Poll of polls

Navarsetes mandat i fare?

Publisert 14. mars 2012. Sist endret 14. mars 2012.

Kommunevåpen
Sogn og Fjordane fylke
Folketall: 108 822
Fylkesordfører: Jenny Følling, Sp
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEV
Ap31,55,0
H21,17,4
Frp10,71,4
SV5,5-0,4
Sp13,6-14,8
KrF7,03,2
V9,96,5
MDG0,0-2,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

To fylkesmålinger med stortingsvalgspørsmål - begge Sogn og Fjordane - Respons for Bergens Tidende (opptatt 5-8 mars) og InFact for Fremskrittspartiet (opptatt 12 mars):

1) Snittet av målingene gjør Høyre og Venstre til vinnerne. Høyre øker fra 12 pst i 2009 til 21 pst iht snittet. Venstre vokser fra 3 pst i 2009 til et snitt mellom Respons og InFact på 7 pst i mars 2012. Venstre står særlig sterkt i Nordfjord, jf sykehusstriden.

2) Arbeiderpartiet er i pluss mot 2009 hos Respons og i minus hos InFact. Snittet gir det største regjeringspartiet et nivå rundt 2009-valget.

3) Senterpartiet faller hos begge byråene. InFact målte Sp ned fem prosentpoeng mot 2009. Respons målte Sp ned nesten tolv prosentpoeng mot 2009.

Fakta om målingen
InFact for Frp.
OEV
Ap26,3-0,2
H20,97,2
Frp15,15,8
SV3,9-2,0
Sp20,2-8,2
KrF6,72,9
V4,61,2
MDG0,0-2,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1185 (gir vanlige feilmarginer).

4) Hvis Respons er i nærheten av Sp's nivå, må partileder Liv Signe Navarsete slåss for mandatet. Sogn og Fjordane har nå fire distriktsmandater. Fylket får trolig tre fra og med valget 2013. Gitt Respons, får Arbeiderpartiet inn sitt annetmandat foran Navarsete. Sp's leder er dermed nr. 4 hos Respons, som neppe gir distriktsmandat i 2013.

5) Snittet av målingene gir Sp tredje og siste distriktsmandat etter den sannsynlige 2013-ordningen, men avstanden til faresonen er ikke stor. Navarsete kjemper mot Arbeiderpartiets annetmandat for å bli nr. tre i mandatrekkefølgen - og dermed vinne distriktsmandat valgnatten neste år.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt juli: 4,7 %
Kommune 2023: 8,2 %

6) Snittet av målingene gir Sp et relativt fall på 33 pst i fylket. En eventuell slik landstendens bringer Senterpartiet i nærkamp med sperregrensen med 4,2 pst nasjonalt.

7) Respons / Bergens Tidende har de siste ukene målt Hordaland (opptatt 20-23 febr) og Sogn og Fjordane (5-8 mars). I Hordaland vil Kjersti Toppe tape Sp's distriktsmandat hvis Respons' måling svarer til valget 2013, også tatt i betraktning den sannsynlige økningen i antall distriktsmandater i fylket. I Sogn og Fjordane er Sp's leder i faresonen, iflg Respons. Sees Respons' målinger i Hordaland og Sogn og Fjordane samlet, blir det relative fallet for Sp så stort at partiet - gitt samme relative fall nasjonalt - faller såvidt under sperregrensen.

8) Senterpartiets minus i disse vestlandsfylkene er nasjonalt urovekkende for partiet, fordi Sogn og Fjordane og Hordaland var fylkene som i 2009 leverte flest stemmer til Sp - med 14.782 i fjordfylket og 14.768 i Hordaland. Tredjeplass blant Sp's sterkeste fylker i stemmetall i 2009 ble Rogaland med 13.144, etterfulgt av Oppland (12.912) - Møre og Romsdal (11.879) - Sør-Trøndelag (11.803) - Nord-Trøndelag (11.259) - Hedmark (11.096).

9) Målingene øker interessen for vestlandsfylkene i valgkampen 2013. To av tre ledere for regjeringspartiene er fra Vestlandet - Lysbakken (Hordaland) og Navarsete (Sogn og Fjordane). Lysbakkens mandat er utsatt, og dagens målinger bidrar til økende neglebiting i Senterpartiet i forhold til partilederens mandat.

10) I pollofpolls.no antar vi at Senterpartiets grunnfjell i Sogn og Fjordane er så solid at partileder Navarsete vil beholde distriktsmandatet, også fordi partiet ofte gjør det skarpere i valg enn i målinger. Av samme grunner antar vi at Toppe gjenvelges i Hordaland, men marginene kan bli mindre enn de var i 2009.

11) Respons og InFact spriker en del for flere av partiene, men på blokknivå er det sammenfall med rundt ti prosentpoeng ned for regjeringspartiene samlet og tilsvarende økning for opposisjonen.

Se nærmere Bergens Tidende 14. mars 2012 side 11 og Firdapostens gjengivelse av målingen fra InFact / Frp.

Sogn og Fjordane - mars 2012

Respons for Bergens Tidende (opptatt 5-8 mars). InFact for Fremskrittspartiet (opptatt 12 mars). Stortingsvalgmålinger.

2009 Respons InFact Snitt
Ap 29,6 31,5 26,3 28,9
Sp 25,2 13,6 20,2 16,9
SV 5,8 5,5 3,9 4,7
R 0,9 0,6
Ap+Sp+SV 60,6 50,6 50,4 50,5
Frp 15,8 10,7 15,1 12,9
H 12,1 21,1 20,9 21
KrF 6,8 7 6,7 6,9
V 3,3 9,9 4,6 7,3
Frp+H+KrF+V 38 48,7 47,3 48

Distriktsmandater gitt fire distriktsmandater som stv 2009

2009 Respons InFact Snitt
Ap 2 2 1 2
Sp 1 1 1 1
SV 0 0 0 0
Frp 1 0 1 0
H 0+1 1 1 1
KrF 0 0 0 0
V 0 0 0 0

Distriktsmandater gitt tre distriktsmandater som - trolig - stv 2013

Respons InFact Snitt
Ap 2 1 1
Sp 0 1 1
SV 0 0 0
Frp 0 0 0
H 1 1 1
KrF 0 0 0
V 0 0 0

Stortingsvalg Sogn og Fjordane fylke

Utjevningsmandatet inngår i valgresultatet under, men ikke i fordelingen basert på meningsmålingene.
Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 3 4 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2005 2 3 3 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2017 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2021 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 11/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Frp 11/12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / BT 11/12 InFact / Frp 11/12
Ap 25,7 31,0 26,5 31,5 26,3
Høyre 18,8 26,7 13,7 21,1 20,9
Frp 0,0 1,8 9,3 10,7 15,1
SV 2,6 3,6 5,9 5,5 3,9
Sp 18,1 14,0 28,4 13,6 20,2
KrF 12,1 15,4 3,8 7,0 6,7
Venstre 6,8 6,2 3,4 9,9 4,6
MDG 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Rødt 0,1 0,7 4,0 0,6 0,0
Andre 15,7 0,6 2,4 0,3 2,3
R+SV+Ap+Sp 46,5 49,4 64,8 51,2 50,4
Frp+H+KrF+V 37,8 50,0 30,3 48,7 47,3
Sp+KrF+V 37,1 35,6 35,7 30,5 31,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner