Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 27,4 3,6 56 49 7 54 53
Høyre 30,5 25,0 5,5 54 45 9 53 54
Frp 16,0 15,2 0,8 27 27 0 29 29
SV 4,5 6,0 -1,5 7 11 -4 8 8
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,544174 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,533871 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,493011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,484226 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,476760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
13 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Buskerud 0,425432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
18 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,407694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,385151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,381935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Buskerud 0,380201 Mandat tildelt
26 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
27 Sp Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sør-Trøndelag 0,369249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Vestfold 0,355654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
33 Frp Møre og Romsdal 0,328549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,324001 Mandat tildelt
35 Frp Troms 0,320010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sogn og Fjordane 0,312882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Vest-Agder 0,300497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,299982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,295257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Telemark 0,290140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,284927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Buskerud 0,282352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,277286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
48 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,256609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
53 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Hedmark 0,246950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,223475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oppland 0,214900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,202887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
70 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Aust-Agder 0,181996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,164129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt
80 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,149617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,140507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt