Poll of polls

Fire partier må til for nytt flertall - ?

Publisert 17. november 2012. Sist endret 17. november 2012.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap31,31,35,0
H35,3-1,714,9
Frp10,9-0,7-0,7
SV5,20,7-2,4
Sp3,5-0,7-10,0
KrF5,10,11,3
V5,70,81,1
MDG1,20,4-2,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Respons for Aftenposten og Bergens Tidende, publisert 17. november 2012.

1) Sosialistisk Venstreparti har nå åtte landsmålinger på rad over sperregrensen.

2) Venstres solide uke bekreftes. De tre siste dagene har partiet notert 5,9 - 6,0 - 5,7 (ANB/Opinion, DN/Sentio, Aftp/BT/Respons).

Fakta om nivåene
  • Ap har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • Aps nivå på 31,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 35,3 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

3) Respons noterer Frp til 10,9 pst, og bekrefter byråets stabilitet for Siv Jensens parti. Respons gikk over til veiing mot 2011 fra og med oktober 2011. Byrået har etter dette tidspunktet ikke registrert nevneverdig vekst for Frp, verken i lokale eller nasjonale målinger.

4) November er berg og dalbane for Høyre. To målinger har notert rekordtall for partiet (TNS Gallup/TV2 og Norstat/NRK). På de øvrige målingene har Høyre kjølt ned. Størrelsen på nedkjølingen er rundt tre prosentpoeng (Opinion/ANB, Sentio/DN, Sentio/SMP) eller knapt to prosentpoeng (Norfakta/Nat/KK og Respons/Aftp/BT)

5) Sum Frp og Høyre er som vanlig størst hos byråene som veier mot 2009. Disse byråene - seks målinger hittil i november - har alle stortingsflertall for Frp og Høyre. Respons veier mot 2011, og har mindretall for Frp og Høyre.

6) Forskjellen når det gjelder summen av Frp og Høyre mellom Respons (83 mandater) og Sentios november-målinger for DN og Sunnmørsposten (85 mandater) er marginal.

7) Sp er under sperregrensen hos Respons. Settes Sp til fire pst og de øvrige uendret, ville Frp og Høyre samlet fått 79 mandater hos Respons.

7) Det sannsynlige er at Sp passerer sperregrensen neste år. Fordi Frp og Høyre samlet er under 80 mandater hvis Sp settes til fire pst på Respons' måling, er denne målingen i nærheten av et nivå som betyr at et eventuelt nytt flertall i valget 2013 kan kreve fire partier - Frp, H, KrF, V.

8) Avstanden mellom Høyre og Ap er halvert i november, sammenlignet med oktober.

Se nærmere Aftenposten og Bergens Tidende 17. november 2012, begge side 8.

Fremskrittspartiet og Høyre - sum stortingsmandater - november 2012

Kilde Mandater Veiet mot Publisert
SMP/Sentio 85 2009 01.nov
TV2/Gallup 92 2009 05.nov
NRK/Norstat 97 2009 08.nov
Nat/KK/Norfakta 87 2009 12.nov
ANB/Opinion 88 2009 15.nov
DN/Sentio 85 2009 16.nov
Aftp/BT/Respons 83 2011 17.nov

Avstand Høyre vs Ap - november 2012

November Oktober Publisert Veiet mot
SMP/Sentio -2,9 2,1 01.nov 2009
TV2/TNS Gallup 5 6,2 05.nov 2009
NRK/Norstat 6,7 2,4 08.nov 2009
Nat/KK/Norfakta 2,4 5,4 12.nov 2009
ANB/Opinion 3,6 7,8 15.nov 2009
DN/Sentio -0,3 5 16.nov 2009
Aftp/BT/Respons 4 7 17.nov 2011
Snitt 2,6 5,1

Sosialistisk Venstreparti og Venstre - november 2012 - endring mot forrige måling

Kilde Endring SV Endring V Publisert
SMP/Sentio 0,1 1,7 01.nov
TV2/Gallup -0,3 0,2 05.nov
NRK/Norstat 0,7 -1,4 08.nov
Nat/KK/Norfakta 0,8 0,4 12.nov
ANB/Opinion 0,8 1,1 15.nov
DN/Sentio 0,7 0,8 16.nov
Aftp/BT/Respons 0,7 0,8 17.nov
Snitt 0,5 0,5

Fremskrittspartiet - stortingsmålinger - november 2012 - veiingstallets betydning

Kilde Barometertall Veiet mot Veiingstall Publisert
SMP/Sentio 18,9 2009 22,9 01.nov
TV2/Gallup 15,4 2009 22,9 05.nov
NRK/Norstat 18,2 2009 22,9 08.nov
Nat/KK/Norfakta 17,8 2009 22,9 12.nov
ANB/Opinion 18,8 2009 22,9 15.nov
DN/Sentio 20,4 2009 22,9 16.nov
Aftp/BT/Respons 10,9 2011 11,4 17.nov

Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende - nasjonale stortingsmålinger - Fremskrittspartiet 2012

Januar 9,8
Februar 11,5
Mars 11
April 11
Mai 12
Juni 11,7
August 12,1
September 11,2
Oktober 11,6
November 10,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger