Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 56 49 7 54 56
Høyre 35,3 25,0 10,3 60 45 15 61 60
Frp 10,9 15,2 -4,3 18 27 -9 19 19
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0 8 8
Venstre 5,7 4,4 1,3 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 7 1 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,504698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,439217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,433654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,417626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
17 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,388842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
21 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
25 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
27 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Buskerud 0,335291 Mandat tildelt
29 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Møre og Romsdal 0,316080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
35 V Akershus 0,304447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oslo 0,304424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,302766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,302735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,300497 Mandat tildelt
42 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hedmark 0,296529 Mandat tildelt
44 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,290271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,289830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,274588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,249259 Mandat tildelt
57 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,236345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,236046 Mandat tildelt