Poll of polls

Ap størst på fylkesmålingene i juni

Publisert 6. juli 2012. Sist endret 6. juli 2012.

1) I perioden 5. juni - 2. juli ble det publisert stortingsmålinger i syv fylker - Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Oslo, Østfold og Møre Romsdal - samt Bergen.

2) Disse syv fylkene pluss Bergen leverte i stv 2009 i alt 1.101.008 godkjente stemmer, svarende til 41 pst av 2.682.903 stemmer.

3) Sees alle målingene under ett med omregning til "landstendens", viser tabellen under at Arbeiderpartiet er størst med 31 pst, knepent foran Høyre med 30,5 pst.

4) Fremskrittspartiet og Høyre har på en rekke landsmålinger hatt stortingsflertall. På vår "poll of polls" basert på lokale stortingsmålinger har Frp og Høyre så langt ikke hatt flertall.

5) Det samme er tilfellet hvis vi bare ser på de nevnte åtte lokale målingene. Omregningen til "landstendens" gir Frp og Høyre i alt 82 mandater. Snittet av nasjonale målinger publisert i juni ga Frp og Høyre 86 mandater og flertall.

6) Omregning til "landstendens" basert på fylkesmålinger har atskillige feilkilder - feilmarginer ved målingene, feilkilder ved beregningsmåten, og feilkilder i lys av at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter. Tross dette, illustrerer denne beregningen at det skal mye til for at Frp og Høyre vinner minst 85 mandater og flertall. Vår formodning er at et slikt resultat neste år ikke er sannsynlig.

Fylkesmålinger juni 2012 - endring prosent

Hedmark, Oppland, Bergen, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Oslo, Østfold, Møre og Romsdal
Disse leverte 1.101.008 godkjente stemmer stv 2009 = 41 pst av 2.682.903 godkjente stemmer

Stemmer 2012 Stemmer 2009 Endring pst "Landstendens" Mandater
Ap 359346 409872 -12 31 54
Sp 53836 64335 -16 5,2 9
SV 54067 74884 -28 4,5 8
Frp 160127 229044 -30 16 28
H 330179 186381 77 30,5 54
KrF 45609 52492 -13 4,8 8
V 58990 47678 24 4,8 8

Fylkesmålinger juni 2012 - endring prosentpoeng

Pstp 2012 Pstp 2009 Endring
Ap 32,6 37,2 -4,6
Sp 4,9 5,8 -0,9
SV 4,9 6,8 -1,9
Frp 14,5 20,8 -6,3
H 30 16,9 13,1
KrF 4,1 4,8 -0,7
V 5,4 4,3 1,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger