Poll of polls

Fortsatt usikkert for Frp?

Publisert 22. september 2011. Sist endret 22. september 2011.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap32,5-2,96,2
H31,38,110,9
Frp13,3-5,91,7
SV3,0-1,9-4,6
Sp6,41,7-7,1
KrF4,90,01,1
V6,01,11,4
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Første landsomfattende stortingsvalgmåling etter kommunevalget - Norstat for Vårt Land.

De største endringene siden forrige måling fra samme avis og byrå, publisert 25. august, er pluss for Høyre og minus for Fremskrittspartiet.

Vårt Land har opplyst til pollofpolls.no at Norstat veiet mot stortingsvalget 2009, ikke kommunevalget i år. Med Frp på 22,9 pst i 2009 mot 13,3 pst i henhold til Norstat, må Frp's lojalitet ha vært svak, kanskje under 50.

Når det gjelder Fremskrittspartiet, vil pollofpolls.no oppfordre mediene som publiserer stortingsvalgmålinger til å ha sin oppmerksomhet rettet mot særlig (i) om byråene fortsatt finner en (klart) lavere andel Frp-velgere i referansevalget enn Frp's resultat i dette valget skulle tilsi, (ii) om antall respondenter som svarte Frp på spørsmål om partisympati - "råtallet" - er (klart) lavere enn den publiserte målingen, slik at (iii) Frp fortsatt veies til dels kraftig opp.

Vi så dette på en rekke målinger i kommunevalgkampen. Dette antydet usikkerhet om Frp's nivå. Usikkerheten slo ut i valget da Frp med 11,4 pst fikk et svakere resultat enn målingene antydet. Så vidt vi kan se, var det bare en av de mange landsomfattende kommunevalgmålingene i 2011 som hadde Frp på 11-tallet (TNS Gallup for TV2 9. sept). Mediene som er oppdragsgivere for stortingsvalgmålinger bør opplyse publikum om denne usikkerheten vedvarer.

Hvis det fortsatt skulle være en særlig usikkerhet rundt Frp, må man i vurderingen av bl.a. blokkstillingen ta høyde for at Frp's nivå kanskje kan være svakere enn målingene. Vi så dette valgnatten da summen av Høyre og Frp ble lavere nasjonalt enn målingene i sluttfasen gikk i retning av. Målingene pekte mot nesten 41 pst for Høyre og Frp samlet. Resultatet ble 39,4 pst. Så jevnt mellom blokkene som stortingsvalget 2013 kan bli, vil en eventuell vedvarende usikkerhet knyttet til bl.a. Frp ha betydning for vurderingene av sjansene for ulike regjeringsalternativer.

Målingen fra Vårt Land / Norstat ville ha gitt 70 av 169 stortingsmandater for regjeringspartiene, forutsatt samme relative endring mot 2009 i alle fylker.

Norstat målte SV til tre pst. Hvis SV hadde vært målt til fire pst, og de øvrige partiene hadde vært uendret, ville SV gått fra 1 til 7 mandater. Veksten på seks ville i sin helhet blitt belastet opposisjonen - to minus for både Høyre og Frp, en minus for både KrF og Venstre.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp