Poll of polls

Alle veies ned, bortsett fra Ap og Frp

Publisert 21. november 2012. Sist endret 21. november 2012.

Sentio har gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - dvs. veiet demografisk, men ikke politisk.

Av Sentios 18.000 intervjuede har 21,5 pst ikke oppgitt partipreferanse. "Valgdeltakelsen" blir da 78,5 pst, som er i nærheten av en mulig deltakelse i valget neste år. Deltakelsen var iflg SSB 77,4 pst i 2005 og 76,4 pst i 2009.

Vi har under sammenstilt Sentios råtall med snittet av barometertallene i 2012 i nasjonale stortingsmålinger hos alle byråene som veier mot stv 2009.

Observasjoner på grunnlag av Sentios råtall vs disse barometertallene:

1) Fremskrittspartiets nivå i råtall må nå anses dokumentert - når grunnlaget er 18.000 intervjuer fordelt på elleve måneder. Råtallet er i underkant av Frp's resultat i kommunevalget i fjor på 11,4 pst.

2) For Arbeiderpartiet er det i dette materialet omtrent samsvar mellom råtall og barometertall.

3) Fremskrittspartiet og Høyre har sum råtall på rundt 44 pst.

4) Basert på råtallene, er Kristelig Folkeparti størst av de fire minste stortingspartiene. Vi har tidligere pekt på at KrF er veiet ned på en rekke målinger i år. Sentios råtall bekrefter dette.

5) Vi vil understreke at barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn. Råtall må leses med denne reservasjonen. At et parti veies ned, kan derfor ikke uten videre tas til inntekt for at partiet har en "stemmereserve" i tillegg til nivåene som fremgår av barometertallene.

Sentio - råtall 2012 vs snitt av barometertall for alle byråene som veier mot 2009

Kolonnen snitt barometertall er snittet av alle landsmålingene som i 2012 er veiet mot 2009, publisert 1. jan 2012 - 21. nov 2012
Målinger veiet mot stv 2009 er Ipsos/Dagbladet, Norfakta/Nat/KK, Norstat/NRK, Norstat/VL, Opinion/ANB, Sentio/DN, Sentio/SMP, TNS Gallup/TV2

Sentio råtall Mandater Snitt barometertall veiet mot 2009 Mandater
Ap 30,7 54 30,9 53
Sp 5,4 9 4,7 8
SV 5,2 9 4,3 7
R 1,5 1 1,4 1
Frp 10,7 18 17,3 30
H 33,5 58 30,1 55
KrF 6 10 5 8
V 5,6 10 4,6 7
Ap+Sp+SV 41,3 72 39,9 68
Frp+H 44,2 76 47,4 85
H+KrF+V 45,1 78 39,7 70
Frp+H+KrF+V 55,8 96 57 100

Forholdet mellom snitt barometertall 2009-byråene og Sentios råtall

Ap 1,01
Sp 0,87
SV 0,83
R 0,93
Frp 1,62
H 0,9
KrF 0,83
V 0,82

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode