Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Nordland

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 22 033 29,5 16 578 27,4 38 611 28,8 2,8 3 1
H 11 563 15,5 8 969 14,8 20 532 15,3 -4,8 1 -1
Frp 8 278 11,1 8 060 13,3 16 338 12,2 -4,2 1 -1
SV 5 853 7,8 3 767 6,2 9 620 7,2 0,1 1 0
Sp 14 556 19,5 13 909 23,0 28 465 21,2 2,4 2 0
KrF 1 401 1,9 1 236 2,0 2 637 2,0 -0,5 0 0
V 1 928 2,6 1 414 2,3 3 342 2,5 -0,1 0 0
MDG 2 061 2,8 1 077 1,8 3 138 2,3 0,2 0 0
R 4 565 6,1 2 708 4,5 7 273 5,4 2,5 1 1
Andre 403 0,5 731 1,2 1 134 0,9 1,8 0 0
Ap+SV+
Sp
42 442 56,8 34 254 56,7 76 696 57,2 5,3 6 1
H+Frp+
KrF+V
23 170 31,0 19 679 32,6 42 849 32,0 -9,6 2 -2
Nærmest til å vinne mandat: H (83 stemmer), tape mandat: SV (39 stemmer)
Fremmøte: 74,2 % Stemmeberettigede: 182 075 Opptalte stemmer: 135 135
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
22/9 - 18:24 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
22/9 - 18:24 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
21/9 - 14:47 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
21/9 - 14:47 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
20/9 - 16:40 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
20/9 - 16:40 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
20/9 - 16:40 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
20/9 - 16:40 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1
20/9 - 16:40 28,8 15,3 12,2 7,2 21,2 2,0 2,5 2,3 5,4 3,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 23,4 (2) 16,3 (2) 12,9 (1) 10,2 (1) 22,8 (2) 2,4 (0) 2,8 (0) 3,4 (0) 5,7 (0) 2,8 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 23,1 (2) 15,6 (2) 12,3 (1) 10,8 (1) 23,2 (2) 2,3 (0) 2,8 (0) 3,3 (0) 6,5 (0) 3,3 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 22,9 (2) 16,2 (2) 11,2 (1) 10,2 (1) 25,4 (2) 2,1 (0) 2,4 (0) 3,7 (0) 6,2 (0) 3,8 (0)
Siste lokale målings 26,9 (2) 17,6 (2) 10,0 (1) 8,6 (1) 19,2 (2) 2,2 (0) 2,8 (0) 3,6 (0) 6,7 (0) 2,3 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,8 (2) 16,1 (2) 12,1 (1) 8,7 (1) 21,7 (2) 1,8 (0) 2,4 (0) 3,7 (0) 6,5 (0) 2,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 26,9 (2) 17,6 (2) 10,0 (1) 8,6 (1) 19,2 (2) 2,2 (0) 2,8 (0) 3,6 (0) 6,7 (0) 2,3 (0)
Respons/VG 6/9-2021 23,4 (2) 15,5 (1) 15,7 (2) 11,3 (1) 18,1 (2) 1,9 (0) 2,4 (0) 2,6 (0) 6,6 (0) 2,5 (0)
InFact/Amedia 1/9-2021 26,0 (3) 14,0 (1) 12,9 (1) 7,8 (1) 22,4 (2) 1,7 (0) 2,5 (0) 4,6 (0) 5,4 (0) 2,6 (0)
InFact/NRK 24/8-2021 24,4 (2) 19,6 (2) 8,3 (1) 5,4 (0) 21,3 (2) 1,5 (0) 3,9 (0) 3,0 (0) 7,9 (1) 4,8 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 23,7 (2) 14,6 (1) 13,2 (1) 7,4 (1) 25,5 (3) 1,7 (0) 2,6 (0) 1,4 (0) 6,6 (0) 3,2 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. 29/6-2021 25,9 (3) 16,0 (2) 12,9 (1) 7,0 (0) 23,2 (2) 1,5 (0) 2,0 (0) 2,8 (0) 6,1 (0) 2,6 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 21,7 (2) 17,3 (2) 14,1 (1) 7,5 (1) 26,1 (2) 2,3 (0) 1,5 (0) 1,5 (0) 4,9 (0) 3,0 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 18,5 (2) 17,4 (2) 13,9 (1) 8,6 (1) 28,1 (2) 1,6 (0) 2,2 (0) 1,6 (0) 5,2 (0) 3,0 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 24/3-2021 21,8 (2) 16,9 (2) 15,6 (2) 7,2 (0) 24,8 (2) 1,8 (0) 1,3 (0) 3,2 (0) 4,9 (0) 2,4 (0)
Respons/Høyre 4/3-2021 23,1 (2) 16,5 (2) 10,8 (1) 9,7 (1) 27,1 (2) 0,9 (0) 2,6 (0) 2,7 (0) 4,2 (0) 2,4 (0)
InFact/NRK 25/11-2020 22,9 (2) 15,6 (1) 13,1 (1) 7,9 (1) 28,4 (3) 1,6 (0) 1,2 (0) 2,0 (0) 4,8 (0) 2,5 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 10/9-2020 20,5 (2) 20,9 (2) 14,4 (1) 9,4 (1) 22,5 (2) 2,1 (0) 2,1 (0) 1,7 (0) 4,2 (0) 2,2 (0)
InFact/Nordlys 16/2-2018 22,1 (2) 24,2 (2) 16,6 (2) 7,4 (0) 19,1 (2) 2,9 (0) 1,7 (0) 1,5 (0) 2,9 (0) 1,6 (0)
InFact/NRK 7/9-2017 28,0 (2) 17,5 (2) 12,9 (1) 8,4 (1) 17,5 (2) 2,4 (0) 3,7 (0) 2,0 (0) 5,8 (0) 1,7 (0)
InFact/Amedia 5/9-2017 26,6 (3) 18,2 (2) 12,1 (1) 6,9 (0) 19,4 (2) 2,0 (0) 3,3 (0) 2,6 (0) 5,3 (0) 3,5 (0)
Respons/Høyre 4/9-2017 26,3 (2) 19,7 (2) 17,8 (2) 8,2 (1) 17,2 (1) 2,9 (0) 2,1 (0) 2,5 (0) 2,3 (0) 1,0 (0)
InFact/VG 4/9-2017 26,5 (2) 17,4 (2) 13,2 (1) 7,6 (1) 18,9 (2) 3,0 (0) 3,2 (0) 2,6 (0) 4,9 (0) 2,6 (0)
InFact/NRK 29/8-2017 27,7 (3) 17,4 (2) 10,8 (1) 7,5 (0) 18,8 (2) 2,7 (0) 3,5 (0) 2,8 (0) 5,5 (0) 3,3 (0)
InFact/Amedia 23/8-2017 26,8 (3) 16,0 (2) 11,9 (1) 7,2 (0) 21,5 (2) 2,3 (0) 3,6 (0) 2,4 (0) 5,2 (0) 3,1 (0)
InFact/NRK 12/7-2017 29,3 (3) 18,9 (2) 10,9 (1) 5,7 (0) 20,3 (2) 4,2 (0) 2,9 (0) 2,4 (0) 2,9 (0) 2,4 (0)
InFact/Amedia 21/6-2017 31,8 (3) 16,8 (2) 10,8 (1) 4,9 (0) 19,9 (2) 4,1 (0) 1,9 (0) 2,2 (0) 4,9 (0) 0,0 (0)
Respons/Høyre 10/6-2017 31,1 (3) 19,4 (2) 13,8 (1) 4,7 (0) 17,7 (2) 3,6 (0) 3,2 (0) 2,3 (0) 2,2 (0) 2,0 (0)
InFact/NRK 7/12-2016 37,9 (4) 16,1 (2) 11,1 (1) 6,0 (0) 13,4 (1) 4,9 (0) 2,3 (0) 2,6 (0) 3,0 (0) 2,7 (0)
InFact/AN / A-pressen 28/9-2016 37,7 (4) 17,8 (2) 12,1 (1) 5,4 (0) 11,0 (1) 4,5 (0) 3,3 (0) 1,6 (0) 4,5 (0) 2,1 (0)
InFact/NRK / AN 7/7-2016 37,3 (4) 19,5 (2) 11,6 (1) 4,9 (0) 12,2 (1) 4,1 (0) 2,9 (0) 2,1 (0) 2,9 (0) 2,7 (0)
InFact/NRK / AN / Fremov. / RB 10/9-2014 40,8 (4) 19,9 (2) 15,4 (1) 3,7 (0) 7,3 (1) 3,6 (0) 3,1 (0) 2,8 (0) 2,2 (0) 1,2 (0)
InFact/AN / Frem. / HA / LP / RB 7/9-2013 32,6 (3) 21,4 (2) 16,1 (2) 5,1 (0) 7,6 (1) 3,7 (0) 4,0 (0) 3,7 (0) 3,2 (0) 2,7 (0)
InFact/Nordlys 6/9-2013 31,6 (3) 19,1 (2) 19,2 (2) 5,1 (0) 6,4 (1) 4,7 (0) 4,9 (0) 3,9 (0) 3,5 (0) 1,6 (0)
InFact/NRK / HB / BA / Saltenp. 5/9-2013 31,3 (3) 22,4 (2) 18,4 (2) 5,6 (0) 7,0 (1) 3,3 (0) 3,6 (0) 4,2 (0) 2,4 (0) 1,9 (0)
InFact/Nordlys 31/8-2013 30,8 (3) 22,0 (2) 17,1 (2) 6,2 (0) 7,3 (1) 4,9 (0) 3,6 (0) 2,3 (0) 3,3 (0) 2,5 (0)
InFact/Nordlys 22/8-2013 31,3 (3) 24,5 (3) 16,9 (2) 4,1 (0) 6,3 (0) 3,1 (0) 4,2 (0) 2,9 (0) 3,7 (0) 3,2 (0)
InFact/NRK / HB / Saltenp. 22/8-2013 30,1 (3) 22,5 (3) 19,2 (2) 6,1 (0) 4,7 (0) 4,2 (0) 5,8 (0) 2,1 (0) 2,3 (0) 3,0 (0)
InFact/Nordlys 16/8-2013 31,3 (3) 25,1 (3) 16,3 (2) 6,1 (0) 5,7 (0) 2,5 (0) 3,0 (0) 3,6 (0) 3,5 (0) 2,7 (0)
InFact/AN / Frem. / HA / LP / RB 13/8-2013 30,2 (3) 26,2 (3) 19,1 (2) 4,4 (0) 6,4 (0) 4,6 (0) 2,8 (0) 2,3 (0) 2,5 (0) 1,4 (0)
InFact/AN / Frem. / HA / LP / RB 28/6-2013 29,3 (3) 26,0 (3) 17,9 (2) 5,1 (0) 5,8 (0) 3,8 (0) 3,3 (0) 2,4 (0) 3,9 (0) 2,5 (0)
InFact/Nordlys 26/6-2013 27,7 (3) 29,4 (3) 16,0 (1) 4,2 (0) 8,5 (1) 3,7 (0) 3,2 (0) 1,2 (0) 3,5 (0) 2,5 (0)
InFact/NRK / LP / AN 7/2-2013 25,5 (2) 27,7 (3) 17,7 (2) 8,4 (1) 5,9 (0) 4,4 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 3,0 (0)
Respons/AN / Frem. / HA / LP / RB 8/9-2012 31,1 (3) 30,0 (3) 16,8 (2) 2,7 (0) 6,7 (0) 3,4 (0) 2,4 (0) 1,2 (0) 4,0 (0) 1,7 (0)
Respons/AN / Frem. / HA / LP / RB 18/6-2011 33,3 (4) 23,5 (2) 23,7 (3) 3,5 (0) 6,0 (0) 3,1 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0) 1,5 (0)
Respons/AN / A-pressen 3/9-2010 33,6 (3) 18,7 (2) 25,2 (2) 7,5 (1) 8,3 (1) 3,5 (0) 1,8 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 0,6 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 260 722
Godkjente stemmer stortingsvalget 135 202
Stortingsmandater i valgkretsen 9 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Eirik Sivertsen Åsunn Lyngedal Margunn Ebbesen Jonny Finstad Kjell-Børge Freiberg Hanne Dyveke Søttar Mona Lill Fagerås Willfred Nordlund Siv Mossleth
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.3 20.1 16.8 6.6 17.2 2.4 2.6 2.7 3.3 1.7
Valgting 25,3 20,2 16,2 7,2 19,5 2,5 2,6 1,9 2,7 1,6
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 26,0 20,2 16,5 7,0 18,6 2,4 2,6 2,2 2,9 1,6
2013 35,1 21,2 18,8 5,2 6,9 3,7 3,7 2,0 1,6 1,9
2009 39,3 11,5 24,3 7,7 8,3 3,7 2,3 0,3 1,4 1,3
2005 36,3 8,4 22,6 11,2 9,1 4,5 3,3 0,1 0,9 3,7
2001 24,2 13,1 13,3 14,1 8,8 11,1 2,2 0,0 0,9 12,4
1997 36,2 9,2 11,4 7,3 10,9 13,1 3,6 0,2 1,3 6,8
1993 36,7 11,2 3,8 12,3 23,9 6,0 3,9 0,1 0,6 1,5
1989 38,9 18,7 9,9 14,9 6,3 6,6 2,7 0,0 0,0 1,9
1985 45,8 24,4 1,7 12,1 6,1 6,2 2,6 0,0 0,5 0,7
1981 41,0 27,4 2,6 8,0 7,1 8,1 4,3 0,0 0,8 0,7
1977 46,4 18,7 1,6 5,4 9,9 12,1 3,8 0,0 0,7 1,5
1973 35,8 11,0 4,1 14,1 15,3 12,8 4,8 0,0 0,5 1,6
1969 53,4 13,0 0,0 5,3 12,9 7,8 6,5 0,0 0,0 1,1
1965 46,3 15,8 0,0 8,9 11,1 9,2 7,5 0,0 0,0 1,3
1961 49,1 14,7 0,0 7,0 10,2 11,5 5,2 0,0 0,0 2,2
1957 53,8 15,0 0,0 0,0 9,8 10,7 6,4 0,0 0,0 4,3
1953 54,4 14,3 0,0 0,0 6,9 10,9 7,7 0,0 0,0 5,8
1949 51,6 14,8 0,0 0,0 6,2 8,7 10,3 0,0 0,0 8,3
1945 49,9 19,2 0,0 0,0 5,4 0,0 13,1 0,0 0,0 12,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned