Poll of polls

Sprik for Frp

Publisert 30. november 2011. Sist endret 30. november 2011.

Ti nasjonale stortingsvalgmålinger ble publisert i november - fordelt på ti medier og åtte byråer:

1) Målingene spriker for Fremskrittspartiet - fra 11,9 pst hos VG/InFact til 18 pst hos NRK/Norstat.

2) Et spørsmål er om (deler av) forskjellene mellom byråene når det gjelder Frp kan tilskrives ulik veiing og ulike referansevalg. Veies Frp mot 2009, er utgangspunktet 22,9 pst. Veies Frp mot fylkestingsvalget i år, er grunnlaget 11,8 pst.

3) Byråene bidrar selv i liten grad til allmenn kunnskap om sin statistiske behandling av materialet. InFact har - prisverdig - redegjort for at vekterutinene er endret etter valget i år. Andre byråer bør vise tilsvarende åpenhet.

4) Summen av Fremskrittspartiet og Høyre var på november-snittet knapt to prosentpoeng høyere enn summen for regjeringspartiene. Dette behøver ikke å bety at et stortingsvalg senhøsten 2011 ville gitt et slikt resultat. Arbeiderpartiets og statsministerens mobiliseringsevne ville trolig ha medført at et valg i dag kunne ha fått et annet utfall enn snittet av målingene i november. Vår formodning er bl.a. at Ap ville ha gjort det skarpere enn sitt november-snitt på knapt 33 pst. Vi tillater oss også å anta at Frp neppe ville ha fått 15 pst ved et stortingsvalg ultimo november (snitt november 15,2).

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt oktober 33,9 29,3 13,8 4,5 4,6 5,3 4,9 0,0 1,7 1,8
Snitt november 32,7 29,1 15,2 4,4 5,3 5,1 5,2 0,0 1,5 1,5
Endring -1,2 -0,2 1,5 -0,2 0,7 -0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3
Sterkeste 34,9 30,5 18,0 5,0 6,4 5,5 6,8 0,0 2,0 2,3
Svakeste 30,8 26,5 11,9 3,5 4,5 4,8 3,8 0,0 0,8 1,0
Sprik 4,1 4,0 6,1 1,5 1,9 0,7 3,0 0,0 1,2 1,3

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i oktober og i november.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -1,0 -1,2 2,9 -0,9 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,4 0,3 2/11-2011
Norfakta / Nat. / KK 1,6 -1,9 2,2 0,0 0,5 -1,3 -1,0 0,0 0,7 -0,8 7/11-2011
Norstat / NRK -4,3 -0,7 3,4 0,4 1,2 -0,1 1,3 0,0 -0,5 -0,7 9/11-2011
Respons / Aftenp -3,5 -0,5 0,9 0,6 0,6 0,9 -0,1 0,0 0,6 0,5 15/11-2011
Opinion / ANB -3,3 -3,0 6,7 -0,5 1,2 -0,4 1,9 0,0 -2,0 -0,6 16/11-2011
Sentio / DN -1,8 0,4 2,4 -0,8 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 -1,0 18/11-2011
InFact / VG 1,5 1,6 -1,7 -0,4 1,3 0,3 -0,9 0,0 0,2 -0,6 25/11-2011
Norstat / VL 1,4 -1,0 0,3 0,5 1,2 -1,3 0,0 0,0 -0,4 -0,7 25/11-2011
Ipsos / Dagbladet -2,0 2,8 -1,6 0,1 0,2 0,2 -0,5 0,0 0,1 1,0 26/11-2011
Snitt disse målingene -1,3 -0,4 1,7 -0,1 0,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,3

5) Basert på måneds-snittene i 2011, ville KrF ha vært på vippen i august og oktober og etter fylkestingsvalget. I de øvrige månedene ville Høyre, Frp og Venstre hatt flertall - men forutsigelser mot 2013 på bakgrunn av målingene i 2011 er som nevnt en usikker øvelse.

6) Sp, Venstre og KrF er jevnstore iht november-snittet - 5,3 (Sp) - 5,2 (V) - 5,1 (KrF).

7) KrFs mandat i Akershus (partileder Knut Arild Hareide) er ute også på november-snittet, forutsatt samme relative endring for alle partiene i alle fylkene. Bergens Tidende antyder at Hareide kan komme til å stille for sitt barndomsfylke Hordaland (se Bergens Tidende 14. nov 2011 s. 6 og 21. nov s. 12). Hareide er oppvokst på Bømlo i det sørvestlige Hordaland. Nomineres Hareide i Hordaland, har han et (tilnærmet) sikkert distriktsmandat.

8) SVs sannsynlig kommende partileder Audun Lysbakken ville heller ikke med november-snittet ha forsvart sitt distriktsmandat i Hordaland. Snittet gir Lysbakken utjevningsmandat i fylket.

Summen av Frp+Høyre vs summen av Ap+Sp+SV - månedssnitt nasjonale stortingsvalgmålinger 2011

Frp+H Ap+Sp+SV
Januar 50,1 37,9
Februar 49,5 38,2
Mars 49,4 39,2
April 45,9 40,4
Mai 46,5 40,5
Juni 48,1 39,3
Juli 46,7 41,2
August 39,7 48,2
September 43,6 43,5
Fylkestingsvalget 39,5 43,8
Kommunevalget 39,5 42,5
Oktober 43,1 43
November 44,3 42,4

Stortingsmandater Frp+H+V vs Ap+Sp+SV vs KrF - månedssnitt stortingsvalgmålinger 2011

Frp+H+V Ap+Sp+SV KrF
Januar 95 65 8
Februar 94 66 8
Mars 94 66 8
April 88 72 8
Mai 88 72 8
Juni 91 68 9
Juli 88 73 8
August 77 83 8
September 86 74 8
Fylkestingsvalget 78 81 10
Oktober 82 77 9
November 85 74 9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp