Poll of polls

Høyre overtar Moss

Publisert 14. september 2010. Sist endret 14. september 2010.

Kommunevalget i Moss blir et jordskjelv dersom målingen fra Moss Avis / Sentio blir resultatet neste år. Arbeiderpartiet faller 12 prosentpoeng. Høyre vinner 13, og er iflg målingen Moss' største parti.

Ordfører i Moss er f.t. Paul-Erik Krogvold (A). Målingen gir et klart borgerlig flertall.

Pensjonistpartiet fikk 1,1 på målingen, og vil med et slikt resultat falle ut av bystyret i Moss (PP 2,4 i 2007). Erfaringsmessig vil Pensjonistpartiet og andre partier i gruppen "andre" vokse i sluttfasen av valgkampen. Vekst for partier i denne gruppen vil ofte ramme Frp mer enn Ap og H.

Moss 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 Moss Avis sep 2010
A 44,7 43,3 40 36,9 38,7 27,7
Sp 1,3 1,4 0 0,9 0,9 0
SV 3,1 3,7 5,8 6,8 6,4 8,5
R 2,2 1,1 3,6 2,9 1,3 3,8
Frp 1,6 5,3 19,2 19,9 25,7 17,7
H 36,7 36,9 21,5 21,8 19,5 34,8
KrF 5,5 4,5 3 3,1 2,7 2,4
V 2,9 2,9 4,5 4,4 3,2 4,1

Henvisningen til Moss Avis er kommunevalgmålinger fra Moss Avis/Sentio.
I K-2007 leverte Moss 13.554 godkjente stemmer - svarende til 11,1% av stemmene i Østfold fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner