Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 27,4 3,6 54 49 5 54 54
Høyre 30,5 25,0 5,5 54 45 9 53 54
Frp 16,0 15,2 0,8 28 27 1 29 28
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,633680 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,522472 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,493011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Nord-Trøndelag 0,484226 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,483711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,476760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,444739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,439972 Mandat tildelt
13 Sp Buskerud 0,434515 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,433600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,431194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,427055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,425745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
19 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,415962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,414952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,413896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oppland 0,407797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Akershus 0,402654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vest-Agder 0,397190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nordland 0,393154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
29 Ap Møre og Romsdal 0,386677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,386549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,385151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vestfold 0,380021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,379822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
36 Sp Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,375485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,374119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,372703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,369249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Rogaland 0,367122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,366038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,362395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,361833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,361723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,355654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Hedmark 0,345231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Oppland 0,340566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,339587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nordland 0,337045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
53 V Oslo 0,333178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,331210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,328751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Sør-Trøndelag 0,324922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Telemark 0,324001 Mandat tildelt
58 V Buskerud 0,322688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,320010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,314703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,312882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,312400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,309970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Møre og Romsdal 0,304185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Sør-Trøndelag 0,303909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,300497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,299982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Buskerud 0,299463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,295257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,291725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,290140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,289743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,284927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,278182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nordland 0,277286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Troms 0,272186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
81 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Oppland 0,257880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
85 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
86 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Troms 0,250225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Hedmark 0,246950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Telemark 0,244500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,239571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Møre og Romsdal 0,233746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,233742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,226856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Oppland 0,213548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Oppland 0,207816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
107 Sp Oslo 0,192209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Møre og Romsdal 0,187185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,181996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Oppland 0,168608 Mandat tildelt
114 Sp Nord-Trøndelag 0,164129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Hedmark 0,153576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Sp Sogn og Fjordane 0,149617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Oppland 0,144332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt