Poll of polls

Faller Ap "kraftig"?

Publisert 15. august 2012. Sist endret 15. august 2012.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap28,7-2,12,4
H33,71,513,3
Frp14,80,83,2
SV4,20,4-3,4
Sp3,9-1,4-9,6
KrF5,30,21,5
V5,60,91,0
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2049 (gir vanlige feilmarginer).
Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

Landsomfattende stortingsvalgmåling - InFact for Verdens Gang - opptatt 14. august, publisert 15. august.

1) VG skriver at Arbeiderpartiet med måling på 28,7 pst "faller kraftig". Ap har etter målingen minus 2,1 prosentpoeng mot forrige måling fra samme avis og byrå i juni. VG opplyser i grafikken at feilmarginen er "maksimalt" 2,1 prosentpoeng. Når fallet - som her - er i ytterkanten av feilmarginen, og ikke klart utenfor feilmarginen, synes det neppe å være grunnlag for karakteristikken "faller kraftig".

2) Målingen kan like gjerne tolkes inn i et mønster vi har sett i flere målinger, som gir regjeringen i overkant av 60 stortingsmandater. Målingen kan i et slikt lys ikke anses som et "kraftig" fall for Ap i forhold til øvrige målinger. Snittet i juni ga 66 mandater til regjeringen, i juli 64 mandater, og snittet i august gir så langt 64 mandater. Dagens måling gir regjeringen 61 mandater med Sp en promille under sperregrensen. Settes Sp til 4 pst og de øvrige uendret i VGs undersøkelse, ville regjeringen fått 65 mandater.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 33,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
Partisøyle

3) InFact/VG har også stilt andre spørsmål til de intervjuede - om tilliten til politiet, om navngitte embetsmenn bør fratre og om statsministeren og fornyingsministeren bør fratre. Et problem blir da om rekkefølgen på spørsmålene kan virke inn på partimålingen. VG bør publisere rekkefølgen på spørsmålene. Hvis parti-spørsmålet er stilt til slutt, bør VG kommentere om - og eventuelt på hvilken måte - rekkefølgen på spørsmålene kan virke inn på de intervjuedes svar på parti-spørsmålet.

4) Målingen gir regjeringen 36,8 pst. Målingen fra samme avis og byrå i august 2008 - VG/InFact - ga regjeringen 37,7 pst.

5) Avstanden Ap vs Høyre er etter målingen 5 prosentpoeng - 28,7 vs 33,7. Når det gjelder avstand i målinger mellom Ap og Høyre i favør sistnevnte, er de største forskjellene vi har notert 5,1 prosentpoeng (Respons/Aftenposten/Bergens Tidende juni 2012) - 5 prosentpoeng (InFact/VG august 2012) - 3,9 prosentpoeng (InFact/VG mai 2012).

6) InFact veier mot kommunevalget 2011, jfr. VGs grafikk. Dette gir erfaringsmessig lavere nivåer for Fremskrittspartiet enn veiing mot 2009. Frp noterer i dag 14,8 pst - som er partiets sterkeste hos byråene som veier mot 2011 (Respons og InFact). Frp's forrige toppnotering hos byråene som veier mot 2011 var 14,0 pst hos VG/InFact i juni i år.

Partiutvikling

7) Senterpartiet er inne i en svak periode. Dagens måling på 3,9 pst ville gitt partiet en stortingsgruppe som bare består av partilederen. Snittet i august er så langt 4,3 pst. Hvis Sp ikke løfter seg i målingene i siste halvpart av august, vil partiet få sitt svakeste månedssnitt i denne stortingsperioden.

8) Venstre er på opptur, og er på snittet hittil i august en klar nr. 4.

9) Målingen gir 87 mandater for Frp og Høyre - og 80 mandater for Høyre, KrF og Venstre.

Se nærmere Verdens Gang 15. august 2012 side 12 flg. med partimålingen på side 15.

Regjeringen vs Høyre - mandater i målinger i 2012 med Høyre på 33,5 pst og over

Medium/byrå Publisert Regjeringen Høyre
Aftp/BT/Respons 15.jun 64 64
VG/InFact 15.aug 61 60
TV2/Gallup 06.aug 62 61
VG/InFact 23.mai 66 63
Dagbladet/Ipsos 24.jun 66 59
SMP/Sentio 28.jun 73 62
Aftp/BT 12.mai 71 61

Mandater etter 2013-fordelingen

Høyres sterkeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato H
Respons/Aftenp. / BT 15/6-2012 35,1
InFact/VG 23/5-2012 35,0
Verian/TV2 6/8-2012 34,1
Ipsos/Dagbladet 24/6-2012 33,9
Respons/Aftenp 12/5-2012 33,8
InFact/VG 15/8-2012 33,7
Sentio/SMP 28/6-2012 33,5
Respons/Aftenp 9/12-2011 33,3
Respons/Aftenp. / BT 20/4-2012 32,9
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 32,9
| Last ned

Aps svakeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato Ap
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 27,8
Ipsos/Dagbladet 24/6-2012 28,0
Norstat/NRK 12/7-2012 28,3
Norstat/VL 20/4-2012 28,3
Norfakta/Nat. / KK 11/8-2012 28,4
InFact/VG 15/8-2012 28,7
Verian/TV2 3/4-2012 28,8
Sentio/SMP 28/6-2012 28,8
Verian/TV2 3/5-2012 29,0
Verian/TV2 4/6-2012 29,0
InFact/VG 14/4-2012 29,1
Sentio/DN 21/7-2012 29,2
Norfakta/Nat. / KK 12/5-2012 29,5
Norstat/VL 27/7-2012 29,5
| Last ned

Ap+SV+Sps svakeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato Ap+SV+Sp
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2012 35,3
Norstat/NRK 12/7-2012 36,0
InFact/VG 15/8-2012 36,8
Sentio/SMP 28/6-2012 37,2
Verian/TV2 3/5-2012 37,4
Norstat/VL 20/4-2012 37,5
Ipsos/Dagbladet 29/5-2012 37,6
Verian/TV2 6/8-2012 37,6
Verian/TV2 4/6-2012 37,6
Norfakta/Nat. / KK 11/8-2012 37,7
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap