Poll of polls

Rødgrøntgult?

Publisert 2. februar 2012. Sist endret 2. februar 2012.

Vil landet etter valget 2013 bli styrt av en rødgrønngul koalisjon av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti?

Spørsmålet er aktualisert etter at statsrådene Ola Borten Moe og Trond Giske denne uken brukte Verdens Gang til å forsterke sin invitasjon til Kristelig Folkeparti.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt februar: 4,0 %
Kommune 2023: 4,0 %

Det synes f.t. uklart hvordan KrF - eventuelt - skal inn i koalisjonen.

Foretrekker statsrådene Borten Moe og Giske (i) en firepartiregjering - (ii) en regjering av Ap, Sp og SV, med en avtale eller forståelse med KrF som støtteparti i Stortinget - (iii) en regjering av Ap, KrF og Sp, med en avtale eller forståelse med SV i Stortinget - (iv) en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet, med en avtale eller forståelse med de tre øvrige - (v) eller et annet alternativ?

Summeres mandatene for Ap, KrF, Sp og SV basert på månedssnittene av stortingsvalgmålingene siden januar 2011, oppnår en rødgrønngul firepartikoalisjon flertall etter snittene i august 2011, oktober 2011 og januar 2012 samt etter fylkestingsvalget i fjor - se tabell nedenfor.

Hvis SV holdes utenfor, ville en koalisjon av Ap, KrF og Sp ikke oppnådd flertall etter noen månedssnitt siden januar i fjor. En slik koalisjon er derimot nær flertall når fylkestingsvalget kjøres på mandatberegningsprogrammet for stortingsvalg - se også tabell nedenfor.

Basert på det vi vet i dag, kan KrF og Sp få problemer med å holde på oppslutningen som SV og Sp hadde i 2009 - samlet 12,4 pst og 22 mandater. Skulle KrF og Sp oppnå 21 mandater, må Arbeiderpartiet tangere sitt 2009-resultat med 64 mandater for å skaffe flertall.

Flertall for en koalisjon av Ap, KrF og Sp er derfor på ingen måte umulig, men det tryggeste for et rødgrønngult prosjekt vil være å ha SV med, f.eks. med en avtale eller forståelse med SV som støtteparti i Stortinget.

Et problem er så om man på grunnlag av målinger og fylkestingsvalget uten videre kan summere mandater for et eventuelt trepartisamarbeid Ap+KrF+Sp, eller for et eventuelt firepartisamarbeid Ap+KrF+Sp+SV.

Et spørsmål er hvordan SVs velgere vil reagere hvis KrF skal inn i koalisjonen, og hvor SV forutsettes å bidra til en regjering av Ap+KrF+Sp eller av Ap+KrF+Sp+SV. Sosialistisk Venstreparti balanserer på sperregrensen, og har ingen velgere å tape.

Et annet spørsmål er hvordan KrFs velgere vil reagere på mulige koalisjoner som nevnt, bl.a. på en koalisjon som på en eller annen måte også omfatter SV.

Målingene for KrF har i den senere tid vært preget av (i) forholdsvis høy lojalitet blant partiets velgere i både 2009 og 2011, (ii) i den grad partiet har lekkasje, synes Høyre å være en større konkurrent enn Arbeiderpartiet, og (iii) KrF henter få velgere hos andre partier og blant hjemmesitterne. Det siste har så langt begrenset partiets vekstevne.

Hvis KrF skulle ha en nedside hvis partiet går inn i mulige koalisjoner som nevnt, kan det være grunn til å minne om at alle månedssnitt for KrF fra og med desember 2009 har plassert partiet under resultatet i stortingsvalget 2009 på 5,5 pst.

KrF-leder Knut Arild Hareide har opplyst at velgerne ikke vil få kunnskap om KrF's veivalg før neste år. Politisk interesserte har derfor minst et år på seg til å utdype og nyansere disse kannestøperiene.

Nedenfor angis summen av mandater for hhv Ap+KrF+Sp+SV og Ap+KrF+Sp for de landsomfattende stortingsvalgmålingene fra og med januar 2011 og fylkestingsvalget. Vi gir også en oversikt over KrFs nivå i alle landsomfattende stortingsvalgmålinger siden 1. januar 2011 - rangert med partiets sterkeste målinger øverst.

Ap+Sp+SV+KrF - sum mandater etter månedssnittet av stortingsvalgmålingene

85 mandater kreves for flertall. Månedssnitt basert på målingenes publiseringstidspunkt.

2009 2013
jan.11 73 74
feb.11 74 76
mar.11 74 76
apr.11 80 81
mai.11 80 80
jun.11 77 78
jul.11 81 82
aug.11 91 93
sep.11 82 84
okt.11 86 85
nov.11 83 83
des.11 84 82
jan.12 87 86
fylkestingsvalget 2011 91 90

Kolonnen 2009 = Fordelingen av distriktsmandater stortingsvalget 2009
Kolonnen 2013 = Den mulige/sannsynlige fordelingen av distriktsmandater stortingsvalget 2013

Ap+KrF+Sp - sum mandater etter månedssnittet av stortingsvalgmålingene

2009 2013
jan.11 64 65
feb.11 64 66
mar.11 64 66
apr.11 70 71
mai.11 71 71
jun.11 68 69
jul.11 72 73
aug.11 83 84
sep.11 75 77
okt.11 79 77
nov.11 76 75
des.11 77 75
jan.12 80 75
fylkestingsvalget 2011 84 83

Fylkestingsvalget kjørt på mandatberegningsprogrammet for stortingsvalg gir samme hovedtall for partiene med 2009 vs 2013, bortsett fra Ap som får minus 1 med 2013 og Rødt pluss 1 (Oslo).

KrFs oppslutning i nasjonale målinger med spørsmål om stortingsvalg

KrF Publisert Institutt og kilde
7,8 23.12.2011 InFact VG
6,4 15.06.2011 Sentio DN
6,2 13.05.2011 Sentio DN
6,2 28.10.2011 Norstat VL
6,2 09.01.2012 Gallup TV2
6,2 27.08.2011 Synovate Dagbladet
6,1 12.01.2012 Norstat NRK
6,1 08.10.2011 Norfakta Nat, / KK
6,1 29.07.2011 Sentio SMP
6 14.02.2011 Respons Aftenp, / BT
5,9 15.04.2011 Sentio DN
5,8 18.08.2011 Sentio DN
5,8 05.05.2011 Norstat NRK
5,8 26.06.2011 Synovate Dagbladet
5,7 27.01.2012 InFact VG
5,7 13.01.2011 Norstat NRK
5,6 11.04.2011 Respons Aftenp
5,6 13.10.2011 Opinion ANB / DA
5,6 27.01.2012 Norstat VL
5,6 11.02.2011 Sentio DN
5,5 15.11.2011 Respons Aftenp
5,5 23.12.2011 Norstat VL
5,5 16.06.2011 Norstat NRK
5,5 07.06.2011 Gallup TV2
5,4 09.01.2012 Norfakta Nat, / KK
5,4 10.12.2011 Norfakta Nat, / KK
5,4 21.10.2011 Sentio DN
5,4 14.12.2011 Opinion ANB / DA
5,4 19.07.2011 Norstat NRK
5,4 23.12.2011 Synovate Dagbladet
5,4 10.01.2011 Gallup TV2
5,4 15.08.2011 Gallup TV2
5,3 02.12.2011 Sentio SMP
5,3 13.10.2011 Norstat NRK
5,3 18.11.2011 Sentio DN
5,3 05.12.2011 Gallup TV2
5,3 14.04.2011 Opinion ANB / DA
5,3 10.12.2011 Sentio DN
5,3 09.07.2011 Norfakta Nat, / KK
5,2 05.04.2011 Gallup TV2
5,2 21.07.2011 Norstat VL
5,2 11.06.2011 Norfakta Nat, / KK
5,2 03.10.2011 Synovate Dagbladet
5,2 13.08.2011 Respons Aftenp
5,2 28.05.2011 Synovate Dagbladet
5,2 25.11.2011 InFact VG
5,2 12.05.2011 Opinion ANB / DA
5,2 09.11.2011 Norstat NRK
5,2 16.11.2011 Opinion ANB / DA
5,1 05.02.2011 Norfakta Nat, / KK
5,1 03.10.2011 Gallup TV2
5,1 04.11.2011 Sentio SMP
5,1 02.11.2011 Gallup TV2
5,1 06.08.2011 Norfakta Nat, / KK
5,1 19.01.2012 Opinion ANB / DA
5 17.02.2011 Norstat NRK
5 31.01.2011 Synovate Dagbladet
5 02.09.2011 Sentio SMP
5 15.01.2011 Respons Aftenp
5 26.11.2011 Synovate Dagbladet
5 18.08.2011 Opinion ANB / DA
4,9 25.08.2011 Norstat VL
4,9 29.01.2012 Synovate Dagbladet
4,9 22.09.2011 Norstat VL
4,9 30.09.2011 Sentio SMP
4,9 29.10.2011 InFact VG
4,9 25.11.2011 Norstat VL
4,9 17.06.2011 Opinion ANB / DA
4,9 07.05.2011 Norfakta Nat, / KK
4,9 02.05.2011 Synovate Dagbladet
4,9 26.04.2011 Norstat VL
4,9 07.04.2011 Norstat NRK
4,9 17.02.2011 Opinion ANB / DA
4,9 12.06.2011 Respons Aftenp, / BT
4,8 03.09.2011 Norfakta Nat, / KK
4,8 02.04.2011 Synovate Dagbladet
4,8 29.10.2011 Synovate Dagbladet
4,8 28.02.2011 Synovate Dagbladet
4,8 07.11.2011 Norfakta Nat, / KK
4,8 11.05.2011 Gallup TV2
4,8 10.08.2011 Norstat NRK
4,8 10.09.2011 Norfakta Nat, / KK
4,8 07.07.2011 Gallup TV2
4,8 24.06.2011 Norstat VL
4,7 14.12.2011 Norstat NRK
4,7 14.03.2011 Respons Aftenp
4,6 17.03.2011 Opinion ANB / DA
4,6 02.03.2011 Gallup TV2
4,6 31.03.2011 Sentio SMP
4,6 20.01.2012 Sentio DN
4,6 14.10.2011 Respons Aftenp
4,5 13.05.2011 Respons Aftenp / Adressa
4,5 03.03.2011 Sentio SMP
4,5 09.12.2011 Respons Aftenp
4,5 17.03.2011 Norstat NRK
4,5 02.07.2011 Sentio SMP
4,4 29.07.2011 Sentio SMP
4,4 31.07.2011 Synovate Dagbladet
4,4 20.01.2011 Opinion ANB / DA
4,4 07.03.2011 Norfakta Nat, / KK
4,3 12.03.2011 Sentio DN
4,3 14.01.2012 Respons Aftenp
4,3 30.12.2011 Sentio SMP
4,3 08.07.2011 Sentio DN
4,2 09.04.2011 Norfakta Nat, / KK
4,2 10.01.2011 Norfakta Nat, / KK
4,2 23.01.2011 InFact VG
4,1 24.03.2011 Norstat VL
4,1 02.02.2011 Gallup TV2
4 31.05.2011 Sentio SMP
4 07.02.2011 Sentio SMP
4 21.01.2011 Sentio DN
4 24.02.2011 Norstat VL
4 01.03.2011 InFact VG
4 29.04.2011 Sentio SMP
3,9 01.08.2011 Gallup TV2
3,9 20.05.2011 Norstat VL
3,7 28.01.2011 Norstat VL
3,6 08.09.2011 Opinion ANB / DA

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering