Poll of polls

Frp - ni eller tyve pst?

Publisert 26. juni 2012. Sist endret 26. juni 2012.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap31,7-3,28,7
H39,12,115,6
Frp7,1-0,81,1
SV6,30,7-7,0
Sp0,3-0,2-2,8
KrF2,50,20,7
V7,4-0,3-2,6
MDG0,00,0-8,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).
Fakta om målingen
Sentio for FB / MA.
OEEV
Ap36,41,55,9
H22,7-14,34,0
Frp23,215,310,5
SV4,1-1,5-2,0
Sp5,04,5-9,1
KrF4,32,01,0
V2,6-5,1-0,3
MDG0,00,0-3,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmålinger med spørsmål om stortingsvalg - Østfold, Sentio for Fredriksstad Blad og Moss Avis - Oslo, Respons for Aften - begge publisert 26. juni 2012.

Målingene illustrerer vanskelighetene med å antyde et nivå for Fremskrittspartiet.

1) Østfold: Frp fikk 12,9 pst i fylkestingsvalget og 13,1 pst i kommunevalget. Stortingsmålingen fra Sentio gir Frp 23,2 pst mot 26,1 i 2009. Ulike typer valg kan ikke uten videre sammenlignes, men selv med denne reservasjonen har Sentio lagt til grunn at Frp er betydelig styrket i Østfold sammenlignet med valget 2011. Økningen er rundt 77 pst - hvor reservasjonen bl.a. vil være at Frp normalt står sterkere ved stortings- enn ved lokalvalg.

2) Oslo: Frp fikk 7,0 pst i kommunevalget. Respons/Aften har gjennomført tre stortingsmålinger i Oslo etter kommunevalget. Frp's nivåer har vært stabile: 7,2 (uke 51/2011) - 7,9 (uke 13/2012) - 7,1 (uke 26/2012). Dette samsvarer i hovedsak med Respons' landsomfattende stortingsmålinger etter kommunevalget hvor Frp med små variasjoner er målt rundt sitt nasjonale resultat i kommunevalget på 11,4 pst.

3) Sentio veier mot 2009. Respons veier mot 2011.

4) Omregnes Sentios måling for Østfold til landstendens, får Frp tyve pst. Omregnes Respons' måling i Oslo, blir landstendensen ni pst. Forutsetningen i begge tilfeller er samme relative endring mot 2009 i hele landet.

5) På bakgrunn av råtall som pollofpolls.no tidligere i år har lagt ut, er vår formodning at råtallene for Sentio og Respons i målingene for Østfold og Oslo vil vise mindre ulikhet for Fremskrittspartiet enn forskjellene i landstendens - ni vs tyve pst - skulle tilsi.

Se nærmere Moss Avis 26. juni 2012 sidene 1, 2, 3 og 10 - Fredriksstad Blad samme dag sidene 1, 6 og 7 - Aften samme dag side 10.

Østfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 5 4 4 1 4 5 4 2 5 1
S2009 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 3 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / FB / MA 26/12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / FB / MA 26/12
Ap 44,0 45,3 30,5 36,4
Høyre 26,4 28,5 18,7 22,7
Frp 0,9 3,7 12,7 23,2
SV 2,9 3,3 6,1 4,1
Sp 8,1 6,7 14,1 5,0
KrF 11,4 9,1 3,3 4,3
Venstre 3,3 2,4 2,9 2,6
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0
Rødt 0,3 0,4 4,6 1,0
Andre 2,8 0,7 4,2 0,7
R+SV+Ap+Sp 55,3 55,7 55,3 46,5
Frp+H+KrF+V 41,9 43,6 37,6 52,8
Sp+KrF+V 22,7 18,2 20,4 11,9
| Last ned

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp. 51/11 Respons / Aftenp. 13/12 Respons / Aftenp. 26/12
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 33,6 34,9 31,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 35,2 37,0 39,1
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 7,1 7,9 7,1
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 7,2 5,6 6,3
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,5 0,5 0,3
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 3,4 2,3 2,5
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,9 7,7 7,4
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 2,2 2,2 3,1
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 2,9 1,9 2,5
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 43,5 43,2 41,4
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 53,6 54,9 56,1
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,8 10,5 10,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner