Poll of polls

Frp – 11 eller 21?

Publisert 23. april 2012. Sist endret 23. april 2012.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt desember: 12,9 %
Kommune 2023: 11,3 %

Fremskrittspartiet avsluttet sitt landsmøte søndag 22. april. Ble landsmøtet på Gardermoen holdt i et parti som samler 11 pst av velgerne – eller knapt 21 pst? Spørsmålet kan stilles på bakgrunn av landsmålingene fra Respons/Aftenposten/Bergens Tidende (Frp 11 pst) og fra Norstat/Vårt Land (Frp 20,7 pst) – begge publisert 20. april.

1) Målingene så langt i april har forsterket forskjellene for Frp når det gjelder byråer som veier mot stortingsvalget 2009, og på den annen side de to byråene som veier mot kommunevalget 2011 (Respons og InFact). Frp oppnår klart høyere barometertall hos byråene som veier mot 2009. Se tabeller under.

2) Gitt at utvalgene trekkes tilfeldig, er det neppe sannsynlig at forskjellene skyldes systematiske ulikheter i råtallene før veiing.

3) Det er mer sannsynlig at forskjellene i hovedsak skyldes byråenes behandling av materialet, bl.a. om referansevalget er 2009 (Frp 22,9 pst) eller 2011 (Frp 11,4 pst).

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap31,6-0,55,3
H32,90,412,5
Frp11,00,0-0,6
SV3,7-0,2-3,9
Sp5,2-1,1-8,3
KrF4,0-2,00,2
V7,83,53,2
MDG1,70,7-2,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).
Partisøyle

4) Fagsjef Knut Weberg i InFact skrev bl.a. dette i en artikkel publisert på pollofpolls.no 11. april:

"Når vi spør om hva elektoratet stemte ved forrige kommunevalg, svarer normalt 10-12 % (fratrukket hjemmesitterne) Frp, og vektene blir små. Problemet er når vi spør hva de stemte ved forrige stortingsvalg. Da svarer fremdeles 10-12 % Frp, mens det jo var 22,9 % som stemte på partiet ved stortingsvalget 2009. Da blir vektene ikke bare uforsvarlig høye, men resultatene blir uriktige."

5) Vi forstår fagsjef Weberg på bakgrunn av denne artikkelen også slik at InFacts råtall vs barometertall for Frp ikke har unormalt høye avvik.

6) Byråene som veier mot 2009 – og mediene som publiserer disse byråenes målinger – har oss bekjent hittil ikke kommentert forskjellene for Frp. I lys av InFacts redegjørelse, og åpenheten fra Respons/Aftenposten med publisering av Respons’ råtall i mars, bør 2009-byråene og deres oppdragsgivere i større grad begrunne disse byråenes nivå for Frp. Større forskjeller mellom råtall og barometertall for Frp eller andre partier bør ideelt sett opplyses og kommenteres.

7) Byråene som veier mot 2009 synes ikke å være enhetlige i sin behandling av materialet. TNS Gallup (for TV2) og Norfakta (for Nationen og Klassekampen) veier begge mot 2009, men har i hovedsak lavere nivåer for Frp enn for eksempel Norstat og Sentio.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap28,3-3,72,0
H28,02,47,6
Frp20,73,59,1
SV3,7-0,8-3,9
Sp5,50,7-8,0
KrF6,20,32,4
V4,4-2,7-0,2
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).
Partisøyle

I pollofpolls.no skal vi gjerne publisere eventuelle redegjørelser fra disse byråene om bl.a. veiing og om 2009 eller 2011 bør være referansevalget.

8) Større åpenhet om bl.a. byråenes behandling av materialet er på sin plass. InFact har gått foran med sin redegjørelse av 11. april.

Fremskrittspartiet - byråer som veier mot 2009 vs 2011

Snitt landsomfattende stortingsvalgmålinger
For april er regnet landsmålinger publisert til og med 22. april

Snitt Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio (2009) Snitt InFact og Respons (2011)
okt.2011 14 12,6
des.2011 16,1 12
jan.2011 15,1 10,3
mar.2012 17,6 12,3
apr.12 19,1 12,4

Fremskrittspartiet - endring nasjonale stortingsmålinger fra februar 2012 til april 2012

Byrå/medium Endring Veier mot
Norstat/NRK 5,3 2009
Gallup/TV2 3,6 2009
Norstat/VL 3,5 2009
Sentio/DN 1,4 2009
Norfakta/Nat/KK 1,3 2009
InFact/VG 1,3 2011
Respons/Aftp/BT -0,5 2011

Fremskrittspartiet - endring nasjonale stortingsvalgmålinger fra oktober 2011 til april 2012

Byrå/medium Endring Veier mot
Gallup/TV2 6,5 2009
Norstat/VL 5,8 2009
Norstat/NRK 4,9 2009
Sentio/DN 4,6 2009
Norfakta/Nat/KK 2,1 2009
InFact/VG 0,1 2011
Respons/Aftp/BT -0,6 2011

Fremskrittspartiet - snitt fire første nasjonale stortingsvalgmålinger 2012

Byrå/medium Snitt jan-apr.12 Veier mot
Sentio/DN 18,3 2009
Norstat/VL 17,3 2009
Norstat/NRK 16,7 2009
Norfakta/Nat/KK 16,1 2009
Gallup/TV2 14,5 2009
InFact/VG 12,6 2011
Respons/Aftp/BT 10,8 2011

Fremskrittspartiet - råtall før veiing vs barometertall etter veiing - målinger mars 2012

Byrå/medium Råtall før veiing Barometertall etter veiing Veier mot
Sentio/DN 12,2 19,7 2009
Respons/Aftp 9,5 11 2011
Opinion/ANB 9,6 17 2009

Fremskrittspartiets snitt mars 2012

Snitt alle målinger 16,3
Snitt mellom byråene 15,4
Snitt mellom 2009- og 2011-byråene 14,7

Snitt 2009- og 2011-byråene knytter seg til snitt Respons/Aftp og InFact/VG som veier mot 2011 (12,3 pst) vs snittet mellom de øvrige målingene som er veiet mot 2009 (17,1 pst)

Sum Frp og Høyre - sist publiserte måling

Byrå/medium Sum Frp+H Veier mot
Norstat/VL 48,7 2009
Norfakta/Nat/KK 48,5 2009
Gallup/TV2 48,2 2009
Norstat/NRK 48 2009
Sentio/SMP 47 2009
InFact/VG 45,6 2011
Sentio/DN 44,4 2009
Ipsos/Dagbladet 44,1 2009
Respons/Aftp/BT 43,9 2011

Frps oppslutning i landsomfattende stortingsmålinger etter 1. oktober 2011

Måling Dato Frp
Norstat/VL 20/4-2012 20,7
Sentio/DN 16/3-2012 19,7
Norstat/NRK 5/4-2012 19,5
Sentio/DN 13/4-2012 19,5
Verian/TV2 3/4-2012 18,1
Sentio/DN 23/2-2012 18,1
Sentio/SMP 30/3-2012 18,1
Norstat/NRK 9/11-2011 18,0
Opinion/ANB 16/11-2011 17,8
Norfakta/Nat. / KK 10/12-2011 17,7
Ipsos/Dagbladet 3/3-2012 17,6
Ipsos/Dagbladet 31/3-2012 17,5
Sentio/SMP 1/3-2012 17,4
Sentio/DN 18/11-2011 17,3
Norstat/NRK 8/3-2012 17,3
Norstat/VL 24/2-2012 17,2
Norstat/VL 24/3-2012 17,2
Opinion/ANB 22/3-2012 17,0
Norstat/NRK 14/12-2011 16,9
Norfakta/Nat. / KK 7/11-2011 16,9
Norfakta/Nat. / KK 14/4-2012 16,8
Sentio/DN 10/12-2011 16,6
Norfakta/Nat. / KK 10/3-2012 16,6
Sentio/SMP 2/12-2011 16,5
Sentio/DN 20/1-2012 15,9
Norstat/NRK 12/1-2012 15,8
Norstat/VL 23/12-2011 15,7
Sentio/SMP 30/12-2011 15,7
Sentio/SMP 3/2-2012 15,6
Ipsos/Dagbladet 29/10-2011 15,6
Norfakta/Nat. / KK 11/2-2012 15,5
Norfakta/Nat. / KK 9/1-2012 15,3
Ipsos/Dagbladet 3/10-2011 15,3
Norstat/VL 25/11-2011 15,2
Ipsos/Dagbladet 23/12-2011 15,1
Norstat/VL 28/10-2011 14,9
Sentio/DN 21/10-2011 14,9
Norfakta/Nat. / KK 8/10-2011 14,7
Norstat/NRK 13/10-2011 14,6
Verian/TV2 2/11-2011 14,5
Verian/TV2 7/2-2012 14,5
Sentio/SMP 4/11-2011 14,3
Opinion/ANB 19/1-2012 14,3
Norstat/VL 27/1-2012 14,2
Norstat/NRK 9/2-2012 14,2
Ipsos/Dagbladet 26/11-2011 14,0
Opinion/ANB 14/12-2011 13,9
Ipsos/Dagbladet 29/1-2012 13,8
InFact/VG 14/4-2012 13,7
InFact/VG 29/10-2011 13,6
InFact/VG 6/3-2012 13,5
Verian/TV2 9/1-2012 13,3
Verian/TV2 5/12-2011 12,9
Respons/Aftenp 15/11-2011 12,5
InFact/VG 28/2-2012 12,4
InFact/VG 23/12-2011 12,3
Verian/TV2 6/3-2012 12,1
InFact/VG 25/11-2011 11,9
Respons/Aftenp 9/12-2011 11,7
Respons/Aftenp 14/10-2011 11,6
Verian/TV2 3/10-2011 11,6
Respons/Aftenp 17/2-2012 11,5
Opinion/ANB 13/10-2011 11,1
Respons/Aftenp 20/3-2012 11,0
Respons/Aftenp. / BT 20/4-2012 11,0
InFact/VG 27/1-2012 10,7
Opinion/ANB 16/2-2012 10,7
Respons/Aftenp 14/1-2012 9,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene