Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Moss

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,8 (16) 26,8 (11) 10,3 (4) 3,4 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 4,8 (2) 5,2 (2) 6,0 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,0 (0) 23,2 (0) 8,8 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 3,5 (0) 9,0 (0) 12,5 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 46,4 (18) 23,5 (9) 9,3 (4) 4,4 (2) 0,0 (0) 2,3 (1) 3,8 (1) 4,9 (2) 5,3 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,1 (0) 24,3 (0) 8,8 (0) 6,8 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 3,0 (0) 10,7 (0) 10,8 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,1 (0) 22,7 (0) 8,0 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 3,1 (0) 9,3 (0) 11,8 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 45,0 (0) 25,7 (0) 12,0 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 2,3 (0) 6,3 (0) 4,6 (0) 3,9 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 49,8 (20) 46,5 (0) 43,8 (17) 48,8 (0) 45,0 (0) 50,9 (0) V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 44,6 (18) 37,5 (0) 38,9 (15) 38,1 (0) 35,7 (0) 46,3 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,4 (21) 56,8 (0) 61,0 (24) 56,4 (0) 56,9 (0) 56,3 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 7,5 (3) 5,5 (0) 6,1 (2) 5,0 (0) 5,0 (0) 8,6 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,8 (16) 26,8 (11) 10,3 (4) 3,4 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 4,8 (2) 5,2 (2) 6,0 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 3 49 40
Høyre 42 1 52 36
KrF 25 1 59 48
Venstre 34 4 50 32
Ap 40 6 48 50
SV 22 3 50 50
Rødt 26 2 46 46
Miljøpartiet De Grønne 14 1 42 29
Sum 223 21 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 47 26
Høyre 36 1 47 39
KrF 21 1 54 38
Venstre 25 6 45 36
Ap 33 2 46 48
SV 24 3 53 46
Rødt 45 3 53 38
Miljøpartiet De Grønne 7 0 46 71
Pensjonistpartiet 9 0 74 33
Sum 223 22 50 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Østfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 31 133
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 14 846
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,6 %
F-2015 52,8 %
K-2015 58,5 %
S-2013 75,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 39 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hanne Tollerud, Ap (2017-)
Tage Pettersen, H (2011-2017)
Paul-Erik Krogsvold, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 R, SV, Ap, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / MA 7/10-2016 46,4 (18) 23,5 (9) 9,3 (4) 4,4 (2) 0,0 (0) 2,3 (1) 3,8 (1) 4,9 (2) 5,3 (2) 0,0 (0)
InFact / MA 12/9-2015 38,6 (15) 22,9 (9) 12,9 (5) 4,4 (2) 0,0 (0) 2,8 (1) 5,7 (2) 5,4 (2) 7,4 (3) 0,0 (0)
Sentio / Høyre 4/9-2015 38,5 (16) 27,1 (11) 10,8 (4) 2,4 (1) 0,0 (0) 1,3 (0) 5,5 (2) 7,5 (3) 5,9 (2) 1,0 (0)
InFact / MA 29/8-2015 39,9 (16) 26,3 (10) 13,0 (5) 4,8 (2) 0,0 (0) 2,4 (1) 4,4 (2) 6,2 (2) 3,0 (1) 0,0 (0)
InFact / MA 7/7-2015 40,4 (16) 26,8 (11) 13,6 (5) 2,4 (1) 0,0 (0) 3,2 (1) 6,0 (2) 4,4 (0) 3,2 (1) 0,0 (2)
Sentio / MA 7/9-2011 38,5 (16) 30,2 (12) 13,2 (5) 4,6 (2) 0,7 (0) 1,7 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 2,2 (1) 1,8 (0)
Sentio / NRK 2/9-2011 38,2 (15) 31,2 (13) 11,8 (5) 3,3 (1) 1,0 (0) 3,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 4,9 (2)
Sentio / MA 13/8-2011 42,1 (16) 29,8 (12) 14,3 (6) 2,9 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 3,9 (2) 0,0 (0) 2,8 (1) 1,2 (0)
Sentio / MA 20/6-2011 32,7 (13) 30,6 (12) 16,8 (7) 8,8 (3) 0,0 (0) 2,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 2,0 (1)
Sentio / MA 13/9-2010 27,7 (11) 34,8 (14) 17,7 (7) 8,5 (3) 0,0 (0) 2,4 (1) 4,1 (2) 0,0 (0) 3,8 (1) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,8 26,8 10,3 3,4 0,0 2,6 4,8 5,2 6,0 0,0
2011 34,9 37,3 12,0 3,5 0,0 2,6 4,3 0,6 3,3 1,4
2007 40,0 21,5 19,2 5,8 0,0 3,0 4,5 0,0 3,6 2,4
2003 31,7 16,2 23,0 15,3 0,0 3,6 2,3 0,0 3,1 4,8
1999 32,5 25,4 15,1 10,6 0,0 6,6 2,6 0,0 3,6 3,7
1995 34,4 27,1 13,0 5,7 0,0 5,1 4,1 0,0 3,3 7,2
1991 36,9 31,0 7,4 12,3 0,0 4,4 4,6 1,2 2,2 0,0
1987 42,3 29,8 12,6 5,4 0,0 3,6 4,4 0,0 2,0 0,0
1983 45,1 32,5 7,7 4,4 0,0 4,2 2,8 0,0 2,3 1,0
1979 44,7 36,7 1,6 3,1 1,3 5,5 2,9 0,0 2,2 2,1
1975 46,2 33,6 0,9 5,6 2,4 7,1 0,0 0,0 1,2 3,0
1971 48,4 26,1 0,0 7,1 3,0 7,0 3,7 0,0 0,0 4,6
1967 52,5 29,5 0,0 7,3 0,0 5,6 3,7 0,0 0,0 1,4
1963 56,8 29,2 0,0 3,0 1,3 4,6 2,7 0,0 0,0 2,3
1959 54,0 30,2 0,0 0,0 0,0 6,3 4,0 0,0 0,0 5,4
1955 55,6 25,5 0,0 0,0 0,0 7,7 3,8 0,0 0,0 7,4
1951 56,5 23,5 0,0 0,0 0,0 8,0 4,4 0,0 0,0 7,7
1947 49,7 22,4 0,0 0,0 0,0 9,5 4,3 0,0 0,0 14,1
1945 51,6 15,7 0,0 0,0 0,0 11,9 3,9 0,0 0,0 16,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,5 25,6 10,4 3,9 0,9 2,7 3,8 5,8 4,3 2,1
2011 35,8 33,9 12,7 4,0 0,8 2,7 4,4 1,0 2,9 1,8
2007 36,9 21,8 19,9 6,8 0,9 3,1 4,4 0,6 2,9 2,7
2003 31,2 16,9 23,3 15,4 1,0 3,6 2,1 0,0 2,9 3,6
1999 32,8 25,3 15,1 9,5 0,9 6,6 2,4 0,0 3,5 4,0
1995 35,4 26,1 13,4 4,9 2,4 4,8 3,1 0,0 3,7 6,1
1991 36,8 29,8 7,8 11,5 3,1 3,7 3,0 1,2 3,2 0,0
1987 40,8 29,6 13,2 4,7 0,8 3,6 3,5 0,0 2,8 1,0
1983 44,2 31,9 8,2 4,6 0,7 4,1 3,0 0,0 2,0 1,1
1979 45,0 36,8 1,5 3,3 1,5 5,5 2,9 0,0 1,6 1,9
1975 46,9 33,0 1,0 5,7 2,4 6,9 1,1 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,9 25,6 15,2 5,9 3,4 2,5 3,7 3,8 4,9 2,1
2013 35,5 28,0 18,8 3,7 0,7 3,3 4,5 2,8 1,6 1,1
2009 38,7 19,5 25,7 6,4 0,9 2,7 3,2 0,3 1,3 1,1
2005 36,2 15,9 25,7 9,5 1,1 3,7 4,7 0,2 1,1 1,8
2001 26,6 25,4 16,2 15,1 0,9 8,2 2,5 0,0 1,1 4,0
1997 42,2 17,7 16,5 5,5 2,2 8,1 2,6 0,2 2,6 2,4
1993 45,3 20,3 7,8 6,7 5,4 3,8 2,6 0,1 1,2 6,9
1989 37,3 25,7 16,3 11,3 1,3 3,7 2,0 0,5 0,0 1,8
1985 44,4 36,6 3,7 5,3 1,1 4,2 1,8 0,0 0,9 2,0
1981 43,3 36,9 5,3 3,7 1,4 4,5 2,9 0,0 1,1 0,9
1977 51,2 31,4 1,4 3,6 2,3 6,3 1,2 0,0 0,9 1,7
1973 43,2 27,4 3,9 12,7 2,4 6,6 0,8 0,0 1,0 2,0
1969 54,5 26,8 0,0 4,1 3,3 6,1 3,9 0,0 0,0 1,4
1965 51,8 29,1 0,0 7,9 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 6,5
1961 58,7 28,9 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 7,0
1957 59,4 25,4 0,0 0,0 0,9 6,2 3,2 0,0 0,0 4,9
1953 58,4 23,9 0,0 0,0 1,1 6,8 3,0 0,0 0,0 6,7
1949 57,6 25,2 0,0 0,0 0,0 6,2 2,9 0,0 0,0 8,1
1945 50,9 20,7 0,0 0,0 0,0 8,4 3,5 0,0 0,0 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.8 25.4 12 3.7 0 3 6 5.4 4.8 0
Valgting 41,1 27,1 9,9 3,3 0,0 2,6 4,5 5,2 6,3 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned