Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Uvirkelig mandag for Høyre

Publisert 29. oktober 2012. Sist endret 11. november 2012.

Kommunevåpen
Telemark fylke
Folketall: 171 164
Fylkesordfører: Sven Tore Løkslid, Ap

Fylkesmåling stortingsvalg Telemark - TNS Gallup for Telemarksavisa.

Fylke utjevning

1) Høyre ser nye for partiet uvirkelige tall. Dagens måling på 31 pst i Telemark er seks prosentpoeng sterkere enn partiets toppnotering i stortingsvalg i fylket - 24,9 pst i 1985.

2) Vi antar at TNS Gallup har vektet denne målingen mot kommunevalget 2011. Vi ser dette særlig på Frp's nivå.

3) Fremskrittspartiet er iflg TNS Gallup på det nærmeste halvert i Telemark mot 2009. På den annen side har Sentio målt Frp rundt sitt 2009-valg i Hedmark, se dagens måling fra Sentio / Hamar Arbeiderblad. Disse forskjellene skyldes - antar vi - i hovedsak ulike referansevalg og ulik vekting (2009 vs K-2011).

Kampen om de siste distriktsmandatene i Telemark
INNE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.
Fakta om målingen
Verian for TA.
OEV
Ap35,64,8
H31,115,4
Frp12,4-0,3
SV4,2-1,9
Sp3,6-12,9
KrF4,60,1
V5,02,7
MDG0,0-2,8
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

4) Frp fikk 8,4 pst i Hedmark i fylkestingsvalget 2011. Sentio/HA måler i dag partiet til 17,4 pst i Hedmark på spørsmål om stortingsvalg. Når forskjellen mellom fylkestingsvalget og en stortingsmåling i år blir så stor, og forskjellen ikke begrunnes, risikerer både byrået og mediet som publiserer målingen at det stilles spørsmålstegn ved Frp's barometertall.

5) Til sammenligning fikk Frp 12,1 pst i kommunevalget i Telemark i 2011. TNS Gallup gir Frp 12,4 pst i dagens stortingsmåling i Telemark.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 35,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

6) Vi har f.t. ingen kunnskap om at Frp's råtall er vesentlig styrket. Vi blir derfor ikke overrasket om både Sentio i Hedmark og Gallup i Telemark har råtall for Frp rundt kommunevalget i fjor - og at oppvektingen er kraftig hos Sentio som vekter mot 2009. I målinger vektet mot kommunevalget 2011 er det erfaringsmessig større samsvar mellom råtall og barometertall, både for Frp og andre partier.

7) Arbeiderpartiet måles til knapt 36 pst i Telemark - som antyder omtrent 30 pst nasjonalt. Dagens måling i Hedmark antyder rundt 27,5 pst nasjonalt for Ap. Denne forskjellen skyldes trolig også delvis ulik vekting. Arbeiderpartiet måles normalt noe høyere ved vekting mot 2011 enn mot 2009.

Se om målingen i Telemark - Telemarksavisa 29. oktober 2012 sidene 1, 6 og 7.

Poll of polls basert på fylkesmålinger vs snitt landsmålinger oktober

Poll of polls Snitt landsmålinger oktober
Ap 30,4 27,8
Sp 4,5 4,4
SV 3,6 4,1
Frp 14,1 17,2
H 34,2 33,9
KrF 4,7 5
V 4,9 4,5

Poll of polls må leses i lys av at en stor andel av fylkesmålingene er veiet mot 2011, i motsetning til landsmålingene hvor de fleste er veiet mot 2009.
Målingene son er inne i poll olf polls er i hovedsak av noe eldre dato enn snittet av landsmålingene.

Senterpartiet - fylkesmålinger publisert 27. aug - 29. okt 2012

Fylke Måling 2009 "Landstendens" Distriktsmandat Kilde Veiet mot
Finnmark 3,8 4,3 5,5 0 Respons/A-pressen 2011
Oppland 10,8 12,4 5,4 1 MI/GD 2009
Hedmark 8,7 10,3 5,2 0 Sentio/HA 2009
Nord-Trøndelag 13,2 15,6 5,2 0 Sentio/T-A / Respons/Adressa 2011
Nordland 6,7 8,3 5 0 Respons/A-pressen 2011
Oslo 0,8 1 5 0 Respons/Aften 2011
Akershus 2,5 3,1 5 0 InFact/RB/ØB/ABB 2011
Troms 6,4 8,3 4,8 0 Respons/A-pressen 2011
Hordaland 4 5,5 4,5 0 Respons/BT 2011
Møre og Romsdal 5,8 8,6 4,2 0 Respons/Adressa 2011
Telemark 3,6 5,5 4,1 0 Gallup/Telemarksavisa 2011
Buskerud 3,9 6,2 3,9 0 Sentio/DT/RB/LT/HD 2009
Sør-Trøndelag 4,5 7,3 3,8 0 Respons/Adressa 2011
Rogaland 3 5,8 3,2 0 Respons/SA 2011
Sogn og Fjordane 13,1 25,2 3,2 0 Respons/BT 2011

"Landstendens" - forutsetter samme relative endring mot stv 2009 i hele landet
I fylker som er målt to eller flere ganger høsten 2012, er den sist publiserte lagt til grunn.
I Nord-Trøndelag er snittet av Respons og Sentio lagt inn (begge publisert samme dag)

Høyre - lokale målinger - stortingsvalg - publisert 27. aug - 29. okt 2012

Fylke/kommune Måling Stv 2009 Landstendens Kilde Veiet mot
Finnmark 31,5 10,7 51 Respons/A-pressen 2011
Sogn og Fjordane 32,7 12,1 46 Respons/Brg Tid 2011
Voss 28,6 10,7 46 Norfakta/Hordaland 2009
Nordland 30 11,5 45 Respons/A-pressen 2011
Hedmark 25,2 10,2 42 Sentio/Hamar Arb.blad 2009
Telemark 31,1 13,2 41 Gallup/Telemarksavisa 2011
Sør-Trøndelag 31,8 13,9 39 Respons/Adressa 2011
Troms 28,8 12,9 38 Respons/A-pressen 2011
Møre og Romsdal 34,8 16,1 37 Respons/Adressa 2011
Nord-Trøndelag 19,1 8,9 37 Sentio/T-A og Respons/Adressa 2009
Hordaland 41,4 20,2 35 Respons/BT 2011
Oppland 22,8 11,2 35 Markedsinfo/GD 2009
Rogaland 37,8 19,5 33 Respons/SA 2011
Bergen 43,1 22,7 33 Gallup/Bergensavisen 2011
Akershus 43,1 23,1 32 InFact/RB/ØB/Budstikka 2011
Oslo 40,9 21,7 32 Respons/Aften 2011
Buskerud 33,2 19,4 29 DT/LP/Ring Blad/Hallingd 2009

"Landstendens" - forutsetter samme relative endring mot stv 2009 i hele landet
I fylker som er målt to eller flere ganger høsten 2012, er den sist publiserte lagt til grunn.
I Nord-Trøndelag er snittet av Respons og Sentio lagt inn (begge publisert samme dag)

Telemark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2013 3 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2017 2 3 4 4 4 1 2 3 2 2 3 1
S2021 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verian / TA 44/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Verian / TA 42/11 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Verian / TA 46/10 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Verian / TA 46/10 Verian / TA 42/11 Verian / TA 44/12
Ap 44,7 46,2 30,8 38,6 41,4 35,6
Høyre 20,7 23,0 15,7 19,1 27,0 31,1
Frp 0,9 2,5 12,7 22,3 9,8 12,4
SV 5,5 6,1 6,1 4,8 4,2 4,2
Sp 6,4 0,0 16,5 4,5 5,7 3,6
KrF 12,6 10,8 4,5 5,2 6,0 4,6
Venstre 5,2 0,0 2,3 2,8 3,6 5,0
MDG 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,3 0,5 4,6 2,4 1,7 1,6
Andre 3,7 11,0 4,0 0,3 0,6 1,9
R+SV+Ap+Sp 56,9 52,7 58,1 50,3 53,0 45,0
Frp+H+KrF+V 39,4 36,2 35,1 49,4 46,4 53,1
Sp+KrF+V 24,2 10,8 23,2 12,5 15,3 13,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner