Poll of polls

InFact svarer

Publisert 22. november 2011. Sist endret 22. november 2011.

pollofpolls.no stilte primo oktober noen spørsmål til VG / InFact i etterkant av valgdagsmålingen i kommunevalget. InFact, ved fagsjef Knut Weberg, har nå svart, se nedenfor. Vi takker hjerteligst for svaret. Vi vil berømme InFact for den åpenhet byrået her viser.

Vi ønsker å kommentere deres omtale av InFacts valgdagsmålinger. Det er riktig at vi ikke var fullt ut fornøyd med årets måling. Fra 2005 og til 2007/2009 (som var ganske like) gikk vårt samlede avvik betydelig tilbake, men i år det gikk noe frem. Dette medførte en omfattende analyse av våre vekterutiner.

Hensikten med å gjøre mange enkeltstående målinger er å få sammenlikningsgrunnlag mellom disse målingene for å definere eventueller utliggere før vi slår resultatene sammen. Av våre rådata ser vi en god konsistens - det var ikke signifikante forskjeller mellom noen av målingene. Det er derfor vekterutiner vi har gått i dybden av, og resultatet av denne analysen medførte en omlegging av disse vekterutinene. I denne prosessen må vi skille klart mellom art og science, i betydningen at vi ikke kan gjennomføre endringer i vekterutiner som ikke er fundamentert i reelle størrelser og forhold vi finner i ytre kilder, selv om vi kanskje har en følelse av at et parti måles for høyt eller for lavt. Endringen vi nå har foretatt er gjennomført i retrospekt på alle våre valgdagsmålinger, og viser omtrent halvert avvik i samtlige målinger. Dette er derfor en endring vi har gjennomført, og som vil benyttes på fremtidige målinger.

Når dere nevner at vår oppdragsgiver heller ikke kan være fornøyd med valgdagsmålinger fra 2007 og 2009, vil vi anføre at blant 3 institutter som har gjennomført valgdagsmålinger ved disse valgene, havnet InFact på 2. plass begge ganger, med et total avvik i 2007 på 7,2 % og i 2009 på 7,6 % . Imidlertid gir altså vår nye vektestruktur et halvert avvik også på disse målingene. Vi og vår oppdragsgiver ser derfor frem til neste valgdagsmåling.

Til informasjon kan vi nevne at vi har en responsrate på ca 25 % av de som tar telefonen. Grunnet vår tidseffektive gjennomføringsstruktur forkastes respondenter som ikke svarer på første oppringning.

I år var InFact eneste institutt som gjennomførte valgdagsmåling. Som vår erfaring viser, er dette en helt avgjørende aktivitet i foredlingen av strukturer og rutiner rundt alle våre målinger, fordi det er eneste mulighet vi har for å få et reellt bench-mark å måle mot. Institutter og byråer som ikke gjennomfører valgdagsmålinger har således ingen korrigerende elementer, og de angir heller ikke sitt presisjonsnivå objektivt og offentlig. Selv om fallhøyden kan synes stor, er gevinsten ved en slik objektiv læringsmulighet langt større. Selv uten oppdragsgiver ville derfor InFact gjennomført valgdagsmålinger.

Med vennlig hilsen / Kind regards
Knut Weberg
Fagsjef

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode