Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Sogn og Fjordane

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 9 420 26,6 7 006 26,0 16 426 26,5 1,8 1 0
H 4 903 13,8 3 626 13,4 8 529 13,7 -4,9 1 0
Frp 2 990 8,4 2 781 10,3 5 771 9,3 -0,6 0 0
SV 2 440 6,9 1 235 4,6 3 675 5,9 1,4 0 0
Sp 9 413 26,6 8 221 30,5 17 634 28,4 -1,0 1 0
KrF 1 378 3,9 1 011 3,7 2 389 3,8 -0,5 0 -1
V 1 263 3,6 872 3,2 2 135 3,4 -0,6 1 1
MDG 1 078 3,0 464 1,7 1 542 2,5 0,2 0 0
R 1 618 4,6 871 3,2 2 489 4,0 2,7 0 0
Andre -156 -0,4 106 0,4 -50 -0,1 1,5 0 0
Ap+SV+
Sp
21 273 60,1 16 462 61,0 37 735 60,8 2,2 2 0
H+Frp+
KrF+V
10 534 29,7 8 290 30,7 18 824 30,2 -6,6 2 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (643 stemmer), tape mandat: H (300 stemmer)
Fremmøte: 79,7 % Stemmeberettigede: 78 282 Opptalte stemmer: 62 399
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
22/9 - 18:24 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
22/9 - 18:24 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
21/9 - 14:47 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
21/9 - 14:47 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
21/9 - 14:47 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
21/9 - 14:47 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
20/9 - 16:40 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
20/9 - 16:40 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4
20/9 - 16:40 26,5 13,7 9,3 5,9 28,4 3,8 3,4 2,5 4,0 2,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 22,1 (1) 15,0 (0) 7,7 (0) 6,5 (0) 36,2 (2) 4,2 (0) 4,4 (0) 3,5 (0) 2,5 (0) 1,4 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 21,6 (1) 14,4 (0) 7,4 (0) 7,0 (0) 37,1 (2) 4,2 (0) 4,4 (0) 3,4 (0) 2,9 (0) 1,7 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 21,6 (1) 14,9 (0) 6,7 (0) 6,5 (0) 40,5 (2) 3,7 (0) 3,8 (0) 3,8 (0) 2,7 (0) 1,9 (0)
Siste lokale målings 25,5 (1) 11,2 (0) 10,9 (0) 6,5 (0) 28,3 (2) 3,5 (0) 3,5 (0) 4,3 (0) 4,0 (0) 2,3 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,1 (1) 14,1 (0) 8,0 (0) 6,5 (0) 36,5 (2) 3,9 (0) 4,2 (0) 3,6 (0) 3,0 (0) 1,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 25,5 (1) 11,2 (0) 10,9 (0) 6,5 (0) 28,3 (2) 3,5 (0) 3,5 (0) 4,3 (0) 4,0 (0) 2,3 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 8/9-2021 21,5 (1) 13,1 (0) 10,6 (0) 7,0 (0) 30,9 (2) 3,9 (0) 2,8 (0) 3,6 (0) 4,0 (0) 2,6 (0)
Respons/BT / VG 7/9-2021 25,2 (1) 14,2 (1) 8,2 (0) 6,4 (0) 27,7 (1) 3,7 (0) 2,6 (0) 3,2 (0) 5,2 (0) 3,6 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 21/8-2021 21,7 (1) 12,6 (0) 8,2 (0) 8,0 (0) 29,1 (2) 3,7 (0) 3,1 (0) 5,8 (0) 3,5 (0) 4,4 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 21,5 (1) 14,2 (0) 7,6 (0) 5,4 (0) 37,3 (2) 3,8 (0) 2,0 (0) 3,0 (0) 3,6 (0) 1,6 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 22,4 (1) 11,4 (0) 6,8 (0) 7,0 (0) 40,3 (2) 2,9 (0) 1,7 (0) 2,7 (0) 3,1 (0) 1,7 (0)
Respons/BT 27/5-2021 22,5 (1) 14,8 (0) 8,9 (0) 5,2 (0) 37,4 (2) 3,0 (0) 2,1 (0) 2,5 (0) 2,1 (0) 1,5 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 6/5-2021 22,1 (1) 14,4 (0) 7,4 (0) 4,5 (0) 36,4 (2) 3,2 (0) 3,2 (0) 2,5 (0) 4,0 (0) 2,1 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 20,9 (1) 14,5 (0) 8,6 (0) 4,7 (0) 38,8 (2) 3,3 (0) 1,6 (0) 2,7 (0) 2,6 (0) 2,3 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 16/2-2021 17,4 (1) 14,0 (0) 6,0 (0) 6,7 (0) 40,2 (2) 3,8 (0) 2,4 (0) 3,0 (0) 4,3 (0) 2,1 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 27/12-2020 16,9 (1) 13,4 (0) 7,5 (0) 4,3 (0) 42,5 (2) 4,1 (0) 2,8 (0) 2,3 (0) 3,8 (0) 2,3 (0)
Respons/BT 17/12-2020 19,9 (1) 13,3 (0) 7,4 (0) 5,6 (0) 41,5 (2) 3,6 (0) 3,1 (0) 2,4 (0) 1,5 (0) 1,7 (0)
Sentio/NRK 7/9-2017 24,0 (1) 17,7 (1) 10,8 (0) 4,9 (0) 26,4 (1) 6,7 (0) 2,8 (0) 2,0 (0) 4,1 (0) 0,6 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 4/9-2017 24,3 (1) 15,8 (1) 7,2 (0) 6,2 (0) 30,4 (1) 5,6 (0) 4,3 (0) 2,7 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Respons/BT 3/9-2017 25,1 (1) 14,9 (1) 10,2 (0) 4,5 (0) 31,3 (1) 7,0 (0) 3,6 (0) 1,8 (0) 1,2 (0) 0,4 (0)
InFact/VG 29/8-2017 24,4 (1) 14,2 (0) 6,7 (0) 4,9 (0) 31,9 (2) 5,6 (0) 5,1 (0) 2,9 (0) 2,5 (0) 1,7 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 14/8-2017 24,7 (1) 14,6 (0) 7,5 (0) 3,9 (0) 34,1 (2) 5,2 (0) 5,0 (0) 2,4 (0) 1,3 (0) 0,0 (0)
Sentio/NRK / FT / FB / F 5/5-2017 27,4 (1) 11,3 (0) 7,2 (0) 1,6 (0) 33,5 (2) 7,7 (0) 5,0 (0) 2,1 (0) 1,0 (0) 3,2 (0)
InFact/Firda / SA / Firdap. 26/4-2017 28,9 (1) 15,2 (0) 7,3 (0) 3,0 (0) 33,8 (2) 5,6 (0) 3,5 (0) 0,8 (0) 0,7 (0) 0,0 (0)
Respons/BT 25/3-2017 27,8 (1) 12,7 (0) 8,3 (0) 2,7 (0) 33,9 (2) 6,4 (0) 4,8 (0) 1,6 (0) 0,8 (0) 1,0 (0)
InFact/Firda 26/1-2017 34,8 (2) 12,5 (0) 7,3 (0) 3,9 (0) 27,2 (1) 5,4 (0) 4,7 (0) 2,2 (0) 1,1 (0) 0,8 (0)
Sentio/NRK 6/10-2016 30,0 (1) 17,4 (1) 11,2 (0) 3,3 (0) 21,1 (1) 7,2 (0) 5,6 (0) 1,6 (0) 0,8 (0) 1,5 (0)
Sentio/Firda / SA / Firdap. 5/9-2013 26,6 (1) 17,4 (1) 11,0 (0) 4,2 (0) 19,6 (1) 11,4 (0) 4,1 (0) 2,8 (0) 0,8 (0) 2,1 (0)
Respons/BT 5/9-2013 27,7 (1) 22,2 (1) 8,7 (0) 4,5 (0) 15,6 (1) 7,8 (0) 9,2 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 3,6 (0)
Respons/BT 2/9-2013 26,7 (1) 26,9 (1) 9,7 (0) 4,7 (0) 14,3 (1) 7,9 (0) 6,7 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 1,8 (0)
Respons/BT / NRK 15/8-2013 28,0 (1) 27,4 (1) 8,0 (0) 4,2 (0) 15,1 (1) 7,6 (0) 6,4 (0) 2,1 (0) 0,5 (0) 0,7 (0)
Sentio/Firda / SA / Firdap. 4/7-2013 22,3 (1) 29,0 (1) 11,7 (0) 4,4 (0) 17,5 (1) 7,0 (0) 4,9 (0) 0,6 (0) 1,8 (0) 0,8 (0)
Sentio/Firda / SA / Firdap. 2/5-2013 26,6 (1) 22,2 (1) 14,1 (0) 5,5 (0) 17,8 (1) 6,8 (0) 4,4 (0) 1,1 (0) 1,1 (0) 0,3 (0)
Respons/BT / NRK 5/4-2013 27,1 (1) 29,0 (1) 8,6 (0) 3,9 (0) 13,9 (1) 8,6 (0) 6,7 (0) 0,8 (0) 0,8 (0) 0,6 (0)
Sentio/Firda / SA / Firdap. 6/12-2012 28,3 (1) 19,9 (1) 13,9 (0) 5,1 (0) 20,9 (1) 6,5 (0) 4,7 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 0,2 (0)
Respons/BT 17/10-2012 27,4 (1) 32,7 (2) 8,5 (0) 4,4 (0) 13,1 (0) 6,9 (0) 5,4 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,1 (0)
InFact/Frp 14/3-2012 26,3 (1) 20,9 (1) 15,1 (1) 3,9 (0) 20,2 (1) 6,7 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (0)
Respons/BT 14/3-2012 31,5 (2) 21,1 (1) 10,7 (0) 5,5 (0) 13,6 (1) 7,0 (0) 9,9 (0) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,3 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 108 822
Godkjente stemmer stortingsvalget 62 132
Stortingsmandater i valgkretsen 4 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Ingrid Heggø Frida Melvær Liv Signe Navarsete Tore Storehaug
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.1 18.3 10.7 5.3 26.5 4.5 4.1 3.5 1.4 1.1
Valgting 24,3 18,8 9,5 4,1 31,2 4,2 4,1 1,6 1,2 0,7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 24,6 18,6 9,9 4,5 29,7 4,3 4,1 2,3 1,3 0,8
2013 28,1 19,0 10,8 3,4 20,6 8,1 6,3 1,7 0,6 1,3
2009 29,6 12,1 15,8 5,8 25,2 6,8 3,3 0,2 0,9 0,2
2005 29,5 8,4 15,4 9,1 21,0 9,0 5,8 0,0 0,6 1,2
2001 22,4 12,8 10,0 11,8 17,7 16,3 5,4 0,0 0,4 3,3
1997 31,1 9,9 7,8 5,2 17,1 18,6 9,2 0,1 0,6 0,3
1993 32,5 11,2 2,0 7,9 28,8 12,4 4,1 0,0 0,3 0,7
1989 31,4 16,4 6,5 7,4 17,5 14,7 5,2 0,0 0,0 0,8
1985 36,9 22,2 1,5 3,5 17,3 13,3 4,5 0,0 0,6 0,3
1981 31,0 26,7 1,8 3,6 14,0 15,4 6,2 0,0 0,7 0,6
1977 32,5 18,7 0,8 2,2 18,1 20,3 5,1 0,0 0,5 1,8
1973 26,4 9,5 2,5 8,1 23,0 21,0 5,5 0,0 0,2 3,9
1969 33,6 17,4 0,0 1,1 16,8 19,7 11,3 0,0 0,0 0,0
1965 31,3 15,3 0,0 2,3 20,4 14,8 15,9 0,0 0,0 0,0
1961 35,0 13,5 0,0 0,0 20,7 15,0 15,7 0,0 0,0 0,0
1957 35,2 11,8 0,0 0,0 21,6 14,4 17,0 0,0 0,0 0,0
1953 33,0 12,6 0,0 0,0 20,4 16,0 17,9 0,0 0,0 0,0
1949 32,5 12,6 0,0 0,0 23,6 0,0 30,0 0,0 0,0 1,3
1945 30,1 11,1 0,0 0,0 21,1 0,0 31,1 0,0 0,0 6,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned