Poll of polls

Varierende i Drammen

Publisert 7. september 2011. Sist endret 7. september 2011.

Kommunevåpen
Drammen kommune
Folketall: 65 785
Fakta om målingen
Norfakta for Høyre.
OEV
Ap27,2nan
H49,8nan
Frp10,2nan
SV2,8nan
Sp0,5nan
KrF3,6nan
V3,9nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Drammen - Norfakta for Høyre.

1) Sammenlignet med Sentios måling for Drammens Tidende i forrige uke, er veksten for Høyre og fallet for Arbeiderpartiet større enn feilmarginene.

2) Om Norfaktas måling er i overkant i forhold til feilmarginen, og om Sentio var i underkant, og/eller om det har skjedd endringer pga valgkampen eller andre forhold i Drammen mellom opptakstidspunktene, har undertegnede ingen muligjhet for å kunne vurdere. Norfaktas måling hadde 600 spurte, og ble tatt opp 5. september. Sentios måling ble tatt opp 22-27 august, og hadde også 500 spurte.

3) Norfaktas overgangsmatrise og andre bakgrunnstall er publisert. Se lenke nederst på denne nettsiden.

4) Vi er klar over at målinger med partier som oppdragsgivere er omstridt i noen kretser. Vår begrunnelse for å legge ut slike målinger fremgår av kommentar av 4. juni 2011.

Drammen 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / DT 4/10-10 Sentio / DT 22/6-11 Sentio / DT 30/8-11 Norfakta / Høyre 7/9-11
Ap 42,2 41,9 29,7 28,0 36,9 27,2
Høyre 40,3 39,7 42,0 48,1 35,5 49,8
Frp 2,6 5,5 11,8 13,3 15,7 10,2
SV 3,4 3,4 3,5 3,4 3,7 2,8
Sp 1,6 0,0 1,3 0,3 1,7 0,5
KrF 7,0 5,7 2,5 3,3 3,3 3,6
Venstre 1,9 0,0 5,4 2,5 1,5 3,9
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,4 2,6 1,1 1,0 0,9
Andre 1,1 3,5 1,2 0,1 0,8 1,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,1 45,6 37,1 32,8 43,3 31,4
Frp + H + KrF + V 51,8 50,9 61,7 67,2 56,0 67,5
Sp + KrF + V 10,5 5,7 9,2 6,1 6,5 8,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner