Poll of polls

Frp ned i Østfold

Publisert 23. september 2010. Sist endret 23. september 2010.

Fremskrittspartiet hadde i kommunevalget 2007 Østfold som sitt sterkeste fylke med 22,9. Målingene i Halden, Moss og Fredrikstad har gitt Frp minus i de to sistnevnte. Skulle Frp falle så meget i Fredrikstad som første måling i byen antyder (18 mot 31 i K-2007), vil dette gi et kraftig utslag i Østfold som helhet. Et eventuelt slikt valg i plankebyen vil også bli merkbart i Frp's landsregnskap.

Poll of polls for Østfold fylke i tabellen nedenfor forutsetter at partienes relative endringer i de øvrige kommunene svarer til et veiet snitt av målingene i Halden, Moss og Fredrikstad.

Fredrikstad veier f.t. tungt. Fremskrittspartiet gjør det trolig relativt sett sterkere i de øvrige Østfold-kommunene. Det betyr at poll of polls for Østfold antagelig vil gi gradvis høyere nivåer for Frp etter hvert som flere kommuner blir målt.

Østfold kommunevalg 2007 - 2010

K 2007 23.sep.2010
A 36,5 36,1
Sp 6,5 5,8
SV 4,4 3,5
R 1 1,2
Frp 22,9 16,4
H 13,9 24,9
KrF 6,6 5,1
V 4,2 3,9
Stemmer i Østfold 49,7

Poll of polls Østfold 23. sep 2010 bygger på K-målinger i Halden, Moss og Fredrikstad som samlet leverte 49,7% av stemmene i Østfold K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner