Poll of polls

Oppland fra 5-1 til 4-2 til 3-3

Publisert 1. juni 2012. Sist endret 1. juni 2012.

Kommunevåpen
Oppland fylke
Folketall: 192 486
Fylkesordfører: Even Aleksander Hagen, Ap
Fakta om målingen
MI for GD.
OEEV
Ap36,7-6,01,7
H24,26,011,7
Frp15,90,97,3
SV3,3-1,2-2,3
Sp9,8-0,8-16,2
KrF4,11,02,5
V3,1-0,10,7
MDG0,00,0-2,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling med stortingsvalg-spørsmål, Oppland - Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen, opptatt 24-29 mai.

1) Oppland har seks distriktsmandater, og berøres ikke av endringene i mandatfordelingen i 2013. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sørget for at regjeringen vant fylket med 5-1 i 2005 og 4-2 i 2009. Målingen fra GD / Markedsinfo gir 3-3.

2) Senterpartiet har vært representert fra Oppland i alle valg siden 1945.

3) Målingen gir Senterpartiet knappe ti pst - som ikke er tilstrekkelig til å vinne sistemandatet fra Arbeiderpartiets tredje, som etter målingen holder dette.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 36,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyre har hatt fremgang 4 målinger på rad hos dette instituttet.
  • Høyres nivå på 24,2 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Målingen bekrefter det nedbrutte snittet av landsmålingene i mai hvor et Sp på 4-tallet nasjonalt risikerer å få ett distriktsmandat (Sogn og Fjordane). Nedbrutt snitt av landsmålingene i mai gir Sp i Oppland 9,3 pst - mot dagens måling på 9,8 pst fra GD/Markedsinfo.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,0 %
Kommune 2023: 8,2 %

5) Nedbrutt snitt av landsmålingene i mai ga utjevningsmandat i Oppland til Sp.

6) Sp har ofte løftet seg fra målinger til valg. Ser vi på perioden fra juni 2008 til stortingsvalget 2009, var det for Sp et pluss nasjonalt - fra 5,3 i snitt på målingene i juni 2008 til valg 6,2 i 2009.

7) Høyre blir iflg Markedsinfo mer enn doblet mot 2009. Målingen bekrefter formodningen om at Høyres fremgang trolig er relativt størst i områder hvor partiet tradisjonelt har hatt oppslutning under landssnittet. Høyres 18,5 pst i Oppland i 1981 er partiets sterkeste i fylket så langt - GD / Markedsinfo måler Erna Solberg og hennes partifeller i Oppland til 24 pst.

8) Fremskrittspartiet måles til knapt seksten pst - en dobling fra fylkestingsvalget på 7,8. Frp's notering må sees i lys av at Markedsinfo synes å veie mot 2009. Det gjenstår å se om Frp i Oppland står så sterkt som dagens måling antyder. Det gjenstår også å se om Høyre - når Ap's tradisjonelt sterke organisasjon i Oppland begynner mobiliseringen - kan forsvare et nivå valgdagen der hver fjerde velger i fylket bruker partiets liste.

Se Gudbrandsdølen Dagningens forbilledlige dekning med bl.a. bakgrunnstall - 1. juni 2012 sidene 1, 2, 8 og 9.

Oppland - "landstendens" mot stortingsvalget 2009

Oppland 2009 Oppland GD/Markedsinfo juni 2012 Forholdstall Nasjonalt 2009 "Landstendens"
Ap 45,8 36,7 0,8 35,4 28,4
Sp 12,4 9,8 0,79 6,2 4,9
SV 5,1 3,3 0,65 6,2 4
Frp 17,5 15,9 0,91 22,9 20,8
H 11,2 24,2 2,16 17,2 37,2
KrF 3,1 4,1 1,32 5,5 7,3
V 3 3,1 1,03 3,9 4

Oppland - distriktsmandater

2005 2009 Oppland GD/Markedsinfo juni 2012
Ap 4 3 3
Sp 1 1 0
SV 0 0 0
Frp 1 1 1
H 0 1 2
KrF 0 0 0
V 0 0 0

Utjevning 2005: H
Utjevning 2009: SV

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 MI / GD 6/11 Sentio / OA 1/12 MI / GD 6/12 MI / GD 22/12
Ap 50,3 52,0 35,0 35,9 44,6 42,7 36,7
Høyre 16,3 18,5 12,5 17,1 19,0 18,2 24,2
Frp 0,7 2,6 8,6 20,7 13,5 15,0 15,9
SV 3,7 3,7 5,6 4,3 3,7 4,5 3,3
Sp 16,6 0,0 26,0 11,9 11,5 10,6 9,8
KrF 7,2 6,6 1,6 3,5 4,0 3,1 4,1
Venstre 3,8 0,0 2,4 3,9 2,4 3,2 3,1
MDG 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 3,6 0,7 0,4 0,5 0,5
Andre 1,5 16,4 2,5 2,0 0,4 1,5 1,5
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 52,8 60,2 58,3 50,3
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 45,2 38,9 39,5 47,3
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 19,3 17,9 16,9 17,0
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner