Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 26,3 4,7 57 48 9 56 55
Høyre 30,5 20,4 10,1 52 36 16 51 53
Frp 16,0 11,6 4,4 28 21 7 30 28
SV 4,5 7,6 -3,1 7 13 -6 7 8
Sp 5,2 13,5 -8,3 9 28 -19 9 9
KrF 4,8 3,8 1,0 8 3 5 8 8
Venstre 4,8 4,6 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,678102 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,609947 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,570695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Rogaland 0,521270 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,499995 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,483634 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,476625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Møre og Romsdal 0,471195 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,471147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,465627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Nord-Trøndelag 0,443928 Mandat tildelt
12 KrF Rogaland 0,441271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,437901 Mandat tildelt
14 Sp Østfold 0,434798 Mandat tildelt
15 Sp Buskerud 0,434619 Mandat tildelt
16 V Akershus 0,428830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,409440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,397996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,392107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,367544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,338094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,337575 Mandat tildelt
23 KrF Aust-Agder 0,331055 Mandat tildelt
24 Sp Sogn og Fjordane 0,328163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Troms 0,318466 Mandat tildelt
26 Sp Telemark 0,317150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,306585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,297000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,292429 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,286307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Finnmark 0,282790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,282117 Mandat tildelt
33 V Buskerud 0,265527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vestfold 0,265095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hordaland 0,260980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Vestfold 0,259571 Mandat tildelt
37 SV Møre og Romsdal 0,259416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sør-Trøndelag 0,247872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,242489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Akershus 0,240810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,232257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Oslo 0,230414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Vestfold 0,228932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,220301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,217779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,215980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Buskerud 0,205200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vest-Agder 0,198863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,198647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,190018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,180270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sør-Trøndelag 0,174454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,164351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,157207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,156300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,145910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sogn og Fjordane 0,145888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,143523 Mandat tildelt
62 KrF Troms 0,140546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,134859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hedmark 0,123564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nord-Trøndelag 0,113826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,107519 Mandat tildelt
70 SV Sogn og Fjordane 0,104571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Aust-Agder 0,101435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Oppland 0,098418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,097790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,084704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,084037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,060334 Mandat tildelt