Poll of polls

KrF veies ned

Publisert 13. november 2012. Sist endret 13. november 2012.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt april: 3,8 %
Kommune 2023: 4,0 %

1) NRKs kommentator Magnus Takvam har på nrk.no/ytring opplyst at Kristelig Folkeparti hadde 55 respondenter på Norstats november-måling for NRK.

2) Med - iflg Takvam - 975 spurte og en fjerdedel som ikke ønsket å svare, blir KrFs råtall (før politisk vekting) på denne målingen knapt åtte pst. Barometertallet var 6,0. Forskjellen er nedveiingen.

3) Mediene som er oppdragsgivere for partimålinger viser ofte liten åpenhet om bakgrunnsmaterialet, men pollofpolls.no vet at KrF er veiet ned på en rekke andre målinger i den senere tid.

4) En mulig forklaring kan være at det er likheter i KrFs forhold til Frp som i Høyres forhold til Frp. Dette er at et antall velgere tidligere har stemt KrF (eller Høyre), og har så en periode stemt Frp (bl.a. i 2009). Når byråene som veier mot 2009 spør om stemmegivning i 2009, svarer en del av disse velgerne - uriktig - at de stemte KrF eller Høyre, til tross for at de stemte Frp. Dette kan gi et grunnlag for nedveiing av KrF (og Høyre).

Partiutvikling

5) Hvis denne - vi understreker mulige - forklaringen på nedveiing av KrF er holdbar, kan partileder Hareide ha et visst potensiale ut over det som barometertallene antyder.

6) Byråene har et materiale som kan avkrefte eller bekrefte denne hypotesen - ikke minst respondentenes svar når disse får spørsmål om stemmegivning i 2009. Men byråene holder disse kortene tett til brystet, og mediene som er byråenes oppdragsgivere viser - uvisst av hvilken grunn - liten vilje til å åpne døren til dette lukkede rommet i målingene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode