Poll of polls

Regjeringen forsvarer 2009 i N-Trøndelag

Publisert 22. april 2012. Sist endret 22. april 2012.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap
Fakta om målingen
Sentio for T-A.
OEV
Ap42,28,6
H10,80,2
Frp16,78,7
SV5,1-0,6
Sp17,2-11,6
KrF2,90,6
V4,12,1
MDG0,0-1,9
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Nord-Trøndelag med spørsmål om stortingsvalg - Sentio for Trønder-Avisa, publisert 21. april:

Tabellen under viser stortingsvalget 2009 og fylkestingsvalget 2011 i Nord-Trøndelag, Sentios måling april 2012 og landsmålingene som ble publisert 20. april nedbrutt på Nord-Trøndelag (Respons/Aftenposten/Bergens Tidende og Norstat/Vårt Land). Sammenstillingen gir grunnlag for flere refleksjoner:

1) Regjeringspartiene forsvarer iflg Sentio/Trønder-Avisa sitt nivå fra stortingsvalget 2009.

2) Sammenstillingen med nedbrutte landsmålinger viser at regjeringspartiene gjør det relativt sett skarpere i Nord-Trøndelag enn i landet som helhet - ikke overraskende med tanke på den sterke organisasjon og de tunge tradisjoner Ap og Sp har blant nordtrønderne.

Fakta om nivåene
  • Frps nivå på 16,7 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.

3) Sentios fylkesmåling vs nedbrutte landsmålinger viser at Senterpartiet kan bli avhengig av et relativt sett sterkt valg i Nord-Trøndelag - relativt i forhold til landstendensen - for å holde sitt distriktsmandat i fylket. Etter landsmålingen fra Norstat/Vårt Land (Sp 5,5) nedbrutt ville Sp tapt sitt distriktsmandat i Nord-Trøndelag etter den trolige 2013-fordelingen. Fylket får trolig fire distriktsmandater i 2013, mot fem nå.

4) Nedbrutte landsmålinger i tabellen under viser mulige forskjeller i Nord-Trøndelag for byråene som veier mot 2009 vs 2011. Respons veier mot 2011, og har Frp og Høyre nedbrutt til hhv 8,4 pst og 17 pst. Norstat veier mot 2009, og gir nedbrutt Frp 15,8 vs Høyre 14,5. Sentios fylkesmåling er trolig veiet mot 2009 - hvis Sentio i denne fylkesmålingen har samme referansevalg som i landsmålingene.

5) Basert på Sentios måling og nedbrutte landsmålinger, er det all grunn til å tro at Arbeiderpartiet vinner to av fylkets fire distriktsmandater i 2013. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre må kjempe om de to siste.

Se nærmere Trønder-Avisa 21. april 2012 sidene 1, 6 og 7.

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / T-A 12/10 Sentio / T-A 16/12
Ap 40,1 42,7 33,6 32,5 42,2
Høyre 12,5 17,8 10,6 11,7 10,8
Frp 0,5 2,0 8,0 25,5 16,7
SV 3,0 4,5 5,7 6,5 5,1
Sp 21,0 0,0 28,8 17,6 17,2
KrF 6,4 0,0 2,3 3,4 2,9
Venstre 10,0 8,5 2,0 2,4 4,1
MDG 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
Rødt 0,1 0,6 4,0 0,3 0,5
Andre 6,4 24,0 3,2 0,0 0,6
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 56,9 65,0
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 43,0 34,5
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 23,4 24,2
| Last ned

Nord-Trøndelag april 2012

S-2009 F-2011 Sentio/Trønder-Avisa april 2012 Respons/Aftp/BT apr 2012 landsmåling nedbrutt Norstat/Vårt Land apr 2012 landsmåling nedbrutt
Ap 43,5 42,9 42,2 38,8 34,8
Sp 15,6 19,7 17,2 13,1 13,9
SV 6,5 5,4 5,1 3,9 3,9
Ap+Sp+SV 65,6 68 64,5 55,8 52,6
Frp 17,5 12,6 16,7 8,4 15,8
H 8,9 8,5 10,8 17 14,5
KrF 4 3,9 2,9 2,9 4,5
V 2,9 4,9 4,1 5,9 3,3
Fr+H+KrF+V 33,3 29,9 34,5 34,2 38,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner