Poll of polls

Hvem treffer blink?

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

TV2 / TNS Gallup (lørdag kveld) og Aftenposten / Respons (søndag) er de sist publiserte landsomfattende kommunevalgmålingene.

Aftenpostens måling har ferskest opptakstidspunkt. Respons gjprde alle sine 1.501 intervjuer lørdag.

Ettar at både TV2 og Aftenposten hadde en mindre kjøling av Ap på sine siste målinger, er forskjellen mellom byråene blitt mindre for landets største parti.

Når det gjelder Fremskrittspartiet, er det fremdeles klare forskjeller - Dagbladet og TV2 vs VG og Aftenposten. De to sistnevnte noterer Frp høyere. Poll of polls har for Frp plassert seg i snittet mellom byråene.

I skyggen av kampen mellom partiene blir det som vanlig atskillig spenning i byråene om hvem som treffer best. Se vår kommentar 14. november 2010 om byrå-vinnerne i 2007 og 2009.

Ser vi på snittet av fire landsomfattende kommunevalgmålinger 10-11 september og poll of polls, finner vi at Aftenpostens måling søndag er nærmest dette snittet, etterfulgt av poll of polls.

Landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 10. og 11. september 2011

K 2007 Dagbladet VG TV2 Aftp Snitt Snitt 2-3 sep Snitt 9-10 sep
Ap 29,6 29,7 29,5 33,3 31,1 30,9 31,2 31,4
Sp 8 6,7 6,1 5,4 4,7 5,7 6,2 5,9
SV 6,2 4,2 4,1 4,2 5,2 4,4 4,5 3,9
Ap+Sp+SV 43,8 40,6 39,7 42,9 41 41,1 41,9 41,2
Frp 17,5 12,2 16,3 12,3 15,3 14 14 14
H 19,3 28,2 25,8 26,2 26,9 26,8 26,7 26,8
KrF 6,4 5,8 5,4 5,6 5,1 5,5 6 5,8
V 5,9 7,6 6,2 6,2 7,1 6,8 6,4 6,3
Frp+H+KrF+V 49,1 53,8 53,7 50,3 54,4 53,1 53,1 52,9

Dagbladet: Dagbladet / Synovate 10. sept 2011. Opptatt 6-8 sep.
VG: VG / InFact 10. sep 2011. Opptatt 8 sep.
TV2: TV2 / TNS Gallup 10. sep 2011. Opptatt 7-10 sep.
Aftp: Aftenposten / Respons 11. sep 2011. Opptatt 10. sep 2011.
Snitt 2-3 sep: Snitt landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 2-3 sep 2011.
Snitt 9-10 sep: Snitt landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 9-10 sep 2011.

Snittet av landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 10. og 11. september 2011 - vs poll of polls 11. september 2011

Snitt Poll of polls Avvik
Ap 30,9 30,4 -0,5
Sp 5,7 6,4 0,7
SV 4,4 4,6 0,2
Ap+Sp+SV 41,1 41,4 0,3
Frp 14 14 0
H 26,8 25,6 -1,2
KrF 5,5 5,8 0,3
V 6,8 6,3 -0,5
Frp+H+KrF+V 53,1 51,7 -1,4

Landsmålingene 10. og 11. september og poll of polls - avvik fra snittet av landsmålingene

Dagbladet VG TV2 Aftp Poll of polls
Ap 1,2 1,4 2,4 0,2 0,5
Sp 1 0,4 0,3 1 0,7
SV 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2
Frp 1,8 2,3 1,7 1,3 0
H 1,4 1 0,6 0,1 1,2
KrF 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3
V 0,8 0,6 0,6 0,3 0,5
Sum avvik 6,7 6,1 5,9 4,1 5,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode