Poll of polls

Frp og H kjemper om sistemandatet i A-Agder

Publisert 21. juni 2012. Sist endret 21. juni 2012.

Kommunevåpen
Aust-Agder fylke
Folketall: 113 231
Fylkesordfører: Tellef Inge Mørland, Ap
Fakta om målingen
InFact for Agderp.
OEV
Ap25,91,4
H31,711,5
Frp15,82,5
SV3,2-2,3
Sp5,7-7,8
KrF8,6-0,1
V6,83,6
MDG0,0-3,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1021 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Aust-Agder med spørsmål om stortingsvalg - InFact for Agderposten, opptatt 11. juni.

1) InFact veier mot kommunevalget 2011. Målingen er derfor sammenlignbar med Respons' måling for Fædrelandsvennen mars 2012, som også ble veiet mot 2011.

2) Endringene etter Respons' måling i mars for Ap og Høyre er i hovedsak som endringene på landsmålingene de siste månedene. InFact målte Høyre størst i Aust-Agder.

3) Frp fikk 12,2 pst i kommunevalget i Aust-Agder i 2011 og 13,7 pst i fylkestingsvalget. Stortingsmålingene fra Respons i mars og InFact i juni har gitt hhv 15,4 og 15,8. Dette antyder en viss fremgang for Frp siden valget 2011 i det minste av sørlandsfylkene. Ser vi på den annen side på andre målinger i juni 2012 som er veiet mot kommunevalget, er fremgangen for Frp mot kommunevalget marginal. Dette gjelder landsmålingen fra Respons/Aftenposten/Bergens Tidende og målingene i Bergen fra Bergensavisen/TNS Gallup.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 25,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
Kampen om de siste distriktsmandatene i Aust-Agder
INNE
med nest minst margin
Line Vennesland Line Vennesland
Nummer 2 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

4) Så langt i juni 2012 ser vi derfor stadig forskjell for Frp ettersom undersøkelsen er veiet mot 2009 eller 2011. Landsmålingene for Frp hittil i juni kan inndeles i tre - partiet scorer høyest hos Norfakta, Norstat og Sentio (veiet mot 2009), Gallup og Opinion er i en mellomstilling (også veiet mot 2009). Respons har ikke notert pluss for Frp mot kommunevalget (veiet mot 2011).

5) De tre distriktsmandatene i Aust-Agder fordeles i henhold til InFact / Agderposten som i 2009 - til Ap, Frp og H. Etter målingen er det knappe marginer mellom Frp og Høyre i kampen om sistemandatet.

6) Både Respons i mars og InFact i juni har målinger som dobler Venstre mot 2009 i Aust-Agder. Senterpartiet er også i begge målingene notert høyere i Aust-Agder enn valget 2009.

Se nærmere Agderposten 21. juni 2012 sidene 1, 6 og 7.

Aust-Agder - "landstendens"

Aust-Agder 2009 Agderposten/InFact juni 2012 Forholdstall Nasjonalt 2009 "Landstendens"
Ap 32,5 25,9 0,8 35,4 28,2
Sp 4,4 5,7 1,3 6,2 8
SV 4,3 3,2 0,74 6,2 4,6
Frp 26,1 15,8 0,61 22,9 13,9
H 16,3 31,7 1,94 17,2 33,5
KrF 11,2 8,6 0,77 5,5 4,2
V 3,4 6,8 2 3,9 7,8

Merk at særlig for mindre partier kan en slik beregning av "landstendens" ofte inneholde spesielt store feilkilder

Aust-Agder - nedbrutt snitt seks første landsmålinger juni 2012 vs InFact for Agderposten juni 2012

Nedbrutt landsmålinger juni InFact for Agderposten
Ap 27,7 25,9
Sp 3 5,7
SV 3 3,2
Frp 18,6 15,8
H 30,1 31,7
KrF 9,7 8,6
V 4,6 6,8

Aust-Agder fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2005 2 2 3 3 3 0 1 2 1 1 2 0
S2009 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2013 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2017 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2021 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Agderp 25/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Fevennen 13/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 46/10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Agderp 46/10 Respons / Fevennen 13/12 InFact / Agderp 25/12
Ap 33,5 34,4 24,5 27,5 27,7 25,9
Høyre 26,4 31,9 20,2 23,3 28,6 31,7
Frp 2,8 4,8 13,3 29,4 15,4 15,8
SV 1,7 2,3 5,5 3,3 4,2 3,2
Sp 8,3 5,3 13,5 3,2 5,0 5,7
KrF 16,2 16,6 8,7 7,7 10,9 8,6
Venstre 6,3 3,9 3,2 3,8 7,0 6,8
MDG 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 3,7 1,1 0,6 0,7
Andre 4,8 0,6 4,2 0,8 0,6 1,5
R+SV+Ap+Sp 43,5 42,2 47,3 35,1 37,5 35,5
Frp+H+KrF+V 51,7 57,2 45,4 64,2 61,9 62,9
Sp+KrF+V 30,8 25,8 25,5 14,7 22,9 21,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner