Poll of polls

Frp - 12 eller 21?

Publisert 9. august 2012. Sist endret 9. august 2012.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap30,32,04,0
H27,9-0,57,5
Frp21,4-1,49,8
SV3,2-1,0-4,4
Sp4,30,8-9,2
KrF5,0-0,31,2
V4,80,80,2
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 981 (gir vanlige feilmarginer).
Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 17,0 %
Kommune 2023: 11,3 %

Landsomfattende stortingsmåling - Norstat for NRK, opptatt 31. juli - 6. august, publisert 9. august.

1) NRK publiserer Norstats råtall, og bruker råtallene som materiale i en redegjørelse for veiing. All ære til NRK for slik åpenhet.

2) Forskjellen mellom råtall og veiete tall er ikke uventet størst for Fremskrittspartiet. Denne forskjellen må leses i lys av at byråene, i dette tilfellet Norstat, legger til grunn at veiete tall normalt gir en mer treffsikker antagelse om partienes nivåer enn råtall.

3) Fremskrittspartiets råtall er iflg NRK 12 pst. Partiet er veiet opp til over 21, som nesten svarer til Frp's 22,9 pst i 2009.

4) Fagsjef Knut Weberg i InFact (som måler for VG) har i en artikkel på våre nettsider kommentert visse sider ved oppveiingen av Frp når 2009 brukes som referansevalg:

Når vi spør om hva elektoratet stemte ved forrige kommunevalg, svarer normalt 10-12 % (fratrukket hjemmesitterne) Frp, og vektene blir små. Problemet er når vi spør hva de stemte ved forrige stortingsvalg. Da svarer fremdeles 10-12 % Frp, mens det jo var 22,9 % som stemte på partiet ved stortingsvalget 2009. Da blir vektene ikke bare uforsvarlig høye, men resultatene blir uriktige.

Parti galluper

5) Frp og Høyre har i august-målingen fra NRK/Norstat 49,3 pst og flertall med 88 mandater. Ser vi på råtallene, er nivået 45,4 pst og mindretall med 81 mandater. Bakgrunnen er at de ni prosentpoeng som Frp "mottar" i veiingen, rammer dels Arbeiderpartiet og dels Høyre. Det er en gammel lærdom at når Frp svekkes, vil Høyre ikke hente hele Frp's fall. Norstats råtall i NRKs august-måling illustrerer dette.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 30,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

6) At råtallene ikke gir flertall for Frp og Høyre, er deler av bakgrunnen for at vi i pollofpolls.no antar at det f.t. ikke er sannsynlig at Frp og Høyre vil få flertall i valget neste år. Vår kunnskap om råtall i mange målinger, også upubliserte råtall, antyder at summen av Frp og Høyre tilnærmet konsekvent er lavere i råtall enn i veiete tall.

7) Frp's lave råtall i målingene i 2012 bør føre til at mediene blir mer nøkterne i sine formodninger om et mulig flertall for Frp og Høyre. Hvis vi derimot skulle komme inn i en lenge periode der disse to partiene har flertall i både råtall og veiete tall, kan sannsynligheten for flertall for Frp og Høyre stige.

Konstellasjoner

8) NRKs publisering av råtallene i august-målingen bør gi støtet til at mediene også viser større åpenhet om andre bakgrunnstall - særlig lojalitet, mobilisering av velgere som ikke stemte ved referansevalget, og andelen velgere som har blitt gjerdesittere. Særlig Arbeiderpartiets lojalitet bør følges tett. Mediene bør f.eks. vurdere å legge ut tabeller på sine nettsider over partienes lojalitetsprosenter i de månedlige målingene.

9) Etter mønsteret for publisering av partimålinger, vil neste måling trolig bli publisert av Nationen og Klassekampen (Norfakta). Vi oppfordrer Nationen og Klassekampen til å gå et nytt skritt videre når det gjelder åpenhet om bakgrunnstall. Får vi konkurranse mellom mediene om åpenhet, kreativitet og originalitet i fremstilling og analyse av bakgrunnstall, vil publikums kunnskap om velgernes vandringer stige.

Norstat for NRK august 2012 - landsomfattende stortingsmåling

Parti Måling Råtall
Oppslutning Mandat Oppslutning Mandat
Ap 30,3 54 33,8 61
Sp 4,3 8 4,6 8
SV 3,2 1 3,9 1
Ap+Sp+SV 37,8 63 42,3 70
Frp 21,4 39 12 21
H 27,9 49 33,4 60
KrF 5 9 4,3 8
V 4,8 8 5,2 9
Frp+H+KrF+V 59,1 105 54,9 98
R 1,7 1 1

Mandater etter 2013-fordelingen.
Råtall er ikke opplyst for Rødt, men vi har i mandatberegningen forutsatt at Rødt har samme råtall som måling (1,7 pst)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene