Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Trolig borgerlig mandatgevinst

Publisert 31. desember 2011. Sist endret 1. januar 2012.

pollofpolls.no har gått gjennom alle nasjonale meningsmålinger i 2011 med spørsmål om stortingsvalg og beregnet sammensetningen av Stortinget basert på (1) mandatfordelingen per 2009 og (2) den sannsynlige mandatfordelingen ved valget i 2013. Samlet er dette 110 målinger.

I tabellen under fremgår antall mandater Ap, SV, Sp og Rødt får samlet og hvor mange H, Frp, KrF og V får samlet ved de ulike fordelingene. I tillegg fremkommer endringen for regjeringspartiene pluss Rødt samlet.

Tabellen illustrerer at overgang til ny fordeling kan gi alt fra tap på tre mandater til gevinst på to mandater for regjeringspartiene og Rødt samlet. Gitt de 110 målingene, tapte regjeringspartiene pluss Rødt samlet mandat i 47 tilfeller, og vant mandat i 27 tilfeller. I 36 tilfeller påvirket ikke ny mandatfordeling styrkeforholdet mellom blokkene.

Ser vi på månedssnittene for de nasjonale stortingsvalgmålingene i 2011, finner vi at regjeringspartiene samlet har gevinst gitt 2013-fordelingen i syv av tolv månedssnitt (tabell nederst).

Det er små marginer som avgjør hvilke(t) parti(er) som har stang inn eller stang ut i fylkene som berøres av mandatendringene. Det er derfor ikke gitt hvilket parti eller hvilken blokk som får gevinst av endringen. Ordningen med utjevningsmandater påvirker også den endelige fordelingen, etter at mandatene er flyttet. Dette er nærmere forklart i en tidligere kommentar.

Basert på denne gjennomgangen, kan vi konkludere med at forutsatt oppslutning rundt nivåene på målingene i 2011, er sannsynligheten trolig størst for at den borgerlige blokken får gevinst på ny mandatfordeling. Men dette er på ingen måte sikkert, og fasiten valgnatten 2013 kan bli motsatt.

Mandatendring nasjonale stortingsvalgmålinger 2011

Kilde Dato Ap SV Sp R 2009 Ap SV Sp R 2013 H Frp KrF V 2009 H Frp KrF V 2013 Ap SV Sp R Endring
Gallup / TV2 01.08.2011 91 91 78 78 0
Norfakta / Nat. / KK 06.08.2011 91 89 78 80 -2
Opinion / ANB / DA 18.08.2011 88 88 81 81 0
Sentio / DN 18.08.2011 88 88 81 81 0
Sentio / SMP 29.07.2011 87 86 82 83 -1
Respons / Aftenp 13.08.2011 87 85 82 84 -2
Synovate / Dagbladet 31.07.2011 86 85 83 84 -1
Opinion / ANB / DA 08.09.2011 86 86 83 83 0
Gallup / TV2 15.08.2011 86 85 83 84 -1
Norstat / NRK 10.08.2011 85 84 84 85 -1
Respons / Aftenp 14.10.2011 83 82 86 87 -1
Synovate / Dagbladet 03.10.2011 81 80 88 89 -1
InFact / VG 25.11.2011 81 79 88 90 -2
Norstat / VL 25.08.2011 80 82 89 87 2
Sentio / DN 10.12.2011 80 78 89 91 -2
Gallup / TV2 03.10.2011 79 76 90 93 -3
Opinion / ANB / DA 13.10.2011 79 79 90 90 0
Norstat / NRK 13.10.2011 79 80 90 89 1
InFact / VG 23.12.2011 79 76 90 93 -3
Respons / Aftenp 11.04.2011 78 77 91 92 -1
Synovate / Dagbladet 27.08.2011 78 78 91 91 0
Sentio / SMP 02.09.2011 78 76 91 93 -2
Sentio / DN 21.10.2011 78 78 91 91 0
Synovate / Dagbladet 29.10.2011 78 77 91 92 -1
Respons / Aftenp 15.11.2011 78 76 91 93 -2
Norstat / NRK 07.04.2011 77 76 92 93 -1
Opinion / ANB / DA 17.06.2011 77 75 92 94 -2
Norstat / VL 25.11.2011 77 76 92 93 -1
Gallup / TV2 05.04.2011 76 74 93 95 -2
Gallup / TV2 07.07.2011 76 75 93 94 -1
Norfakta / Nat. / KK 03.09.2011 76 77 93 92 1
Sentio / SMP 04.11.2011 76 78 93 91 2
Synovate / Dagbladet 26.11.2011 76 75 93 94 -1
Opinion / ANB / DA 14.12.2011 76 75 93 94 -1
Norstat / NRK 14.12.2011 76 73 93 96 -3
Norfakta / Nat. / KK 07.03.2011 75 75 94 94 0
Sentio / SMP 29.04.2011 75 74 94 95 -1
Synovate / Dagbladet 02.05.2011 75 75 94 94 0
Gallup / TV2 11.05.2011 75 73 94 96 -2
Synovate / Dagbladet 28.05.2011 75 75 94 94 0
Sentio / SMP 31.05.2011 75 75 94 94 0
Norfakta / Nat. / KK 11.06.2011 75 75 94 94 0
Gallup / TV2 02.11.2011 75 73 94 96 -2
Synovate / Dagbladet 31.01.2011 74 73 95 96 -1
Norfakta / Nat. / KK 09.04.2011 74 75 95 94 1
Norfakta / Nat. / KK 07.05.2011 74 73 95 96 -1
Norfakta / Nat. / KK 10.09.2011 74 75 95 94 1
Opinion / ANB / DA 16.11.2011 74 75 95 94 1
Sentio / SMP 02.12.2011 74 74 95 95 0
Norfakta / Nat. / KK 10.12.2011 74 74 95 95 0
Norstat / VL 23.12.2011 74 73 95 96 -1
Sentio / SMP 31.03.2011 73 73 96 96 0
Norstat / NRK 09.11.2011 73 72 96 97 -1
Gallup / TV2 05.12.2011 73 71 96 98 -2
Respons / Aftenp 09.12.2011 73 72 96 97 -1
Sentio / SMP 30.12.2011 72 72 97 97 0
Norstat / VL 28.01.2011 72 72 97 97 0
Norstat / VL 24.02.2011 72 72 97 97 0
Sentio / DN 13.05.2011 72 71 97 98 -1
Norstat / VL 20.05.2011 72 71 97 98 -1
Gallup / TV2 07.06.2011 72 71 97 98 -1
InFact / VG 29.10.2011 72 71 97 98 -1
Norfakta / Nat. / KK 10.01.2011 71 72 98 97 1
Sentio / DN 12.03.2011 71 69 98 100 -2
Respons / Aftenp 14.03.2011 71 72 98 97 1
Sentio / SMP 30.09.2011 71 71 98 98 0
Sentio / DN 11.02.2011 70 70 99 99 0
InFact / VG 01.03.2011 70 70 99 99 0
Sentio / SMP 03.03.2011 70 70 99 99 0
Norstat / NRK 17.03.2011 70 72 99 97 2
Norstat / VL 26.04.2011 70 70 99 99 0
Norstat / NRK 05.05.2011 70 70 99 99 0
Norstat / NRK 19.07.2011 70 69 99 100 -1
Norstat / VL 22.09.2011 70 70 99 99 0
Norstat / VL 28.10.2011 70 69 99 100 -1
Norfakta / Nat. / KK 07.11.2011 70 70 99 99 0
Respons / Aftenp. / BT 14.02.2011 69 69 100 100 0
Synovate / Dagbladet 28.02.2011 69 69 100 100 0
Norstat / VL 24.03.2011 69 71 100 98 2
Opinion / ANB / DA 14.04.2011 69 70 100 99 1
Synovate / Dagbladet 26.06.2011 69 69 100 100 0
Sentio / DN 18.11.2011 69 69 100 100 0
Synovate / Dagbladet 23.12.2011 69 68 100 101 -1
Gallup / TV2 02.03.2011 68 67 101 102 -1
Respons / Aftenp / Adressa 13.05.2011 68 69 101 100 1
Norfakta / Nat. / KK 09.07.2011 68 68 101 101 0
Norstat / NRK 16.06.2011 68 68 101 101 0
Norstat / VL 21.07.2011 68 69 101 100 1
Norstat / NRK 13.01.2011 67 68 102 101 1
Sentio / DN 21.01.2011 67 65 102 104 -2
Gallup / TV2 02.02.2011 67 68 102 101 1
Norstat / NRK 17.02.2011 67 66 102 103 -1
Synovate / Dagbladet 02.04.2011 67 69 102 100 2
Norstat / VL 24.06.2011 67 68 102 101 1
Sentio / SMP 02.07.2011 67 69 102 100 2
Sentio / SMP 29.07.2011 67 68 102 101 1
Gallup / TV2 10.01.2011 66 68 103 101 2
Respons / Aftenp 15.01.2011 66 67 103 102 1
Sentio / SMP 07.02.2011 66 65 103 104 -1
Opinion / ANB / DA 17.03.2011 66 67 103 102 1
Sentio / DN 08.07.2011 66 68 103 101 2
Norfakta / Nat. / KK 08.10.2011 66 66 103 103 0
Norfakta / Nat. / KK 05.02.2011 64 66 105 103 2
Opinion / ANB / DA 20.01.2011 63 63 106 106 0
Opinion / ANB / DA 17.02.2011 63 65 106 104 2
Sentio / DN 15.04.2011 63 64 106 105 1
Opinion / ANB / DA 12.05.2011 63 61 106 108 -2
Respons / Aftenp. / BT 12.06.2011 63 63 106 106 0
Sentio / DN 15.06.2011 61 60 108 109 -1
InFact / VG 23.01.2011 59 59 110 110 0

Meningsmålinger med høyest mandattall for Ap SV Sp R samlet etter 2009-fordeling øverst.

Antall tilfeller endring for Ap SV Sp R samlet

Endring Antall
2 10
1 17
0 36
-1 30
-2 14
-3 3

Stortingsmandater Ap+Sp+SV - månedssnitt stortingsvalgmålinger 2011

Kolonnen 2013: Mulig/sannsynlig fordeling av distriktsmandater stv 2013
Kolonnen 2009: Fordelingen av distriktsmandater stv 2009

2013 2009
Januar 66 65
Februar 68 66
Mars 68 66
April 72 72
Mai 72 72
Juni 69 68
Juli 74 73
August 84 83
September 76 74
Oktober 76 77
November 74 74
Desember 73 75

Regjeringspartiene kommer samlet bedre ut med 2013-fordelingen i syv av årets tolv månedssnitt

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem