Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,5 55 49 6 53 53
Høyre 30,9 25,0 5,9 54 45 9 55 54
Frp 16,0 15,2 0,8 27 27 0 29 30
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 7
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 2,1 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,518988 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,507071 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,505934 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,490552 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,486050 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,482435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hordaland 0,475865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,473318 Mandat tildelt
10 KrF Rogaland 0,439843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,437047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,436532 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,429267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Buskerud 0,424637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,411760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,409452 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,406931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,405292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Nordland 0,392598 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,384426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,381220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sør-Trøndelag 0,368556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,359029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,355502 Mandat tildelt
27 Frp Vestfold 0,354983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,354508 Mandat tildelt
29 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Buskerud 0,337034 Mandat tildelt
31 Sp Troms 0,334578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,334146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,327930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Troms 0,319406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sogn og Fjordane 0,312303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,309862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,300980 Mandat tildelt
38 Frp Vest-Agder 0,299936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,297581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,294710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Telemark 0,289607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,287250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,276777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,267309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Finnmark 0,265954 Mandat tildelt
47 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,254305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Finnmark 0,251938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,247756 Mandat tildelt
51 SV Finnmark 0,247655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Hedmark 0,246494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,245967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Buskerud 0,245699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,245293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,240621 Mandat tildelt
57 KrF Nordland 0,234789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,222836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,222107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,221478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Oppland 0,214501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,208178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,198124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
68 SV Møre og Romsdal 0,191810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Aust-Agder 0,181657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oslo 0,179855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,173640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,168129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,162396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nord-Trøndelag 0,161102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,159767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,156538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,150414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,144767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,141243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sogn og Fjordane 0,132637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt