Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 26,3 5,0 58 48 10 59 59
Høyre 35,3 20,4 14,9 61 36 25 61 60
Frp 10,9 11,6 -0,7 18 21 -3 18 18
SV 5,2 7,6 -2,4 8 13 -5 8 8
Sp 4,0 13,5 -9,5 7 28 -21 6 7
KrF 5,1 3,8 1,3 8 3 5 8 8
Venstre 5,7 4,6 1,1 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0
Oslo 6 8 1 2 0 0 2+1 0 0 0 0
Hedmark 3 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,565964 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,502548 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
5 V Sør-Trøndelag 0,486242 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,474399 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,472621 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,469175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Rogaland 0,453123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,438970 Mandat tildelt
13 Frp Rogaland 0,409061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Finnmark 0,406536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,402439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,400996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,390142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oppland 0,384600 Mandat tildelt
20 Frp Aust-Agder 0,373388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,368029 Mandat tildelt
22 Sp Møre og Romsdal 0,362381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,356909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,355941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,353933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
28 SV Oslo 0,343203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nord-Trøndelag 0,341479 Mandat tildelt
30 Sp Østfold 0,334437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Buskerud 0,334319 Mandat tildelt
32 SV Østfold 0,330830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,317422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,315335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
37 V Vestfold 0,308249 Mandat tildelt
38 V Akershus 0,305547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,304715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,301576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,301136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,299791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,299763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Østfold 0,291792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,290009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,282763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,280220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,278271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,268427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,268414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,268088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,261815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,254747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,254565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,252440 Mandat tildelt
58 V Nordland 0,246506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,243989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,242671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,233233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vest-Agder 0,225634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,219376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Finnmark 0,217531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,208338 Mandat tildelt
68 Frp Vest-Agder 0,205662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,198552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,189943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sør-Trøndelag 0,186284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,181696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,177253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,176068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,170415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,168586 Mandat tildelt