Poll of polls

Er sprik et problem?

Publisert 19. oktober 2012. Sist endret 19. oktober 2012.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap26,4-1,70,1
H31,4-0,811,0
Frp21,12,89,5
SV3,8-0,4-3,8
Sp4,00,1-9,5
KrF4,9-0,91,1
V5,20,90,6
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Sentio for Dagens Næringsliv, publisert 19. oktober 2012, opptatt 9-15 oktober.

1) Arbeiderpartiet måles på samme svake nivå som Opinion/ANB i går. Sentio/DN gir partiet 26,4. Sum regjeringen er 34,2

2) Fremskrittspartiet måles til 21,1 pst. Hovedtendensen når det gjelder råtall for Frp, dvs før politisk vekting av materialet, har i år vært at partiets andel av respondentene har vært rundt resultatet fra kommunevalget i fjor, ofte lavere. Dette gjelder både publiserte råtall og upubliserte råtall som pollofpolls.no kjenner til.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 26,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,4 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

3) Sentio (som måler for bl.a. DN) hadde f.eks. råtall for Frp på 10-11 pst i en undersøkelse byrået foretok i juni. Råtallet for Frp i oktober-målingen fra NRK/Norstat var under ti pst.

4) Det er - trolig - to mulige forklaringer på Frp's sterke notering. Dette er enten at partiets råtall hos Sentio/DN i dag er vesentlig høyere enn tidligere i år. Alternativet er at Frp er veiet særlig kraftig opp på denne målingen.

5) Dagens Næringsliv gir i dag ikke et svar på dette spørsmålet. DN kunne ved å opplyse råtallet for Frp gitt publikum informasjon om størrelsen på Sentios oppvekting av partiet. Slik informasjon ville gitt avisens lesere et grunnlag for en selvstendig vurdering av forskjellene mellom f.eks. Sentio på den ene siden (som veier mot 2009) og målingene fra Respons og InFact (som veier mot 2011) på den annen.

Parti galluper

6) Professor Bernt Aardal sier til DN at "spriket [mellom målingene] er et problem". Vi ser det ikke slik. Ulikhetene mellom byråene skyldes i hovedsak om materialet skal vektes mot stortingsvalget 2009 eller kommunevalget 2011. Dette er en reell faglig uenighet. Når slik uenighet slår ut i ulike nivåer for særlig Frp, synliggjør dette at det er knyttet ulike faglige skjønn til byråenes virksomhet. Slik synliggjøring er en fordel.

7) Problemet er ikke spriket. Problemet er at enkelte medier, bl.a. Dagens Næringsliv i dag, viser liten vilje til åpenhet om årsakene til forskjellene mellom målingene - i dette tilfellet at spriket mellom råtallene (trolig) er begrenset, men at det er vektingen som (trolig) er en hovedårsak til forskjellene.

8) DN opplyser at Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009 er 60 pst på denne målingen.

Se nærmere Dagens Næringsliv 19. oktober 2012 sidene 8-9.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
Sentio/DN 19.okt 60 26,4

Avstand Høyre vs Ap - oktober 2012 vs september 2012

Oktober September
Gallup/TV2 6,2 6,7
Norfakta/Nationen/KK 5,4 4,9
Norstat/NRK 2,4 4,3
Respons/Aftenposten 7 9
Opinion/ANB 7,8 5,4
Sentio/DN 5 4,1
Snitt 5,6 5,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene