Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Rogaland

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 33 085 22,1 24 884 22,4 57 969 22,4 -0,2 3 -1
H 37 182 24,9 24 810 22,4 61 992 23,9 -4,8 4 0
Frp 23 656 15,8 19 726 17,8 43 382 16,8 -3,0 2 -1
SV 8 466 5,7 4 795 4,3 13 261 5,1 1,2 1 0
Sp 13 879 9,3 13 076 11,8 26 955 10,4 3,1 2 1
KrF 11 890 7,9 8 969 8,1 20 859 8,1 -0,3 1 0
V 5 254 3,5 3 852 3,5 9 106 3,5 0,0 0 0
MDG 4 297 2,9 1 855 1,7 6 152 2,4 -0,2 0 0
R 6 036 4,0 3 584 3,2 9 620 3,7 2,6 1 1
Andre 1 542 1,0 1 878 1,7 3 420 1,3 2,2 0 0
Ap+SV+
Sp
55 430 37,1 42 755 38,6 98 185 37,9 4,1 6 0
H+Frp+
KrF+V
77 982 52,1 57 357 51,7 135 339 52,3 -8,1 7 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (898 stemmer), tape mandat: Sp (926 stemmer)
Fremmøte: 78,1 % Stemmeberettigede: 333 475 Opptalte stemmer: 260 471
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
22/9 - 18:24 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
22/9 - 18:24 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
22/9 - 18:24 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
21/9 - 14:47 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
21/9 - 14:47 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
20/9 - 16:40 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
20/9 - 16:40 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
20/9 - 16:40 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7
20/9 - 16:40 22,4 23,9 16,8 5,1 10,4 8,1 3,5 2,4 3,7 3,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 20,2 (3) 23,2 (4) 15,4 (3) 5,8 (1) 9,2 (1) 8,3 (1) 3,8 (0) 4,0 (0) 2,3 (0) 3,4 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 19,7 (3) 22,2 (4) 14,7 (2) 6,1 (1) 9,4 (2) 8,1 (1) 3,8 (0) 3,9 (0) 2,6 (0) 4,2 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 19,7 (3) 23,0 (3) 13,4 (2) 5,8 (1) 10,3 (2) 7,2 (1) 3,3 (0) 4,3 (0) 2,5 (0) 4,8 (1)
Siste lokale målings 24,2 (4) 23,3 (3) 18,3 (3) 5,7 (1) 8,3 (1) 8,4 (1) 3,3 (0) 3,6 (0) 2,7 (0) 2,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,2 (3) 21,8 (4) 15,9 (3) 5,7 (1) 9,3 (1) 7,6 (1) 3,6 (0) 4,0 (0) 2,7 (0) 3,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 24,2 (4) 23,3 (3) 18,3 (3) 5,7 (1) 8,3 (1) 8,4 (1) 3,3 (0) 3,6 (0) 2,7 (0) 2,2 (0)
Respons/Aftenbladet / VG 3/9-2021 20,4 (3) 20,9 (3) 17,6 (3) 6,7 (1) 10,7 (2) 9,0 (1) 4,7 (0) 2,5 (0) 2,7 (0) 4,8 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 23,3 (4) 25,0 (4) 17,5 (3) 4,1 (0) 9,8 (1) 4,6 (1) 2,4 (0) 3,0 (0) 3,9 (0) 6,5 (0)
Respons/Aftenbladet 21/6-2021 20,3 (3) 25,0 (4) 14,8 (2) 6,3 (1) 13,0 (2) 8,8 (1) 3,2 (0) 2,1 (0) 3,3 (0) 3,2 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 22,2 (3) 30,4 (5) 14,7 (2) 3,7 (0) 13,1 (2) 6,3 (1) 1,5 (0) 2,3 (0) 3,7 (0) 2,1 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 19,3 (3) 30,6 (4) 15,9 (2) 4,9 (1) 13,6 (2) 5,7 (1) 1,1 (0) 2,9 (0) 2,2 (0) 3,9 (0)
Respons/Aftenbladet 28/3-2021 19,8 (3) 28,2 (4) 15,0 (2) 4,7 (1) 12,6 (2) 7,3 (1) 3,3 (0) 2,7 (0) 3,6 (0) 2,8 (0)
Respons/Høyre 23/2-2021 19,2 (3) 29,7 (4) 12,3 (2) 5,0 (1) 13,0 (2) 8,6 (1) 2,7 (0) 3,2 (0) 3,3 (0) 3,0 (0)
Respons/Aftenbladet 15/10-2020 18,9 (3) 25,8 (3) 18,7 (3) 6,2 (1) 12,6 (2) 7,2 (1) 3,2 (0) 2,6 (0) 2,4 (0) 0,0 (0)
InFact/SA/HA 5/9-2017 23,2 (3) 24,2 (4) 17,4 (3) 5,4 (1) 8,2 (1) 9,4 (1) 4,1 (0) 3,2 (0) 1,8 (0) 3,3 (0)
Respons/Høyre 1/9-2017 22,3 (3) 31,0 (5) 16,2 (2) 4,8 (0) 7,3 (1) 10,7 (2) 3,1 (0) 2,4 (0) 0,7 (0) 1,5 (0)
InFact/VG 26/8-2017 27,1 (4) 21,2 (3) 18,5 (3) 3,6 (0) 10,8 (2) 9,3 (1) 3,1 (0) 2,9 (0) 1,6 (0) 1,9 (0)
Respons/Høyre 18/8-2017 24,2 (3) 28,1 (4) 17,6 (3) 3,8 (0) 6,9 (1) 8,9 (1) 2,0 (0) 5,2 (1) 1,6 (0) 1,7 (0)
InFact/HA 29/6-2017 30,0 (4) 20,7 (3) 15,9 (2) 2,3 (0) 10,5 (2) 10,7 (2) 3,8 (0) 3,6 (0) 1,4 (0) 1,2 (0)
Sentio/Ap 20/6-2017 29,6 (5) 26,2 (4) 14,2 (2) 3,6 (0) 8,2 (1) 8,4 (1) 3,5 (0) 1,8 (0) 1,1 (0) 3,4 (0)
InFact/SA/HA 21/3-2017 30,6 (5) 20,3 (3) 16,6 (2) 3,9 (0) 12,1 (2) 9,7 (1) 2,1 (0) 2,6 (0) 1,0 (0) 1,1 (0)
Sentio/Høyre 20/3-2017 25,7 (4) 29,3 (4) 13,6 (2) 3,3 (0) 10,1 (2) 9,2 (1) 4,0 (0) 2,1 (0) 0,9 (0) 1,8 (0)
Sentio/Ap 30/11-2016 29,5 (4) 28,0 (4) 15,2 (2) 2,7 (0) 5,7 (1) 10,0 (2) 3,9 (0) 2,2 (0) 1,3 (0) 1,7 (0)
Respons/SA/HA 13/9-2014 25,7 (4) 31,1 (5) 16,4 (3) 2,7 (0) 4,5 (0) 9,8 (1) 3,2 (0) 3,4 (0) 0,5 (0) 2,7 (0)
Respons/Aftenbladet 27/3-2014 26,9 (4) 33,2 (5) 16,1 (2) 2,5 (0) 3,4 (0) 9,8 (2) 3,6 (0) 2,0 (0) 1,1 (0) 1,4 (0)
Respons/SA/HA 14/12-2013 24,2 (3) 31,5 (5) 17,9 (3) 3,5 (0) 5,0 (1) 10,2 (1) 4,2 (0) 1,9 (0) 0,2 (0) 1,4 (0)
Respons/SA/HA 7/9-2013 21,9 (3) 29,4 (5) 17,3 (3) 3,2 (0) 4,4 (0) 13,4 (2) 3,2 (0) 2,9 (0) 1,3 (0) 3,0 (0)
Respons/SA/HA 21/8-2013 18,4 (2) 33,6 (5) 16,0 (2) 1,9 (0) 5,9 (1) 12,4 (2) 6,0 (1) 3,9 (0) 0,5 (0) 1,4 (0)
Respons/SA/HA 22/6-2013 21,3 (3) 35,9 (5) 17,9 (3) 3,1 (0) 4,5 (0) 8,7 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,7 (0) 1,7 (0)
Respons/SA/HA 23/3-2013 22,3 (3) 34,7 (5) 18,3 (3) 2,7 (0) 5,8 (1) 10,5 (1) 3,1 (0) 0,9 (0) 0,8 (0) 0,9 (0)
Respons/SA/HA 8/12-2012 22,3 (3) 39,3 (6) 15,6 (2) 3,3 (0) 2,7 (0) 8,8 (1) 5,1 (1) 1,5 (0) 0,2 (0) 1,3 (0)
Respons/Aftenbladet 7/9-2012 23,0 (3) 37,8 (6) 14,7 (2) 2,7 (0) 3,5 (0) 9,7 (1) 5,4 (1) 1,3 (0) 0,7 (0) 1,2 (0)
Respons/SA/HA 31/3-2012 22,4 (3) 32,5 (4) 17,6 (2) 3,9 (0) 4,5 (0) 12,4 (2) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,8 (0)
Respons/SA/HA 29/3-2010 23,6 (3) 28,8 (4) 24,4 (3) 3,9 (0) 5,3 (1) 9,0 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,9 (0) 1,4 (0)
Respons/SA/HA 14/12-2009 24,9 (3) 24,1 (3) 25,0 (4) 5,8 (1) 4,2 (0) 10,1 (1) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,2 (0) 1,1 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 526 778
Godkjente stemmer stortingsvalget 251 108
Stortingsmandater i valgkretsen 14 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Bent Høie Tina Bru Olaug Vervik Bollestad
Møtende representanter fra valgkretsen Hadia Tajik Torstein Tvedt Solberg Hege Haukeland Liadal Øystein Langholm Hansen Sveinung Stensland Margret Hagerup Aleksander Stokkebø Aase Simonsen Solveig Horne Roy Steffensen Terje Halleland Solfrid Lerbrekk Geir Pollestad Geir S. Toskedal
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.1 28.2 21.2 4 6.7 8.2 3.2 3.1 1.4 2.5
Valgting 22,6 29,0 19,0 3,9 7,9 8,5 3,7 2,3 1,1 1,8
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 22,4 28,8 19,7 3,9 7,5 8,4 3,5 2,6 1,2 2,0
2013 22,6 30,1 18,7 3,3 5,2 10,6 4,5 2,2 0,4 2,2
2009 26,1 19,5 26,5 4,7 5,8 11,3 4,4 0,3 0,4 1,1
2005 24,6 15,3 26,1 6,3 6,3 12,2 7,0 0,1 0,5 1,6
2001 17,8 22,7 18,2 8,8 5,1 19,0 4,8 0,1 0,6 3,0
1997 27,6 14,4 18,6 4,0 7,5 19,8 5,6 0,2 0,9 1,4
1993 29,3 16,4 8,0 6,2 18,0 14,3 4,6 0,1 0,2 2,9
1989 26,7 22,2 15,4 7,2 7,6 14,6 5,2 0,3 0,0 0,8
1985 30,9 31,4 6,0 3,5 7,4 14,7 5,2 0,0 0,2 0,7
1981 27,1 33,7 8,0 3,4 7,1 15,7 3,7 0,0 0,3 0,9
1977 31,6 26,1 3,4 3,3 8,1 21,2 2,4 0,0 0,3 3,8
1973 26,6 14,7 7,9 8,2 11,7 20,9 3,3 0,0 0,2 6,5
1969 34,8 17,1 0,0 2,4 12,0 19,1 13,8 0,0 0,0 0,8
1965 32,6 17,8 0,0 3,9 11,4 15,8 17,7 0,0 0,0 0,8
1961 36,1 17,7 0,0 0,0 11,1 16,2 17,3 0,0 0,0 1,7
1957 36,7 16,0 0,0 0,0 11,0 16,1 18,4 0,0 0,0 1,7
1953 36,2 15,8 0,0 0,0 11,8 16,2 17,7 0,0 0,0 2,4
1949 35,1 8,0 0,0 0,0 0,0 9,5 25,9 0,0 0,0 21,5
1945 34,8 14,7 0,0 0,0 9,4 7,7 26,1 0,0 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned