Poll of polls

Regjeringen holder 2009-skjema

Publisert 21. juli 2012. Sist endret 21. juli 2012.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap29,2-2,92,9
H32,52,412,1
Frp17,50,05,9
SV4,6-0,7-3,0
Sp4,50,4-9,0
KrF4,91,21,1
V4,2-0,2-0,4
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - Sentio for Dagens Næringsliv - publisert 21. juli 2012.

1) Høyre ble målt 32,5 pst - partiets sterkeste notering hos Sentio/DN. Dette er ikke partiets sterkeste hos Sentio - ultimo juni 2012 noterte Sentio/Sunnmørsposten Høyre til 33,5 pst.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 32,5 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,5 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

2) DN skal ha honnør for å opplyse sine lesere om flere partiers lojalitet mot 2009.

3) Professor Frank Aarebrot sier til DN at Frp og Høyre har "rød løper" inn i regjeringskontorene neste år. Vi tror ikke det, og begrunner det slik:

4) For det første hadde regjeringspartiene 38,2 pst på snittet av målingene i juni 2008, mot 38,5 pst så langt i juli 2012. Fra juli 2008 til valgdagen løftet regjeringspartiene seg nesten ti prosentpoeng - og sikret seg fire nye år ved Kongens bord. Kjernen i Arbeiderpartiets oppskrift for en historisk tredje valgseier er samme lojalitetsøkning fra 2012 til 2013 som partiet hadde fra 2008 til 2009. I tillegg må SV styrkes for å sikre gjenvalg for regjeringen.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

5) For det andre hadde Frp og Høyre i juli 2008 månedssnitt på 47,4 pst - mot 48,9 pst hittil i juli 2012. Valgnatten 2009 ble summen 40,1 pst. I både kommunevalget og fylkestingvalget 2011 fikk Frp og Høyre samlet 39,4 pst. Skal Frp og Høyre oppnå flertall på "rød løper" neste år, må summen øke fra 39 pst i lokalvalget 2011 til over 48 pst i stortingsvalget 2013. Vi anser ikke en slik vekst som sannsynlig for to partier med gjensidig utveksling.

6) For det tredje er summen av Frp og Høyre så langt i år lavere i målinger som veier mot 2011 enn i målinger veiet mot 2009. Målingene hittil i juli 2012 er alle veiet mot 2009.

Konstellasjoner

7) Konklusjonen vår er at stortingsvalget 2013 er mer åpent enn enkelte medieoppslag kan tyde på. En "rød løper" for noen partier er ikke sannsynlig.

Juli 2012 - juli 2011 - stortingsvalget 2009 - juli 2008

jul.12 jul.11 stv 2009 jul.08
Ap 29,9 29,5 35,4 26,9
Sp 4,6 4,6 6,2 4,7
SV 4 5,6 6,2 6,6
Ap+Sp+SV 38,5 39,7 47,8 38,2
Frp 18,3 20,4 22,9 30,2
H 30,6 27,9 17,2 17,2
KrF 5,1 5 5,5 6,1
V 4,5 4,3 3,9 5,4
Frp+H+KrF+V 58,5 57,6 49,5 58,9
R 1,3 1,3 1,3 1,9

Kolonnene juli 2012 og juli 2011 er snittet av målingene fra TV2/TNS Gallup, Norfakta/Nationen/Klassekampen, NRK/Norstat og DN/Sentio.
For juli 2011 ble de nevnte fire målinger publisert før terrorangrepet 22. juli.
Kolonnen juli 2008 er snittet av alle målinger publisert denne måneden.
SV har snitt 3,95 pst så langt i juli 2012, er derfor avrundet til 4 pst i vår snittberegning, men er under sperregrensen og derfor notert med ett mandat.

Se nærmere Dagens Næringsliv 21. juli 2012 side 4.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger