Poll of polls

Borten Moe usikker

Publisert 27. juli 2012. Sist endret 27. juli 2012.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap29,5-1,53,2
H29,90,09,5
Frp18,70,47,1
SV3,5-1,2-4,1
Sp5,60,1-7,9
KrF4,70,40,9
V4,41,0-0,2
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling - Norstat for Vårt Land - opptatt 17-23 juli, publisert 27. juli.

1) Dette er femte måling i juli. Norstats måling treffer nesten blink på snittet av alle fem. Størst forskjell er det for Senterpartiet, som med 5,6 pst hos Vårt Land / Norstat måles 0,8 pst over snittet så langt i juli.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,5 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,7 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

2) Vårt Lands kommentarer til avisens målinger er det all grunn til å lese. Vårt Land viser en prisverdig åpenhet. Avisens kommentator skriver i dag at målingen ville gitt flertall for Frp og Høyre, men han legger til at "det er nok grunn til å tro at Frp måles for høyt og KrF og Sp for lavt, slik at det mest sannsynlige fortsatt er at KrF og Venstre vil være på vippen".

3) Sitatet kan tyde på at Frp er veiet (solid) opp, og at KrF og Sp er veiet ned.

4) SV måles til 3,5 pst. Vi har notert målinger fra Vårt Land / Norstat siden januar 2008. I denne perioden har SV bare en gang vært målt lavere hos VL - 3,0 pst i september 2011.

5) En bergenser som representerer Oslo ville blitt eneste fra SV på Stortinget hvis målingen skulle svare til et valgresultat - Heikki Holmås, så fremt han blir Oslo SVs toppkandidat neste år.

Partiutvikling

6) Brytes målingen ned, får SV i Oslo 5,8 pst. Minimum for mandat i Oslo er etter målingen 3,7 pst. Oslo skal sende 18 distriktsmandater til Løvebakken i 2013.

7) SVs snitt i juli er så langt 3,9 pst. Settes SV til 4 pst, vil partiet ifølge mandatberegningsprogrammet gå fra ett til syv mandater. Økningen på seks tas med ett mandat fra de seks øvrige stortingspartiene.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt februar: 9,9 %
Kommune 2023: 6,9 %

8) Målingen nedbrutt sikrer fire nye år på Stortinget for Senterpartiets statsråder. Nedbrytingen gir Slagsvold Vedum og Navarsete distriktsmandat i Hedmark og Sogn og Fjordane. Borten Moe og Arnstad vinner etter målingen utjevningsmandater i de to trøndelagsfylkene.

9) I Nord-Trøndelag viser nedbryting av målingen at Sp er hårfint bak Frp i kampen om siste distriktsmandat.

Men gitt at Frp kan være målt høyt, og at Sp har et solid grunnfjell i Nord-Trøndelag, må statsråd Marit Arnstad finne seg i å være favoritt til å bli større enn Frp i sitt hjemfylke - og dermed sikre Senterpartiets distriktsmandat. Eventuelt vil Lars Peder Brekk være favoritt som nevnt - hvis Brekk (mot formodning) skulle slå Arnstad i nominasjonen i Nord-Trøndelag.

10) Ser vi et stort antall målinger i 2012 samlet, synes olje-og energiminister Ola Borten Moe å være den av Senterpartiets statsråder som kan være mest utsatt for å tape sitt mandat valgnatten 2013.

Konstellasjoner

En marginal fremgang for SV fra dagens nivå vil innebære at SV og Sp kan komme til å kjempe om siste distriktsmandat i Sør-Trøndelag. Skulle Sp og SV ikke vinne distriktsmandat i fylket, viser et større antall målinger at begge partiene er nær utjevningsmandat - forutsatt at SV passerer sperregrensen nasjonalt. Snittet av juli-målingene nedbrutt på Sør-Trøndelag antyder at avstanden mellom Sp og SV i fylket er marginal.

Se nærmere Vårt Land 27. juli 2012 side 8.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp