Poll of polls

Rystelser i Bergen

Publisert 12. februar 2012. Sist endret 12. februar 2012.

Stortingsvalgmåling Bergen, TNS Gallup for Bergensavisen, 600 intervjuet 6-8 februar 2012:

1) Arbeiderpartiet øker åtte prosentpoeng siden målingen fra samme byrå og avis i desember, og ble målt til 36,5 pst (31,6 i Bergen i 2009). Dette er Ap's sterkeste måling i Bergen etter valget 2009.

2) Sammenlignet med 2009, har Senterpartiet og Fremskrittspartiet iflg målingen tapt rundt 60 pst av sine velgere i Bergen. SV har tapt over halvparten av sine 2009-velgere.

3) Høyres vekst er 50 pst (over 11 prosentpoeng) siden partiets forholdsvis sterke 2009-valg i Bergen. Sammenlignet med stortingsmålingene i Bergen i 2010 og 2011, er det Høyre som viser størst stabilitet. Partiet har vært over 30 pst på alle stortingsvalgmålinger i Bergen siden juli 2010 (22,8 pst i 2009). De øvrige partiene varierer sterkere.

4) Samlet sett er endringene i Bergen - spesielt for Ap, Sp, Frp og SV - så store at karakteristikken "rystelser" er nærliggende. Vi må ha flere målinger for å avklare om disse utslagene er varige - eller om dette er en kortsiktig effekt basert på en enkelt undersøkelse, jfr også feilkildene ved målinger. Merk også at denne målingen viste særlig store forskjeller mellom kommune- og stortingsvalgspørsmål. Høyre ble målt til 42,4 pst ved kommunevalg og 34,1 pst i stortingsvalg. Ap fikk 26,8 kommunevalg og 36,5 stortingsvalg.

5) TNS Gallup målte i uke 5 Frp nasjonalt til 14,5 (for TV2). Samme byrå målte i uke 6 Frp i Bergen til 7,8 pst både på stortings- og kommunevalgspørsmål mot 20,2 i 2009 (for BA). Selv om Frp er svakere i Bergen enn nasjonalt, og tross ulike opptakstidspunkter, er det grunn til å spørre om det kunne ha vært større samsvar mellom disse målingene - eller om vi her ser et nytt eksempel på variasjonene i målingene for Frp.

6) Så vidt vi kan se, er februar-målingen for Frp på 7,8 i Bergen den hittil eneste stortingsmåling siden valget 2009 som noterer Frp ensifret i Bergen.

7) Sosialistisk Venstreparti måles til 3,4 pst mot 7 pst i Bergen i 2009. Målingen tangerer SVs svakeste stortingsmåling i Bergen etter valget 2009 (også 3,4 pst, BA/Gallup 11. sept 2011). Omregnet til landstendens svarer målingen til 3 blank for SV.

8) Skulle målingen antyde en retning mot 2013, vil SVs sannsynlige leder etter landsmøtet i mars - statsråd Audun Lysbakken - ikke forsvare sitt distriktsmandat. Basert på snittet av landsmålingene brutt ned på Hordaland, har Lysbakken på den annen side gode sjanser til fire nye år på Stortinget, enten som distrikts- eller utjevningsmandat - så fremt SV passerer sperregrensen på 4 pst.

9) SVs målinger i Bergen spriker, i desember fikk partiet 6,1 pst (også BA/Gallup). Et slikt resultat vil trolig gi SV i Hordaland distriktsmandat også i 2013.

10) Målingen viser også at stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kan være i faresonen. Hun vant et distriktsmandat i 2009, bl.a. etter et sterkt valg i Bergen. Senterpartiet har et solid grunnfjell, og er antagelig atskillig nærmere mandat enn partiets februar-måling i Bergen på 1,2 pst tyder på (2,9 i 2009).

11) Miljøpartiet De Grønne fikk 2,3 pst både på kommune- og stortingsspørsmålet (inngår i gruppen "andre" i vår graf). MDG fikk 2,0 pst i kommunevalget i Bergen og 1,6 pst i fylkestingsvalget i Hordaland. MDG har derfor et stykke frem til stortingsmandat i Hordaland som vinnes på 4-5 pst. På den annen side er MDG i vekst. Partiet kan overraske i valget neste år. I en by som Bergen kan MDG bli en konkurrent for bl.a. SV og kanskje også Venstre i stortingsvalget.

12) Merk feilkildene ved omregning fra måling i Bergen til en antatt fylkestendens, knyttet til (i) feilkilder ved målingen og (ii) feilkilder ved forutsetningen om lik relativ endring for alle partiene i hele fylket som i Bergen. Tallene må leses i lys av den stramme forutsetningen om lik relativ endring. Gitt at Sp og Frp er i klare minus i Bergen, innebærer denne forutsetningen trolig undervurdering av disse partiene på fylkesplan - ettersom begge trolig gjør det relativt sett bedre utenfor Bergen enn i Bergen.

13) Bergensavisen prioriterte kommunevalgmålingen i sin dekning 11. februar. Avisen, ved journalist Geir Kvile, har gitt pollofpolls.no tillatelse til å legge ut stortingsmålingen. Vi takker hjerteligst for BAs generøsitet.

Hordaland februar 2012

Forutsatt samme relative endring i fylket som i Bergen iht Bergensavisen/TNS Gallup opptatt 6-8 februar.
Stortingsvalgmåling Bergen, 600 spurte

Bergen 2012 Bergen 2009 Forholdstall
Ap 36,5 31,6 1,16
Sp 1,2 2,9 0,41
SV 3,4 7 0,49
R 1,7 3,3 0,52
Frp 7,8 20,2 0,39
H 34,1 22,7 1,5
KrF 5,5 5,5 1
V 6,1 5,4 1,13
Ap+Sp+SV 41,1 41,5
Frp+H 41,9 42,9
Frp+H+KrF+V 53,5 53,8

Bergen 2012 = Stortingsvalgmåling Bergen februar 2012, TNS Gallup for Bergensavisen

Et valg i Hordaland gitt disse forholdstallene gir dette resultatet

Hordaland 2012 Hordaland 2009
Ap 34,5 30,5
Sp 2,3 5,5
SV 2,7 5,5
R 1,3 2,5
Frp 8,9 22,8
H 30,3 20,2
KrF 7,1 7,1
V 5,2 4,6

Merk feilkildene ved denne beregningsmåten, bl.a. forutsetningen om lik relativ endring i hele fylket som i Bergen.
Det er bl.a. nærliggende at Sp og Frp gjør det relativt sett bedre i kommunene utenfor Bergen, enn i Bergen.

Distriktsmandater gitt et valg som nevnt

Hordaland 2012 Hordaland 2009
Ap 6 5
Sp 0 1
SV 0 1
R 0 0
Frp 1 3
H 5 3
KrF 1 1
V 1 0
Sum 14 14

Frp fikk utjevningsmandatet i Hordaland i 2009, og har derfor f.t. fire mandater i fylket.
Arbeiderpartiet har sistemandatet etter denne beregningen.
Hordaland får trolig et 15. distriktsmandat i 2013. Gitt denne beregningen, vil Frp erobre dette mandatet.
pollofpolls.nos mandatberegning.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner