Poll of polls

Blir Sp’s statsråder gjenvalgt?

Publisert 7. april 2012. Sist endret 21. april 2012.

Senterpartiets fikk 6,2 pst i 2009. Partiets snitt på landsmålingene i år har vært rundt 5 pst – januar 5,0 – februar 5,1 – mars 5,3 – så langt i april 5,1. Poll of polls basert på fylkesmålinger gir primo april Sp 4,7 pst.

Vi har tidligere sett på SV-statsrådenes muligheter for å bli gjenvalgt. Hvordan er utsiktene for Senterpartiets statsråder? For Sp må slike antagelser leses i lys av den generelle reservasjon at partiet ofte gjør det skarpere i valg enn i målinger.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt april: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %

Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

Sp’s snitt på de to fylkesmålingene i mars var knapt 17 pst (Respons/Bergens Tidende og InFact/Fremskrittspartiet) – mot 25,2 i 2009. Dette kan antyde at partiets minus i fjordfylket er relativt sett større enn nasjonalt. Sogn og Fjordane går trolig fra fire til tre distriktsmandater i 2013. Etter BTs måling ville Navarsete ikke vunnet distriktsmandat.

Tross dette, er det sannsynlig at Navarsete forsvarer sitt distriktsmandat, men fylkesmålingene i mars er en advarsel om at Sp’s leder kan få en neglebitende valgnatt. Landsmålingene brutt ned gir Sp distriktsmandat i Sogn og Fjordane, også etter 2013-ordningen.

Lars Peder Brekk, Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag får trolig fire distriktsmandater i 2013, mot fem nå. De to første landsmålingene i april brutt ned gir Sp utjevningsmandat i fylket etter 2013-ordningen (TV2/Gallup og NRK/Norstat).

Månedssnittene i januar, februar og mars brutt ned ville gitt partiet distriktsmandat. Årsaken til at Sp i april-snittet brutt ned ikke vinner distriktsmandat, er at Frp’s vekst betyr at Frp kniper siste distriktsmandat. Det siste året har vi ingen fylkesmåling med stortingsspørsmål i Nord-Trøndelag.

Magnhild Meltveit Kleppa, Rogaland

Fylkesmålingen i mars ga Sp 4,5 pst mot 5,8 i 2009 (Respons/Stvgr Aftenblad/Hgsd Avis). Skulle målingen svare til valgresultatet, vil Sp i Rogaland tape sitt distriktsmandat også etter 2013-ordningen. Rogaland får trolig tretten distriktsmandater i 2013, mot tolv nå.

Landsmålingene hittil i april gir Sp utjevningsmandatet i fylket, basert på den sannsynlige mandatfordelingen i 2013.

Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag

Senterpartiet i Sør-Trøndelag fikk 7,3 pst i 2009. Borten Moe vant da fylkets niende og siste distriktsmandat. Månedssnittene i år brutt ned gir Sp i Sør-Trøndelag utjevningsmandat i januar, mars og hittil i april.

Etter snittet i februar ville SV tatt utjevningsmandatet i Sør-Trøndelag. Borten Moe ville i så fall stått uten sete i landets nasjonalforsamling.

Beregningene bygger også i dette tilfellet på den trolige 2013-fordelingen. Sør-Trøndelag vil ikke bli berørt av endringene i antall distriktsmandater, men fordelingen av de 19 utjevningsmandatene blir ikke nødvendigvis den samme etter 2009- og 2013-ordningen.

Det siste året har vi ingen fylkesmåling med stortingsspørsmål i Sør-Trøndelag.

Oppsummert – statsrådene for Sp og SV

Navarsete, Brekk og Holmås forsvarer trolig sine distriktsmandater i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Oslo – selv om både Navarsete og Holmås har sett svake fylkesmålinger i mars 2012.

Statsministerens stedfortreder Solhjell forsvarer sitt distriktsmandat i Akershus på noen landsmålinger brutt ned, på andre vinner han utjevningsmandat. Snittet i april gir utjevning for SV i Akershus etter 2013-ordningen.

Kleppa (Rogaland), Borten Moe (Sør-Trøndelag) og Torkildsen (Vestfold) er f.t. inne med utjevningsmandater etter landsmålingene brutt ned. Av disse har trolig Torkildsen størst avstand til distriktsmandat.

Statsråd Kristin Halvorsen har meddelt at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp