Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Møre og Romsdal

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 18 340 20,5 11 588 19,4 29 928 20,2 -1,0 2 0
H 14 780 16,5 9 343 15,6 24 123 16,3 -7,5 1 -2
Frp 18 591 20,8 14 155 23,6 32 746 22,1 -0,3 2 0
SV 6 079 6,8 3 262 5,4 9 341 6,3 2,4 1 1
Sp 14 611 16,3 11 327 18,9 25 938 17,5 4,7 2 1
KrF 4 685 5,2 3 220 5,4 7 905 5,3 -0,8 0 -1
V 2 662 3,0 1 702 2,8 4 364 2,9 -0,6 0 0
MDG 2 722 3,0 975 1,6 3 697 2,5 0,3 0 0
R 3 406 3,8 1 527 2,6 4 933 3,3 2,1 0 0
Andre 891 1,0 847 1,4 1 738 1,2 2,1 0 0
Ap+SV+
Sp
39 030 43,6 26 177 43,7 65 207 44,0 6,1 5 2
H+Frp+
KrF+V
40 718 45,5 28 420 47,5 69 138 46,6 -9,2 3 -3
Nærmest til å vinne mandat: SV (1 917 stemmer), tape mandat: H (4 107 stemmer)
Fremmøte: 77,6 % Stemmeberettigede: 192 394 Opptalte stemmer: 149 346
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
22/9 - 18:24 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
22/9 - 18:24 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
21/9 - 14:47 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
21/9 - 14:47 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
21/9 - 14:47 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
21/9 - 14:47 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
20/9 - 16:40 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
20/9 - 16:40 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6
20/9 - 16:40 20,2 16,3 22,1 6,3 17,5 5,3 2,9 2,5 3,3 3,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 19,2 (2) 19,1 (2) 17,4 (2) 5,7 (0) 15,8 (1) 6,0 (0) 3,8 (0) 3,4 (0) 2,4 (0) 5,0 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 18,8 (2) 18,2 (2) 16,7 (2) 6,1 (0) 16,2 (1) 5,9 (0) 3,7 (0) 3,3 (0) 2,8 (0) 6,1 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 18,7 (2) 18,9 (2) 15,1 (1) 5,7 (0) 17,7 (2) 5,3 (0) 3,2 (0) 3,6 (0) 2,6 (0) 6,9 (0)
Siste lokale målings 18,7 (2) 15,2 (1) 19,1 (2) 8,2 (0) 17,8 (2) 5,7 (0) 3,3 (0) 2,7 (0) 4,0 (0) 5,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,2 (2) 17,9 (2) 18,0 (2) 5,6 (0) 16,0 (1) 5,6 (0) 3,6 (0) 3,4 (0) 2,9 (0) 5,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 18,7 (2) 15,2 (1) 19,1 (2) 8,2 (0) 17,8 (2) 5,7 (0) 3,3 (0) 2,7 (0) 4,0 (0) 5,2 (0)
Respons/SMP / TK / RB 8/9-2021 18,8 (2) 16,3 (1) 19,3 (2) 6,5 (0) 18,3 (2) 7,1 (0) 2,8 (0) 3,8 (0) 3,5 (0) 3,8 (0)
Respons/VG 21/8-2021 17,7 (2) 17,3 (2) 16,4 (1) 6,9 (0) 18,8 (2) 5,4 (0) 2,5 (0) 5,7 (0) 4,2 (0) 5,1 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 19,1 (2) 15,3 (1) 16,9 (2) 6,3 (0) 24,1 (2) 5,1 (0) 1,7 (0) 2,1 (0) 4,4 (0) 5,1 (0)
Respons/SMP / TK / RB 6/8-2021 19,1 (2) 18,4 (2) 17,3 (1) 5,8 (0) 19,4 (2) 5,4 (0) 1,7 (0) 5,0 (0) 3,5 (0) 4,4 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 17,3 (1) 23,0 (2) 18,0 (2) 4,1 (0) 20,3 (2) 5,2 (0) 2,2 (0) 3,1 (0) 2,6 (0) 4,1 (0)
Respons/SMP / TK / RB 28/5-2021 19,8 (2) 19,5 (2) 15,4 (1) 5,9 (0) 21,3 (2) 6,2 (0) 2,4 (0) 3,4 (0) 2,6 (0) 3,5 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 20,8 (2) 21,1 (2) 18,3 (1) 5,4 (0) 20,9 (2) 5,0 (0) 1,9 (0) 1,8 (0) 2,2 (0) 2,6 (0)
Respons/SMP / TK / RB 11/2-2021 16,7 (2) 24,7 (2) 13,6 (1) 5,8 (0) 24,0 (2) 3,8 (0) 1,5 (0) 2,5 (0) 2,7 (0) 4,7 (0)
Respons/SMP / TK 10/6-2020 16,8 (1) 23,4 (2) 18,5 (2) 6,6 (0) 18,6 (2) 6,0 (0) 2,2 (0) 3,4 (0) 2,2 (0) 2,3 (0)
Respons/SMP / RB 22/3-2018 18,6 (2) 22,8 (2) 26,8 (3) 4,4 (0) 12,5 (1) 6,5 (0) 3,3 (0) 1,4 (0) 1,5 (0) 2,2 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP 6/9-2017 23,5 (3) 22,8 (2) 22,4 (2) 3,5 (0) 12,4 (1) 5,7 (0) 3,0 (0) 2,3 (0) 1,5 (0) 2,9 (0)
InFact/VG 1/9-2017 23,3 (2) 20,3 (2) 18,6 (2) 3,6 (0) 14,2 (1) 8,1 (1) 3,8 (0) 2,9 (0) 1,2 (0) 3,9 (0)
InFact/TK / AA 31/8-2017 21,9 (2) 18,0 (2) 18,9 (2) 4,2 (0) 16,9 (1) 7,9 (1) 3,5 (0) 2,8 (0) 2,2 (0) 3,5 (0)
InFact/TK / AA / RB 21/7-2017 26,1 (2) 16,5 (1) 16,8 (2) 3,7 (0) 16,8 (2) 8,3 (1) 4,1 (0) 2,0 (0) 1,2 (0) 4,5 (0)
Respons/Adressa / SMP 23/6-2017 25,2 (2) 21,7 (2) 19,0 (2) 2,5 (0) 16,4 (2) 5,6 (0) 5,1 (0) 2,4 (0) 0,4 (0) 1,7 (0)
InFact/TK / AA 4/5-2017 23,7 (2) 17,1 (2) 15,6 (1) 3,1 (0) 21,2 (2) 8,2 (1) 4,3 (0) 2,5 (0) 1,4 (0) 2,9 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP 9/3-2017 24,2 (2) 23,9 (2) 16,4 (2) 3,1 (0) 14,1 (1) 7,7 (1) 5,5 (0) 2,4 (0) 0,7 (0) 2,0 (0)
Sentio/TK 20/10-2016 33,8 (3) 23,7 (2) 16,8 (2) 2,7 (0) 10,5 (1) 6,5 (0) 2,4 (0) 0,7 (0) 0,0 (0) 2,7 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP 10/9-2016 29,9 (3) 21,4 (2) 21,1 (2) 2,2 (0) 10,1 (1) 7,1 (0) 4,0 (0) 1,9 (0) 0,7 (0) 1,6 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP / TK 7/9-2013 24,3 (2) 29,1 (3) 16,8 (1) 2,2 (0) 7,9 (1) 8,6 (1) 6,4 (0) 2,9 (0) 0,5 (0) 1,3 (0)
Sentio/NRK 3/9-2013 23,3 (2) 28,1 (3) 21,9 (2) 2,4 (0) 7,1 (0) 11,2 (1) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP / TK 17/8-2013 22,7 (2) 30,1 (3) 16,7 (1) 2,6 (0) 9,0 (1) 9,0 (1) 7,5 (0) 1,3 (0) 0,7 (0) 0,4 (0)
Sentio/NRK 2/7-2013 25,8 (2) 27,2 (2) 21,3 (2) 2,6 (0) 8,2 (1) 8,8 (1) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 1,1 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP / TK 24/6-2013 24,5 (2) 31,5 (3) 15,3 (1) 2,5 (0) 8,0 (1) 8,5 (1) 7,6 (0) 0,8 (0) 1,1 (0) 0,2 (0)
Sentio/NRK 6/5-2013 25,1 (2) 30,7 (3) 16,9 (2) 3,4 (0) 7,8 (0) 9,3 (1) 5,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0)
Respons/Adressa / RB / SMP / TK 11/3-2013 23,5 (2) 35,7 (3) 15,0 (1) 3,1 (0) 7,4 (1) 9,7 (1) 4,9 (0) 0,2 (0) 0,2 (0) 0,3 (0)
Respons/Adressa 10/9-2012 24,4 (2) 34,8 (3) 17,6 (2) 2,4 (0) 5,8 (0) 8,2 (1) 5,2 (0) 0,2 (0) 0,2 (0) 1,2 (0)
Sentio/SMP / TK / RB 2/7-2012 25,1 (2) 25,1 (2) 23,6 (2) 2,9 (0) 9,3 (1) 8,3 (1) 4,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,5 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 352 043
Godkjente stemmer stortingsvalget 146 963
Stortingsmandater i valgkretsen 9, endres til 8 fra 2021 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Else-May Botten Fredric Bjørdal Helge Orten Marianne Synnes Vetle Wang Soleim Sylvi Listhaug Jon Georg Dale Jenny Klinge Steinar Reiten
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.6 22.9 23.9 4.2 11.1 5.9 3.1 2.8 1.6 3.3
Valgting 21,2 24,0 21,4 3,7 14,0 6,2 3,6 1,8 1,1 2,7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 21,3 23,6 22,3 3,9 13,0 6,1 3,5 2,2 1,2 2,9
2013 25,2 26,2 20,1 2,5 8,2 8,9 5,6 1,4 0,4 1,6
2009 30,7 16,1 27,4 3,8 8,6 8,4 3,8 0,1 0,5 0,6
2005 26,1 12,8 26,3 5,9 8,4 11,0 7,6 0,1 0,4 1,4
2001 19,5 17,3 17,2 8,8 6,6 19,8 6,5 0,0 0,4 4,0
1997 27,7 11,1 14,7 4,1 10,0 23,0 7,1 0,1 0,7 1,5
1993 30,5 13,1 5,9 5,9 23,8 13,7 4,6 0,0 0,3 2,2
1989 29,2 18,8 13,0 7,7 8,6 16,4 5,2 0,2 0,0 0,9
1985 34,4 25,4 3,7 3,8 9,1 16,4 5,4 0,0 0,3 1,5
1981 29,6 27,0 3,3 3,3 9,8 18,9 7,1 0,0 0,5 0,5
1977 31,9 18,8 1,3 2,6 12,4 23,0 7,8 0,0 0,4 1,8
1973 26,0 8,8 4,4 6,8 17,0 22,4 11,4 0,0 0,2 3,0
1969 35,6 9,3 0,0 1,9 18,1 18,0 16,7 0,0 0,0 0,3
1965 32,8 10,2 0,0 4,3 19,2 16,9 16,7 0,0 0,0 0,0
1961 34,7 9,5 0,0 4,2 13,6 21,2 16,1 0,0 0,0 0,7
1957 38,1 8,6 0,0 0,0 12,7 22,1 17,6 0,0 0,0 0,9
1953 37,0 8,9 0,0 0,0 12,8 23,0 16,9 0,0 0,0 1,4
1949 35,8 9,9 0,0 0,0 0,0 27,2 24,6 0,0 0,0 2,5
1945 31,4 5,8 0,0 0,0 12,7 26,0 20,0 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned