (0) 3,8 (0) 4,3 (0) 3,1 (0) 2,1 (0)
Norfakta/HT / TF / iTromsø / FN 24/8-2013 27,8 (2) 25,7 (2) 22,4 (1) 5,5 (0) 5,9 (0) 4,4 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,6 (0)
InFact/Nordlys 22/8-2013 30,3 (2) 24,1 (2) 17,2 (1) 6,2 (0) 4,9 (0) 3,8 (0) 3,3 (0) 4,5 (0) 3,0 (0) 2,5 (0)
InFact/Nordlys 16/8-2013 27,7 (2) 24,5 (2) 17,9 (1) 7,5 (0) 5,0 (0) 3,7 (0) 3,7 (0) 3,6 (0) 3,5 (0) 2,8 (0)
Norfakta/HT / TF / iTromsø / FN 29/6-2013 29,1 (2) 28,5 (2) 20,8 (1) 5,8 (0) 4,3 (0) 3,6 (0) 3,5 (0) 1,5 (0) 1,9 (0) 1,0 (0)
InFact/Nordlys 26/6-2013 28,5 (2) 24,1 (2) 18,1 (1) 7,0 (0) 6,7 (0) 3,5 (0) 4,4 (0) 2,3 (0) 2,8 (0) 2,6 (0)
Norfakta/HT / TF / iTromsø / FN 23/3-2013 25,0 (2) 29,7 (2) 20,6 (1) 8,0 (0) 7,1 (0) 2,5 (0) 2,5 (0) 0,4 (0) 2,9 (0) 0,9 (0)
Norfakta/HT / TF / iTromsø / FN 17/1-2013 29,2 (2) 32,5 (2) 19,1 (1) 6,7 (0) 4,5 (0) 2,6 (0) 2,4 (0) 0,8 (0) 1,5 (0) 0,9 (0)
InFact/NRK 5/12-2012 25,7 (2) 34,6 (2) 16,5 (1) 4,9 (0) 5,7 (0) 3,3 (0) 3,9 (0) 0,8 (0) 3,1 (0) 1,4 (0)
Respons/Nordlys / A-pressen 8/9-2012 34,8 (2) 28,8 (2) 17,9 (1) 2,4 (0) 6,4 (0) 2,3 (0) 2,5 (0) 0,8 (0) 2,8 (0) 0,9 (0)
InFact/Nordlys 23/8-2012 33,4 (2) 28,2 (2) 17,3 (1) 4,9 (0) 3,8 (0) 4,8 (0) 3,6 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 3,0 (0)
Respons/Nordlys 18/6-2011 30,0 (2) 24,4 (2) 23,7 (2) 5,1 (0) 6,7 (0) 2,8 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 2,1 (0)
Respons/Nordlys / A-pressen 3/9-2010 30,2 (2) 20,7 (2) 25,3 (2) 7,0 (0) 7,3 (0) 4,5 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,3 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 184 196
Godkjente stemmer stortingsvalget 91 070
Stortingsmandater i valgkretsen 6 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Cecilie Myrseth Martin Henriksen Kent Gudmundsen Per-Willy Amundsen Torgeir Knag Fylkesnes Sandra Borch
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.9 20.5 18.2 10.4 13.3 2.5 2.7 3.7 3 1.5
Valgting 23,6 20,5 18,2 10,0 15,8 2,7 3,0 2,4 1,9 1,4
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 24,0 20,5 18,2 10,1 15,0 2,6 2,9 2,8 2,3 1,4
2013 31,1 22,3 19,6 6,4 6,4 4,1 4,2 2,5 1,8 1,6
2009 36,7 12,9 25,2 7,5 8,3 3,6 2,6 0,3 1,5 1,5
2005 33,0 9,0 22,9 9,6 7,7 4,5 3,1 0,1 1,2 8,9
2001 22,1 15,7 14,1 14,8 6,5 12,2 2,4 0,1 0,8 11,4
1997 34,5 11,3 12,7 7,4 11,4 15,4 3,5 0,3 3,1 0,4
1993 35,8 13,7 4,2 12,7 22,3 6,2 3,2 0,0 1,3 0,5
1989 37,6 21,0 11,4 13,8 4,3 7,2 2,8 0,3 0,0 1,5
1985 47,7 27,2 2,4 6,6 5,0 7,0 2,5 0,0 1,0 0,6
1981 40,3 30,4 3,0 5,5 6,2 8,5 3,6 0,0 1,7 0,6
1977 44,6 22,2 1,7 4,8 8,3 12,7 3,0 0,0 1,1 1,6
1973 36,3 13,6 4,5 13,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,6 20,9
1969 55,4 14,6 0,0 3,7 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 14,9
1965 48,5 18,1 0,0 5,3 13,5 0,0 13,3 0,0 0,0 1,2
1961 54,4 15,9 0,0 0,0 8,0 7,2 11,9 0,0 0,0 2,7
1957 54,8 13,8 0,0 0,0 7,2 8,5 11,9 0,0 0,0 3,8
1953 55,1 12,6 0,0 0,0 0,0 9,7 16,8 0,0 0,0 5,8
1949 56,8 12,3 0,0 0,0 0,0 5,9 17,3 0,0 0,0 7,7
1945 55,6 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 13,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned