Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Voss

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,3 (16) 14,2 (6) 4,9 (2) 5,6 (2) 20,7 (9) 4,6 (2) 6,8 (3) 4,9 (2) 2,0 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,7 (0) 12,3 (0) 4,2 (0) 8,9 (0) 35,4 (0) 3,4 (0) 5,0 (0) 8,5 (0) 4,1 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 31,7 (13) 16,0 (7) 6,4 (3) 7,3 (3) 17,3 (7) 4,4 (2) 8,9 (4) 6,3 (3) 1,7 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,0 (0) 12,9 (0) 4,2 (0) 11,4 (0) 35,9 (0) 3,5 (0) 4,2 (0) 10,1 (0) 3,5 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,8 (0) 12,0 (0) 3,8 (0) 9,5 (0) 37,1 (0) 3,4 (0) 4,4 (0) 8,8 (0) 3,9 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 69,5 (30) 83,6 (0) 64,3 (27) 85,9 (0) 86,1 (0) R, SV, Ap, Sp, MDG
Borgerlige 30,5 (13) 24,9 (0) 35,7 (16) 24,8 (0) 23,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 69,5 (30) 83,6 (0) 64,3 (27) 85,9 (0) 86,1 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,1 (14) 43,8 (0) 30,6 (13) 43,6 (0) 44,9 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,3 (16) 14,2 (6) 4,9 (2) 5,6 (2) 20,7 (9) 4,6 (2) 6,8 (3) 4,9 (2) 2,0 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 51 16
Høyre 23 6 48 43
KrF 22 2 60 45
Venstre 31 4 49 42
Sp 25 3 46 40
Ap 44 4 51 48
SV 28 4 51 61
Rødt 13 2 48 38
Miljøpartiet Dei Grøne 18 4 52 61
Sum 223 31 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 5 51 16
Høyre 22 3 48 32
KrF 21 4 59 33
Venstre 36 3 48 39
Sp 25 2 47 36
Ap 35 4 48 46
SV 39 4 47 67
Rødt 12 2 49 50
Miljøpartiet De Grønne 7 2 47 43
Sum 222 29 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 093
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 835
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,7 %
F-2015 56,8 %
K-2015 61,7 %
S-2013 77,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 43 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans Erik Ringkjøb, Ap (2011-)
Gunn Berit Lunde Aarvik, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hordaland 12/9-2015 31,7 (13) 16,0 (7) 6,4 (3) 7,3 (3) 17,3 (7) 4,4 (2) 8,9 (4) 6,3 (3) 1,7 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Hordaland 20/8-2015 31,7 (14) 19,4 (8) 4,6 (2) 5,1 (2) 17,3 (7) 3,6 (2) 10,4 (5) 5,4 (2) 2,4 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Hordaland 3/9-2011 25,9 (11) 15,0 (6) 9,4 (4) 8,3 (4) 18,7 (8) 6,7 (3) 10,6 (5) 0,0 (0) 3,9 (2) 1,6 (0)
Norfakta / Hordaland 30/4-2011 23,4 (10) 17,0 (7) 13,9 (6) 7,1 (3) 17,2 (8) 5,4 (2) 9,9 (4) 0,0 (0) 6,1 (3) 0,0 (0)
Norfakta / Hordaland 28/8-2010 19,0 (8) 19,2 (8) 14,3 (6) 7,9 (3) 18,2 (8) 5,8 (3) 10,9 (5) 0,0 (0) 4,8 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,3 14,2 4,9 5,6 20,7 4,6 6,8 4,9 2,0 0,0
2011 28,6 18,8 8,9 6,6 17,6 4,9 11,0 1,0 2,7 0,0
2007 31,2 7,8 12,3 8,1 22,8 6,0 7,8 0,0 4,1 0,0
2003 36,3 7,4 11,4 12,5 19,6 6,3 4,5 0,0 2,0 0,0
1999 39,3 10,2 6,6 6,4 19,6 8,1 6,5 0,0 3,4 0,0
1995 28,2 9,0 4,9 7,5 28,3 7,2 7,2 0,0 2,8 4,8
1991 13,6 7,2 4,0 0,0 31,8 6,3 7,8 0,0 4,4 24,9
1987 42,2 10,5 7,2 0,0 16,1 9,1 0,0 0,0 3,4 11,5
1983 39,0 14,9 4,1 3,9 17,0 9,8 8,3 0,0 0,5 2,4
1979 37,4 17,7 0,0 0,0 20,3 11,5 6,7 0,0 0,0 6,5
1975 38,7 9,7 0,0 4,9 25,7 12,4 3,8 0,0 0,0 4,9
1971 40,6 4,9 0,0 2,5 24,4 9,7 9,7 0,0 0,0 8,2
1967 42,7 6,7 0,0 2,5 26,4 8,4 13,2 0,0 0,0 0,0
1963 44,1 6,6 0,0 0,0 27,8 8,5 13,0 0,0 0,0 0,0
1959 47,5 6,5 0,0 0,0 23,8 9,2 13,0 0,0 0,0 0,0
1955 24,0 6,5 0,0 0,0 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 40,2 6,7 0,0 0,0 27,1 12,3 13,8 0,0 0,0 0,0
1947 33,9 5,7 0,0 0,0 29,8 12,6 13,1 0,0 0,0 4,8
1945 35,4 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 19,1 0,0 0,0 17,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 13,4 6,4 4,8 23,3 4,6 5,8 5,5 1,7 1,4
2011 28,6 20,3 9,1 5,1 15,7 5,8 10,2 1,2 2,6 1,5
2007 29,1 8,4 13,2 7,2 23,8 6,3 5,9 0,8 3,5 1,8
2003 31,5 8,5 11,7 10,3 22,1 6,3 4,2 0,6 3,2 1,7
1999 32,8 10,5 6,4 6,1 25,5 8,6 5,6 0,6 2,9 1,0
1995 28,9 10,0 5,6 6,2 30,3 7,8 6,5 0,4 2,0 2,2
1991 25,8 9,0 5,5 9,4 34,5 7,4 4,9 0,3 1,8 1,3
1987 40,3 12,5 7,0 4,7 16,4 9,7 0,0 0,0 1,7 7,6
1983 39,6 16,0 3,7 4,1 16,4 10,7 6,7 0,0 0,8 1,9
1979 37,9 18,3 1,0 3,1 18,9 11,8 6,3 0,0 0,7 2,3
1975 39,9 9,6 0,5 4,1 24,7 12,9 3,0 0,0 0,3 5,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,9 18,3 9,8 5,6 29,1 3,6 3,6 3,3 1,9 0,9
2013 28,6 20,7 10,4 5,2 16,8 6,2 7,2 2,7 1,1 1,1
2009 35,3 10,7 15,5 5,8 18,7 5,1 4,9 0,2 2,9 0,7
2005 34,2 7,4 14,6 7,9 16,5 6,6 8,3 0,2 3,1 1,2
2001 25,0 11,4 10,0 11,3 13,6 14,8 7,9 0,2 3,4 2,4
1997 32,2 7,0 8,6 6,3 18,8 13,4 9,8 0,1 2,7 1,1
1993 33,4 7,6 2,8 8,0 32,4 7,3 5,5 0,1 0,8 2,0
1989 37,5 13,0 7,5 8,8 16,9 9,9 3,8 0,4 0,0 2,1
1985 42,2 17,8 2,1 4,1 13,7 10,3 4,7 0,0 0,4 4,9
1981 38,0 21,6 2,3 4,3 15,7 11,4 5,0 0,0 0,4 1,4
1977 40,2 14,2 1,1 3,2 18,3 16,1 3,8 0,0 0,5 2,7
1973 38,1 7,4 1,9 5,1 23,2 15,1 3,4 0,0 0,3 5,4
1969 43,0 7,2 0,0 1,9 23,4 12,8 11,7 0,0 0,0 0,2
1965 40,7 9,6 0,0 2,4 25,6 9,3 12,3 0,0 0,0 0,1
1961 46,3 5,9 0,0 1,8 23,4 9,6 12,8 0,0 0,0 0,3
1957 46,2 7,0 0,0 0,0 23,2 11,2 11,9 0,0 0,0 0,6
1953 44,0 8,1 0,0 0,0 23,2 12,8 10,7 0,0 0,0 1,2
1949 43,2 7,4 0,0 0,0 21,7 12,8 12,2 0,0 0,0 2,8
1945 32,6 8,3 0,0 0,0 18,1 16,3 16,6 0,0 0,0 8,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.1 15.2 5.5 6 14.8 6.9 6.9 6.2 1.4 0
Valgting 36,0 13,9 4,7 5,5 22,6 3,9 6,7 4,5 2,2 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned