Poll of polls

Flest røde bydeler

Publisert 22. oktober 2011. Sist endret 22. oktober 2011.

Oslo valgte bystyre og femten bydelsutvalg:

1) Bystyret har borgerlig flertall med 32 av 59 mandater. På den annen side har ti av femten bydelsutvalg flertall for opposisjonen i bystyret - Ap, SV, Rødt, MDG.

2) Opposisjonen i bystyret fikk flertall i bydelsutvalgene i Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Bjerke, Grorud, Stovern, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand.

3) Partiene bak bystyrets borgerlige flertall kontrollerer bydelsutvalgene i Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand.

4) Deltakelsen i bystyrevalget var 65 pst - i valget av bydelsutvalg knapt 59 pst.

5) Høyre vant bystyrevalget med rundt 8.000 flere stemmer enn Arbeiderpartiet. I valget av bydelsutvalg fikk Høyre rundt 1.900 flere stemmer enn Ap.

6) SV, KrF, Venstre og MDG fikk flere stemmer ved valget av bydelsutvalg enn ved valget av bystyre - tross høyere deltakelse i bystyrevalget. Relativt sett var forskjellen størst for SV som fikk 6,3 i bystyrevalget og 7,6 ved valget av bydelsutvalg og Venstre med hhv 8,2 og 9,4.

7) Arbeiderpartiet fikk flest representanter i bydelsutvalgene med 82 mot Høyres 73. Bydelsutvalgene har samlet 225 medlemmer.

Oslo - valg til bydelsutvalg 2011-2015

Kilde: Oslo kommunes nettsider

Ap SV Rødt Sp KrF Venstre Høyre Frp MDG PP Sum stemmer
Gamle Oslo 7198 2288 1976 149 314 2231 3234 1094 1109 19593
Grünerløkka 6997 2958 1601 148 502 2578 4082 994 1313 21173
Sagene 6228 2003 1089 120 510 2447 3906 800 827 17930
St. Hanshaugen 4188 1476 812 102 539 2283 5127 685 953 16165
Frogner 4521 1421 662 106 508 2461 13257 1629 921 25486
Ullern 2851 649 198 56 299 1581 9368 1015 252 16269
Vestre Aker 3702 905 352 87 464 2545 14306 1289 491 24141
Nordre Aker 6596 2128 949 124 853 3219 8478 1449 743 24539
Bjerke 4888 856 518 88 355 709 2914 1099 204 11631
Grorud 5448 592 573 62 226 553 1766 1110 122 88 10540
Stovner 5661 765 379 345 627 2636 1684 122 126 12345
Alna 9711 1257 576 566 838 3837 2040 256 210 19291
Østensjø 8914 1725 640 133 774 1446 5867 2068 375 156 22098
Nordstrand 6136 1099 497 104 1076 1889 9983 1942 528 23254
Søndre Nordstrand 6975 1133 417 71 611 771 3235 1198 277 14688
SUM 90014 21255 11239 1350 7942 26178 91996 20096 8493 580 279143
Andel valg bydelsutvalg 32,2 7,6 4 0,5 2,8 9,4 33 7,2 3 0,2
Stemmer valg bystyret 102707 19477 11257 1591 7571 25351 110776 21852 7653 1045 310312
Andel valg bystyret 33,1 6,3 3,6 0,5 2,4 8,2 35,7 7 2,5 0,3

Valgdeltakelse bydelsutvalg godkjente stemmer 58,6
Valgdeltakelse bystyret godkjente stemmer 65,1

Bydelsutvalgene 2011-2015, fordeling representanter

Ap SV Rødt KrF Venstre Høyre Frp MDG Sum representanter
Gamle Oslo 5 2 2 2 2 1 1 15
Grünerløkka 5 2 1 2 3 1 1 15
Sagene 5 2 1 2 3 1 1 15
St. Hanshaugen 4 2 1 2 5 1 15
Frogner 3 1 2 8 1 15
Ullern 3 2 9 1 15
Vestre Aker 2 2 10 1 15
Nordre Aker 5 1 2 6 1 15
Bjerke 7 1 1 1 4 1 15
Grorud 8 1 1 1 2 2 15
Stovner 8 1 1 3 2 15
Alna 8 1 1 3 2 15
Østensjø 7 1 1 4 2 15
Nordstrand 4 1 1 1 7 1 15
Søndre Nordstrand 8 1 1 4 1 15
SUM 82 17 7 1 23 73 18 4 225

Valg av bystyre og bydelsutvalg Oslo 2011-2015

Prosentandel av stemmene i bydelene, bystyrevalget nevnt først. Oversikten omfatter bare partier som ble representert i bystyret.

Ap SV Rødt KrF Venstre Høyre Frp MDG
Gamle Oslo 39,6 - 36,7 10,2 - 11,7 8,2 - 10,1 1,4 - 1,6 9,6 - 11,4 19,3 - 16,5 5,6 - 5,6 4,8 - 5,7
Grünerløkka 36,0 - 33,1 11,0 - 14,0 6,6 - 7,6 2,1 - 2,4 10,6 - 12,2 22,8 - 19,3 4,8 - 4,7 4,7 - 6,2
Sagene 36,2 - 34,7 9,3 - 11,2 5,4 - 6,1 2,6 - 2,8 12,1 - 13,7 25,4 - 21,8 4,2 - 4,5 3,7 - 4,6
St. Hanshaugen 26,9 - 25,9 8,1 - 9,1 4,6 - 5,0 2,9 - 3,3 12,4 - 14,1 35,1 - 31,7 4,4 - 4,2 4,4 - 5,9
Frogner 18,2 - 17,7 4,5 - 5,6 2,6 - 2,6 1,7 - 2,0 9,0 - 9,7 54,2 - 52,0 6,4 - 6,4 2,6 - 3,6
Ullern 18,0 - 17,5 3,4 - 4,0 1,3 - 1,2 1,7 - 1,8 8,4 - 9,7 59,0 - 57,6 6,4 - 6,2 1,2 - 1,6
Vestre Aker 16,2 - 15,3 3,2 - 3,8 1,6 - 1,5 2,0 - 1,9 9,0 - 10,5 60,0 - 59,3 5,8 - 5,3 1,5 - 2,0
Nordre Aker 28,6 - 26,9 7,0 - 8,9 3,3 - 3,9 3,2 - 3,5 10,3 - 13,1 38,2 - 34,6 6,1 - 5,9 2,4 - 3,0
Bjerke 42,0 - 42,0 5,5 - 7,4 3,8 - 4,5 2,7 - 3,1 5,5 - 6,1 28,4 - 25,1 9,2 - 9,5 1,5 - 1,8
Grorud 51,0 - 51,7 4,8 - 5,6 4,2 - 5,4 1,9 - 2,1 4,0 - 5,3 21,1 - 16,8 10,4 - 10,5 1,0 - 1,2
Stovner 47,7 - 45,9 4,6 - 6,2 2,5 - 3,1 2,3 - 2,8 2,5 - 5,1 25,6 - 21,4 12,5 - 13,6 0,7 - 1,0
Alna 49,7 - 50,3 5,2 - 6,5 2,7 - 3,0 2,5 - 2,9 3,8 - 4,3 22,9 - 19,9 10,3 - 10,6 1,1 - 1,3
Østensjø 39,7 - 40,3 5,8 - 7,8 2,8 - 2,9 2,9 - 3,5 5,6 - 6,5 31,1 - 26,6 9,3 - 9,4 1,4 - 1,7
Nordstrand 26,4 - 26,4 3,9 - 4,7 2,2 - 2,1 3,6 - 4,6 7,0 - 8,1 46,2 - 42,9 8,5 - 8,4 1,5 - 2,3
Søndre Nordstrand 47,7 - 47,5 4,6 - 7,7 2,5 - 2,8 2,3 - 4,2 2,5 - 5,3 25,6 - 22,0 12,5 - 8,2 0,7 - 1,9
OSLO 33,1 - 32,2 6,3 - 7,6 3,6 - 4,0 2,4 - 2,8 8,2 - 9,4 35,7 - 33,0 7,0 - 7,2 2,5 - 3,0

Mandater i bystyret

Kolonnen "Valget av bydelsutvalg" angir mandater hvis partienes stemmeandel i valget av bydelsutvalg hadde svart til stemmeandelene i bystyrevalget.

Bystyrevalget Valget av bydelsutvalg
Ap 20 19
SV 4 4
R 2 2
MDG 1 2
Ap+SV+R+MDG 27 27
Frp 4 4
H 22 20
KrF 1 2
V 5 6
Frp+H+KrF+V 32 32

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner