Poll of polls

Råtall Frp ti pst

Publisert 15. mai 2012. Sist endret 15. mai 2012.

Vårt Land har opplyst til pollofpolls.no at råtallet for Fremskrittspartiet på avisens landsomfattende stortingsvalgmåling fra Norstat publisert 20. april 2012 var 9,6 pst.

Vi retter en hjertelig takk til Vårt Land, som med dette – i tråd med pressens idealer om åpenhet – bidrar til å opplyse det offentlige ordskiftet om metodespørsmål mv. knyttet til partimålinger.

Vårt Land og de øvrige oppdragsgiverne for partimålinger som i år har gitt samtykke til å publisere råtall – Dagens Næringsliv, Avisenes Nyhetsbyrå og Aftenposten – er med sin åpenhet et eksempel til etterfølgelse for andre oppdragsgivere for målinger.

Råmaterialet Fremskrittspartiet før politisk vekting som pollofpolls.no har fått samtykke til å publisere

Kilde Råtall Barometertall Publisert Veier mot
Sentio/DN 12,2 19,7 16.mar 2009
Respons/Aftp 9,5 11 20.mar 2011
Opinion/ANB 9,6 17 22.mar 2009
Norstat/VL 9,6 20,7 20.apr 2009

Vi understreker at barometertallet – som fremkommer etter politisk vekting i forhold til referansevalget – etter byråenes faglige skjønn gir en mer treffsikker beregning av nivåene enn råtall.

I pollofpolls.no har vi ikke tilstrekkelig faglig kompetanse til å vurdere om stortingsvalget 2009 eller kommunevalget 2011 f.t. er mest hensiktsmessig som referansevalg. Vi legger uten videre til grunn at byråene er trygt innenfor rammene for et forsvarlig faglig skjønn i sine ulike vurderinger av dette spørsmålet.

Bakgrunnen for vår oppmerksomhet rundt Fremskrittspartiets råtall er kun at Frp er det mest interessante partiet på målingene så langt i år – sett i lys av at forskjellene mellom byråene er størst for dette partiet.

Parti galluper

Hvis forskjellene mellom byråene i barometertall – særlig mellom byråer som veier mot 2009 vs 2011 – vedvarer inn i en antatt spennende sluttspurt før valget neste år, kan det trolig bli atskillig oppmerksomhet i valgkampen om disse forskjellene.

På denne bakgrunn vil pollofpolls.no oppfordre byråene til i større grad å begrunne sine vurderinger med hensyn til referansevalg og andre sentrale metodespørsmål. Vi vil også oppfordre mediene som er oppdragsgivere til i større grad å redegjøre for publikum for mulige årsaker til avvik mellom målingene – særlig når forskjellene antagelig langt på vei skyldes byråenes ulike behandling av råmaterialet.

Vi håper at oppmerksomhet rundt råtall og andre sider ved bakgrunnsmaterialet kan stimulere til debatt og øket kunnskap om grunnlaget for partimålinger – som igjen kan bidra til øket kunnskap om velgernes vandringer. Fagsjef Knut Weberg i InFact har gitt et innspill i denne debatten. Andre av våre lesere må gjerne også ta del i denne debatten.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode