Poll of polls

Mandatberegning etter 2013-fordeling

Publisert 6. april 2012. Sist endret 21. april 2012.

Denne våren vil Kommunal- og regionaldepartementet i henhold til valgloven fastsette ny fordeling av stortingsmandater på valgdistriktene (fylkene). Folketallet per 1/1-2012 viser at en rekke mandater ligger an til å bytte fylke, og at ni fylker trolig vil bli berørt.

De fleste medier publiserer mandatberegninger i tilknytning til meningsmålinger. Beregningene er som regel basert på 2009-fordelingen, og kan derfor i noen tilfeller lede til mangelfulle konklusjoner.

Mandatberegningene på pollofpolls.no kan nå også benyttes på den sannsynlige 2013-fordelingen, inkludert detaljert visning for det enkelte fylke og beregning av utjevningsmandater. Disse beregningene forutsetter lik relativ endring for det enkelte parti i alle fylker, og må derfor tolkes med varsomhet.

For å finne de detaljerte beregningene: Velg pollofpolls.nos mandatberegning under den enkelte måling eller i tilknytning til månedssnitt. I tabellen som så dukker opp vises 2013-fordelingen i egen kolonne. Klikk på lenken "2013-fordeling" i kolonnetittelen for å komme til detaljerte mandatberegninger etter 2013-fordelingen.

En kan også foreta mandatberegning etter 2013-fordeling med egne tall. Velg "Mandatfordeling" i hovedmenyen, og velg "Stortinget: Mandater i alle fylker basert på partienes oppslutning nasjonalt (ulike fordeling av representanter på fylkene)". Leserne av pollofpolls.no kan her, i tillegg til 2013-fordelingen, foreta mandatberegning etter en rekke ulike modeller for fordeling av representanter på fylkene.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no