Poll of polls

Hvor mange må InFact ringe til?

Publisert 3. oktober 2011. Sist endret 4. oktober 2011.

Verdens Gang var i år eneste medium med valgdagsmåling. Målingen hadde avvik i forhold til valgresultatet på et nivå som - trolig - verken avisen eller byrået, InFact, er fornøyd med.

VG og InFact var antagelig heller ikke tilfreds med treffsikkerheten til byråets valgdagsmålinger i 2007 og 2009.

VG Nett opplyste at årets valgdagsmåling hadde nesten 6 000 respondenter. På bakgrunn av det høye antallet spurte, burde VG / InFact i ettertid ha redegjort for mulige årsaker til at målingen ikke traff bedre. Det vanlige antall respondenter på landsomfattende partimålinger fra VG / InFact er i overkant av 2 000.

VG / InFact beskriver kontakten med respondentene som "automatiske telefonintervjuer". Hva offentligheten ikke vet, er hvor mange personer InFact normalt må ringe for å komme til det oppgitte antall "automatiske telefonintervjuer" - 6 000 på valgdagsmålingen, 2 000 på vanlige landsmålinger.

Et mulig problem ved denne fremgangsmåten er risikoen for skjevheter i utvalget, f.eks. at velgere som ikke anser seg fortrolig med teknologien med "automatiske" intervjuer i større grad enn andre unnlater å svare.

Verdens Gang bør opplyse om (i) frafallsprosenten til InFact, dvs hvor mange som erfaringsmessig unnlater å svare, og (ii) om InFacts erfaring er at respondentene som avgir svar er et tilnærmet representativt utvalg av velgerne, eller om byråets erfaring er at visse grupper hyppig er under- eller overrepresentert blant velgere som oppgir partipreferanse.

VG / InFact landsomfattende kommunevalgmåling 10. sept 2011 og valgdagsmåling 12. sep 2011 - avvik valg

K 2011 VG 10.sep Avvik valg VG 12.sep Avvik valg
Ap 31,7 29,5 2,2 29,5 2,2
Sp 6,7 6,1 0,6 7,3 0,6
SV 4,1 4,1 0 4,8 0,7
R 1,5 2,8 1,3 2,2 0,7
Frp 11,4 16,3 4,9 12,6 1,2
H 28 25,8 2,2 24,7 3,3
KrF 5,6 5,4 0,2 6,5 0,9
V 6,3 6,2 0,1 6,7 0,4
Andre 4,8 4 0,8 5,6 0,8
Sum avvik 12,3 10,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode