Poll of polls

KrF inn i byrådet i Tromsø?

Publisert 26. mars 2012. Sist endret 26. mars 2012.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
Sentio for Nordlys.
OEV
Ap29,2nan
H34,2nan
Frp12,6nan
SV5,0nan
Sp3,9nan
KrF4,8nan
V2,3nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Kommunevalgmåling Tromsø - Sentio for Nordlys - opptatt 19-21 mars:

1) Stillingen mellom blokkene er den samme som i InFacts undersøkelse for NRK opptatt 8. mars. Koalisjonen av de tre byrådspartiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble på begge målingene notert til 21 av 43 representanter i Tromsø bystyre.

2) De største forskjellene mellom målingene er at Fremskrittspartiet gjør det sterkere hos Sentio / Nordlys, Rødt svakere.

3) Kristelig Folkeparti er i pluss mot kommunevalget i Tromsø hos både InFact / NRK og Sentio / Nordlys.

4) Målingene i Tromsø reiser spørsmålet om byrådet i løpet av kommunevalgperioden vil søke et tettere og mer formalisert samarbeid med Kristelig Folkeparti, f.eks. om KrF vil gå inn i byrådet. Hvis ja, vil et byråd av fire partier møte velgerne i Ishavsbyen i kommunevalget 2015.

Se nærmere om målingen Nordlys 23. mars 2012 sidene 4-5.

Trømsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
Sentio / Nordlys 23/3-12 21 20 3 0 23 20
InFact / NRK 9/3-12 21 19 3 1 22 20
InFact / Nordlys 24/12-11 21 20 2 1 22 20
InFact / Nordlys 10/9-11 22 20 3 1 23 19
Norfakta / iTromsø 5/9-11 20 19 2 1 21 21
InFact / VG 5/9-11 21 20 2 1 22 20
InFact / Nordlys 3/9-11 20 18 4 1 22 20
InFact / Nordlys 10/8-11 20 19 2 0 21 22
InFact / Nordlys 14/7-11 25 24 2 0 26 16
Sentio / NRK 29/6-11 22 19 4 0 23 20

Tromsø 1979-2012

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 10/9-11 InFact / Nordlys 24/12-11 InFact / NRK 9/3-12 Sentio / Nordlys 23/3-12
Ap 30,7 35,5 27,7 28,8 28,1 29,2
Høyre 33,0 34,3 29,8 34,7 35,1 34,2
Frp 2,2 3,5 15,6 11,7 8,5 12,6
SV 7,3 7,8 7,7 6,7 6,5 5,0
Sp 5,2 3,4 2,1 1,9 2,4 3,9
KrF 8,3 6,8 2,9 1,7 3,6 4,8
Venstre 6,9 4,3 4,8 2,7 3,9 2,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 4,1 3,5 6,7 9,4 9,7 6,4
Andre 2,3 1,0 2,7 2,3 2,2 1,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 44,2 46,8 46,7 44,5
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 53,1 50,8 51,1 53,9
Sp + KrF + V 20,4 14,4 9,8 6,3 9,9 11,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner