Poll of polls

Sp - hva nå?

Publisert 19. august 2012. Sist endret 19. august 2012.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %
Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap30,51,34,2
H30,3-2,29,9
Frp19,01,57,4
SV3,8-0,8-3,8
Sp4,1-0,4-9,4
KrF4,7-0,20,9
V4,50,3-0,1
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Sentio for Dagens Næringsliv, opptatt 7-13 august, publisert 18. august.

1) Senterpartiet måles til 4,1 pst. Sp har på fem av seks målinger hittil i august vært på fire-tallet. Den sjette, VG/InFact, med ferskest opptakstidspunkt målte Sp til 3,9.

2) Senterpartiets snitt på alle landsmålingene så langt i år er også under fem pst. Snittet av månedssnittene i 2012 er 4,9. Snittet de fire siste månedene er 4,6. Sp's snitt de åtte første månedene i 2008 var 5,5 pst.

3) Sentio/DN har målt summen av Frp og Høyre de to siste månedene til 50 (juli) - 49,3 (august). En gjenganger på denne plass er oppveiingen av Fremskrittspartiet, som f.t. synes å være den faktor som i størst grad reiser usikkerhet rundt målingene. Oppveiingen av Frp hos NRK/Norstat primo august var 78 pst - fra råtall 12 pst til måling 21,4 pst. Råtallet for sum Frp og Høyre er også i en rekke målinger (klart) lavere enn summen av barometertallene.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 30,5 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,7 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
Partisøyle

4) Oppveiingen av Frp hos Sentio/DN i mars var 61 pst - fra råtall 12,2 til måling 19,7. Oppveiingen på august-målingen er ukjent.

5) Intet byrå / medium som publiserer landsmålinger har så langt dokumentert at Fremskrittspartiets råtall har hatt en betydelig vekst etter kommunevalget 2011 der partiet fikk 11,4 pst.

6) Mediene som er oppdragsgivere for målinger reiser i stigende grad metodespørsmål også i dekningen av egne målinger. Vårt Land har vist vei her. NRK fulgte opp i sin dekning av august-målingen fra Norstat. Dagens Næringsliv er blant mediene som hittil bare i liten grad har brukt sin kompetanse til å stille metodespørsmål i tilknytning til dekningen av egne målinger.

7) Respons og InFact veier mot 2011, og der har forskjellene mellom råtall og barometertall for Frp så langt vært (betydelig) lavere.

Se nærmere Dagens Næringsliv 18. august 2012 side 17.

Sps svakeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato Sp
Opinion/ANB 13/10-2011 3,3
Ipsos/Dagbladet 29/5-2012 3,4
Norstat/NRK 12/7-2012 3,5
Norstat/NRK 7/6-2012 3,5
InFact/VG 29/10-2011 3,8
InFact/VG 15/8-2012 3,9
Opinion/ANB 19/1-2012 3,9
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 4,0
Ipsos/Dagbladet 28/4-2012 4,0
Norstat/NRK 8/3-2012 4,0
Verian/TV2 3/5-2012 4,0
Sentio/DN 18/8-2012 4,1
Sentio/DN 16/6-2012 4,1
Opinion/ANB 14/12-2011 4,1
Verian/TV2 6/8-2012 4,1
Norstat/VL 28/10-2011 4,1
Norstat/VL 25/5-2012 4,2
Norstat/NRK 9/8-2012 4,3
Opinion/ANB 16/2-2012 4,3
Norfakta/Nat. / KK 11/8-2012 4,3
Respons/Aftenp 12/5-2012 4,4
Norfakta/Nat. / KK 11/2-2012 4,4
Ipsos/Dagbladet 23/12-2011 4,4
Sentio/DN 21/10-2011 4,5
Opinion/ANB 16/11-2011 4,5
Opinion/ANB 21/6-2012 4,5
Sentio/DN 21/7-2012 4,5
| Last ned

SV+Sps svakeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato SV+Sp
Ipsos/Dagbladet 29/5-2012 7,4
Norstat/NRK 7/6-2012 7,4
Norstat/NRK 9/8-2012 7,5
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 7,5
Norstat/NRK 12/7-2012 7,7
Sentio/SMP 3/8-2012 7,8
Verian/TV2 6/8-2012 7,9
Sentio/DN 18/8-2012 7,9
InFact/VG 15/8-2012 8,1
InFact/VG 23/5-2012 8,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode