Poll of polls

Veier Sentio nå mot 2011?

Publisert 19. mai 2012. Sist endret 19. mai 2012.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap30,0-2,83,7
H32,07,111,6
Frp13,2-6,31,6
SV5,01,2-2,6
Sp5,6-0,4-7,9
KrF4,5-1,60,7
V5,50,90,9
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmålinger 19. mai 2012 - Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå og Sentio for Dagens Næringsliv.

1) Opinions måling faller inn i mønsteret for byråer som veier mot stortingsvalget 2009, særlig ved Fremskrittspartiets notering på nesten 19 pst. Arbeiderpartiet er størst med 31,8. Ap ville vunnet 56 mandater med fordelingen i 2009, mot 58 med fordelingen neste år.

Parti galluper

2) Sentios måling avviker markert fra Sentios foregående målinger. Høyre får sin sterkeste og Frp sin svakeste måling hos Sentio/DN så lenge vi har noteringer, som er fra uke 20 i 2008. For Sentio/Sunnmørsposten gjelder det samme. Vi har der notert målinger siden uke 12 i 2010.

3) Sentios måling - særlig med Frp på 13,2 pst og Høyre på 32 - kan minne om målingene som i år er veiet mot kommunevalget 2011 (Respons/Aftenposten og InFact/VG). Sentio har hittil veiet mot stortingsvalget 2009. Dagens Næringsliv opplyser ikke hvilket referansevalg som er brukt.

Fakta om målingen
Opinion for ANB.
OEEV
Ap31,81,25,5
H28,0-1,67,6
Frp18,61,97,0
SV4,3-0,6-3,3
Sp4,7-0,2-8,8
KrF5,30,31,5
V4,9-0,50,3
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Hvis Sentio har gått over til å veie mot 2011, eller hvis Sentio på andre måter har endret vektene, må DN opplyse dette til sine lesere. Skulle Sentio ha veiet mot 2011, er dette ingen "sjokkmåling", og det er heller ikke tale om "velgerflukt" fra Frp (DNs førsteside 19. mai). Målingen faller i så fall inn i mønsteret fra Respons og InFact.

Parti galluper

4) Hvis Sentio også denne gang har veiet mot 2009, oppstår spørsmålet om hvordan endringene fra Sentios foregående målinger er fremkommet. Er Frp's lojalitet mot 2009 spesielt lav? Mobiliserer Høyre særlig mange - og Frp særlig få - velgere som ikke stemte i 2009? Er Frp's bytteforhold mot Ap og Høyre forverret? Er Frp's råtall på denne målingen særlig lavt?

5) Dagens Næringsliv besvarer ikke disse spørsmålene. Avisen gir leserne ingen bakgrunnstall. En slik dekning kan DN ikke være bekjent av, sett i lys av de kraftige utslagene sammenlignet med Sentios tidligere målinger. Sentio forsyner DN med omfattende bakgrunnstall hver måned. Tross dette, leverer DN en reportasje 12. mai med ingen bakgrunnstall, liten informasjonsverdi og ingen analyse.

6) I ANBs reportasje i siste.no fremgår bl.a. at Frp's lojalitet mot 2009 er øket med ti prosentpoeng siden april. Frp fikk 22,9 pst i 2009. Denne lojalitetsøkningen forklarer i hovedsak Frp's vekst hos Opinion/ANB på knapt to prosentpoeng.

Se nærmere om målingene ANBs nettavis siste.no, Dagsavisen 19. mai 2012 side 10 og Dagens Næringsliv 19. mai 2012 sidene 1, 14 og 15.

Snitt Opinion/ANB og Sentio/Dagens Næringsliv - målinger publisert 19. mai 2012

Mnd 2009 Mnd 2013
Ap 30,9 55 52
Sp 5,2 8 9
SV 4,7 8 8
Frp 15,9 28 28
H 30 52 54
KrF 4,9 8 8
V 5,2 9 9
R 1,7 1 1
Ap+Sp+SV 40,8 71 69
Frp+H+KrF+V 56 97 99
H+KrF+V 40,1 69 71

Opinion/ANB 19. mai 2012

Mnd 2009 Mnd 2013
Ap 31,8 56 58
Sp 4,7 8 8
SV 4,3 7 7
Frp 18,6 33 32
H 28 47 47
KrF 5,3 9 8
V 4,9 8 8
R 1,4 1 1
Ap+Sp+SV 40,8 71 73
Frp+H+KrF+V 56,8 97 95
H+KrF+V 38,2 64 63

Sentio/DN 19. mai 2012

Mnd 2009 Mnd 2013
Ap 30 54 52
Sp 5,6 10 10
SV 5 9 9
Frp 13,2 24 23
H 32 54 56
KrF 4,5 8 8
V 5,5 9 10
R 1,9 1 1
Ap+Sp+SV 40,6 73 71
Frp+H+KrF+V 55,2 95 97
H+KrF+V 42 71 74

Opinion/ANB - snitt januar-april 2012 vs mai 2012

Snitt jan-apr Mai
Ap 34,7 31,8
Sp 4,5 4,7
SV 4,9 4,3
Frp 14,7 18,6
H 29,2 28
KrF 4,9 5,3
V 5 4,9

Sentio/DN snitt januar-april 2012 vs mai 2012

Snitt jan-apr Mai
Ap 33,3 30
Sp 5,6 5,6
SV 4,1 5
Frp 18,3 13,2
H 25,3 32
KrF 5,8 4,5
V 4,7 5,5

Snitt seks første målinger mai 2012 vs snitt alle ti målinger mai 2008

mai.12 Mnd 2013 mai.08 Mnd 2013
Ap 30,7 53 28,9 51
Sp 4,8 7 5,7 10
SV 4,3 7 6,7 11
Frp 16,3 30 25,9 46
H 30,3 55 17,8 30
KrF 5,3 8 6,2 10
V 4,9 8 6,2 10
R 1,5 1 1,4 1
Ap+Sp+SV 39,8 67 41,3 72
Frp+H+KrF+V 56,8 101 56,1 96

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene